Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

PSALMUL 18

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David, robul Domnului.

El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. El a zis:

181Te iubesc

18:1
Ps. 144:1
din inimă, Doamne, tăria mea!

2Doamne, Tu ești stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu!

Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund

18:2
Evr. 2:13
,

scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea!

3Eu strig: „Lăudat să fie Domnul

18:3
Ps. 76:4
!”

și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.

4Mă înconjuraseră legăturile morţii

18:4
Ps. 116:3

și mă îngroziseră râurile pieirii;

5mă înfășuraseră legăturile mormântului

și mă prinseseră laţurile morţii.

6Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul

și am strigat către Dumnezeul meu:

din locașul Lui, El mi-a auzit glasul,

și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.

7Atunci s-a zguduit

18:7
Fapte 4:31
pământul și s-a cutremurat,

temeliile munţilor s-au mișcat

și s-au clătinat, pentru că El Se mâniase.

8Din nările Lui se ridica fum

și un foc mistuitor ieșea din gura Lui:

cărbuni aprinși ţâșneau din ea.

9A plecat

18:9
Ps. 144:5
cerurile și S-a coborât:

un nor gros era sub picioarele Lui.

10Călărea

18:10
Ps. 99:1
pe un heruvim și zbura,

venea plutind

18:10
Ps. 104:3
pe aripile vântului.

11Întunericul Și-l făcuse învelitoare,

iar cortul Lui

18:11
Ps. 97:2
, împrejurul Lui,

erau niște ape întunecoase și nori negri.

12Din strălucirea

18:12
Ps. 97:3
care se răsfrângea înaintea Lui, ieșeau nori

care aruncau grindină și cărbuni de foc.

13Domnul a tunat în ceruri,

Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul

18:13
Ps. 29:3

cu grindină și cărbuni de foc.

14A aruncat

18:14
Ios. 10:10Ps. 144:6Is. 30:30
săgeţi și a risipit pe vrăjmașii mei,

a înmulţit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă.

15Atunci s-a văzut albia

18:15
Exod 15:8Ps. 106:9
apelor

și s-au descoperit temeliile lumii,

la mustrarea Ta, Doamne,

la vuietul suflării nărilor Tale.

16El Și-a întins mâna

18:16
Ps. 144:7
de sus, m-a apucat,

m-a scos din apele cele mari;

17m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic,

de vrăjmașii mei, care erau mai tari decât mine.

18Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele;

dar Domnul a fost sprijinul meu.

19El m-a scos la loc larg

18:19
Ps. 31:8
118:5

și m-a scăpat, pentru că mă iubește.

20Domnul mi-a făcut

18:20
1 Sam. 24:19
după neprihănirea mea,

mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele,

21căci am păzit căile Domnului

și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu.

22Toate poruncile Lui au fost înaintea mea

și nu m-am depărtat de la legile Lui.

23Am fost fără vină faţă de El

și m-am păzit de fărădelegea mea.

24De aceea

18:24
1 Sam. 26:23
, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

25Cu cel bun,

18:25
1 Împ. 8:32
Tu Te arăţi bun,

cu omul neprihănit, Te arăţi neprihănit,

26cu cel curat, Te arăţi curat

și, cu cel stricat,

18:26
Lev. 26:23,24,27,28Prov. 3:34
Te porţi după stricăciunea lui.

27Tu mântuiești pe poporul care se smerește

și smerești privirile

18:27
Ps. 101:1Prov. 6:17
trufașe.

28Da, Tu îmi aprinzi

18:28
Iov 18:6
lumina mea.

Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu.

29Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate,

cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.

30Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite

18:30
Deut. 32:4Dan. 4:37Apoc. 15:3
,

Cuvântul Domnului este încercat

18:30
Ps. 12:6
119:140Prov. 30:5
:

El este un scut pentru

18:30
Ps. 17:7
toţi cei ce aleargă la El.

31Căci

18:31
Deut. 32:31,391 Sam. 2:2Ps. 86:8Is. 45:5
cine este Dumnezeu afară de Domnul

și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru?

32Dumnezeu mă încinge

18:32
Ps. 91:2
cu putere

și mă povăţuiește pe calea cea dreaptă.

33El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor

18:33
2 Sam. 2:18Hab. 3:19

și mă așază pe înălţimile

18:33
Deut. 32:13
33:29
mele18:33 Cetăţuile de pe munţi.,

34El îmi deprinde

18:34
Ps. 144:1
mâinile la luptă,

așa că braţele mele întind arcul de aramă.

35Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,

dreapta Ta mă sprijină

și îndurarea Ta mă face mare.

36Tu lărgești drumul sub pașii mei

și nu-mi alunecă gleznele

18:36
Prov. 4:12
.

37Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung

și nu mă întorc până nu-i nimicesc.

38Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice;

ei cad sub picioarele mele.

39Tu mă încingi cu putere pentru luptă

și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.

40Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea,

și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc.

41Ei strigă, dar n-are cine să-i scape!

Strigă către Domnul

18:41
Iov 27:9
35:12Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
, dar nu le răspunde!

42Îi pisez ca praful, pe care-l ia vântul,

îi calc în picioare ca noroiul

18:42
Zah. 10:5
de pe uliţe.

43Tu mă scapi

18:43
2 Sam. 2:9,10
3:1
din neînţelegerile poporului, mă pui în fruntea
18:43
2 Sam. 8
neamurilor;

un popor pe care nu-l cunoșteam

18:43
Is. 52:15
55:5
îmi este supus.

44El ascultă de mine la cea dintâi poruncă,

fiii străinului

18:44
Deut. 33:29Ps. 66:3
81:15
mă lingușesc
18:44
Mica 7:17
.

45Fiilor străinului li se înmoaie inima de mine

și ies tremurând din cetăţuile lor.

46Trăiască Domnul și binecuvântată să fie Stânca mea!

Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele,

47Dumnezeu, răzbunătorul meu,

care îmi supune

18:47
Ps. 47:3
popoarele

48și mă izbăvește de vrăjmașii mei!

Tu mă înalţi

18:48
Ps. 59:1
mai presus de potrivnicii mei,

mă scapi de omul asupritor.

49De aceea

18:49
Rom. 15:9
, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri,

voi cânta spre slava Numelui Tău.

50El dă mari izbăviri

18:50
Ps. 144:10
împăratului Său

și dă îndurare unsului Său,

lui David, și seminţei lui, pe vecie

18:50
2 Sam. 7:13
.

19

PSALMUL 19

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

191Cerurile

19:1
Gen. 1:6Is. 40:22Rom. 1:19,20
spun slava lui Dumnezeu,

și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.

2O zi istorisește alteia acest lucru,

o noapte dă de știre alteia despre el.

3Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte,

al căror sunet să fie auzit,

4dar răsunetul lor străbate tot

19:4
Rom. 10:18
pământul

și glasul lor merge până la marginile lumii.

În ceruri, El a întins un cort soarelui.

5Și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă,

se aruncă în drumul lui cu bucuria

19:5
Ecl. 1:5
unui viteaz:

6răsare la un capăt al cerurilor

și își isprăvește drumul la celălalt capăt;

nimic nu se ascunde de căldura lui.

7Legea Domnului este desăvârșită

19:7
Ps. 111:7
și înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată și dă înţelepciune celui neștiutor.

8Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima;

poruncile Domnului sunt curate

19:8
Ps. 12:6
și luminează
19:8
Ps. 13:3
ochii.

9Frica de Domnul este curată și ţine pe vecie;

judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.

10Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât

19:10
Ps. 119:72,127Prov. 8:10,11,19
mult aur curat;

sunt mai dulci

19:10
Ps. 119:103
decât mierea, decât picurul din faguri.

11Robul Tău primește și el învăţătura de la ele;

pentru cine le păzește

19:11
Prov. 29:18
, răsplata este mare.

12Cine își cunoaște

19:12
Ps. 40:12
greșelile făcute din neștiinţă?

Iartă-mi greșelile

19:12
Lev. 4:2
pe care nu le cunosc
19:12
Ps. 90:8
!

13Păzește

19:13
Gen. 20:61 Sam. 25:32-34,39
de asemenea pe robul Tău de mândrie,

ca să

19:13
Ps. 119:133Rom. 6:12,14
nu stăpânească ea peste mine!

Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.

14Primește cu bunăvoinţă cuvintele

19:14
Ps. 51:15
gurii mele

și cugetele inimii mele,

Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul meu

19:14
Is. 43:14
44:6
47:41 Tes. 1:10
!

20

PSALMUL 20

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

201Să te asculte Domnul în ziua necazului,

să te ocrotească

20:1
Prov. 18:10
Numele Dumnezeului lui Iacov,

2să-ţi trimită ajutor din locașul

20:2
1 Împ. 6:162 Cron. 20:8Ps. 73:17
Său cel Sfânt

și să te sprijine din Sion!

3Să-Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare

și să-ţi primească arderile-de-tot! (Oprire)

4Să-ţi dea

20:4
Ps. 21:2
ce-ţi dorește inima

și să-ţi împlinească toate planurile tale!

5Atunci noi ne vom bucura

20:5
Ps. 9:14
de biruinţa ta

și vom flutura steagul în

20:5
Exod 17:15Ps. 60:4
Numele Dumnezeului nostru.

Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6Știu de acum că Domnul scapă pe unsul

20:6
Ps. 2:2
Său

și-i va răspunde din ceruri, din Locașul Lui cel Sfânt,

prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7Unii

20:7
Ps. 33:16,17Prov. 21:31Is. 31:1
se bizuiesc pe carele lor, alţii, pe caii lor,

dar noi

20:7
2 Cron. 32:8
ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.

8Ei se îndoaie și cad,

dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare.

9Scapă, Doamne, pe împăratul

și ascultă-ne când Te chemăm!