Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

PSALMUL 2

21Pentru ce se întărâtă

2:1
Ps. 46:6Fapte 4:25,26
neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte?

2Împăraţii pământului se răscoală

și domnitorii se sfătuiesc împreună

împotriva Domnului și împotriva Unsului Său

2:2
Ps. 45:7Ioan 1:41
, zicând:

3„Să le rupem

2:3
Ier. 5:5Luca 19:14
legăturile

și să scăpăm de lanţurile lor!”

4Cel ce

2:4
Ps. 11:4
șade în ceruri râde
2:4
Ps. 37:13
59:8Prov. 1:26
,

Domnul Își bate joc de ei.

5Apoi, în mânia Lui, le vorbește

și-i îngrozește cu urgia Sa, zicând:

6„Totuși Eu am uns pe Împăratul Meu

pe Sion, muntele

2:6
2 Sam. 5:7
Meu cel sfânt.”

7„Eu voi vesti hotărârea Lui”, zice Unsul.

„Domnul Mi-a zis: ‘Tu

2:7
Fapte 13:33Evr. 1:5
5:5
ești Fiul Meu!

Astăzi Te-am născut.

8Cere-Mi

2:8
Ps. 22:27
72:8
89:27Dan. 7:13,14Ioan 17:4,5
19:15
și-Ţi voi da neamurile de moștenire

și marginile pământului în stăpânire!

9Tu

2:9
Ps. 89:23Apoc. 2:27
12:5
le vei zdrobi cu un toiag de fier

și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.’”

10Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune!

Luaţi învăţătură, judecătorii pământului!

11Slujiţi

2:11
Evr. 12:28
Domnului cu frică

și bucuraţi-vă tremurând

2:11
Filip. 2:12
.

12Daţi cinste

2:12
Gen. 41:401 Sam. 10:1Ioan 5:23
Fiului, ca să nu Se mânie

și să nu pieriţi pe calea voastră,

căci mânia

2:12
Apoc. 6:16,17
Lui este gata să se aprindă!

Ferice

2:12
Ps. 34:8
84:12Prov. 16:20Is. 30:18Ier. 17:7Rom. 9:33
10:111 Pet. 2:6
de toţi câţi se încred în El!