Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

PSALMUL 19

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

191Cerurile

19:1
Gen. 1:6Is. 40:22Rom. 1:19,20
spun slava lui Dumnezeu,

și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.

2O zi istorisește alteia acest lucru,

o noapte dă de știre alteia despre el.

3Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte,

al căror sunet să fie auzit,

4dar răsunetul lor străbate tot

19:4
Rom. 10:18
pământul

și glasul lor merge până la marginile lumii.

În ceruri, El a întins un cort soarelui.

5Și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă,

se aruncă în drumul lui cu bucuria

19:5
Ecl. 1:5
unui viteaz:

6răsare la un capăt al cerurilor

și își isprăvește drumul la celălalt capăt;

nimic nu se ascunde de căldura lui.

7Legea Domnului este desăvârșită

19:7
Ps. 111:7
și înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată și dă înţelepciune celui neștiutor.

8Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima;

poruncile Domnului sunt curate

19:8
Ps. 12:6
și luminează
19:8
Ps. 13:3
ochii.

9Frica de Domnul este curată și ţine pe vecie;

judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.

10Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât

19:10
Ps. 119:72,127Prov. 8:10,11,19
mult aur curat;

sunt mai dulci

19:10
Ps. 119:103
decât mierea, decât picurul din faguri.

11Robul Tău primește și el învăţătura de la ele;

pentru cine le păzește

19:11
Prov. 29:18
, răsplata este mare.

12Cine își cunoaște

19:12
Ps. 40:12
greșelile făcute din neștiinţă?

Iartă-mi greșelile

19:12
Lev. 4:2
pe care nu le cunosc
19:12
Ps. 90:8
!

13Păzește

19:13
Gen. 20:61 Sam. 25:32-34,39
de asemenea pe robul Tău de mândrie,

ca să

19:13
Ps. 119:133Rom. 6:12,14
nu stăpânească ea peste mine!

Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.

14Primește cu bunăvoinţă cuvintele

19:14
Ps. 51:15
gurii mele

și cugetele inimii mele,

Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul meu

19:14
Is. 43:14
44:6
47:41 Tes. 1:10
!

20

PSALMUL 20

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

201Să te asculte Domnul în ziua necazului,

să te ocrotească

20:1
Prov. 18:10
Numele Dumnezeului lui Iacov,

2să-ţi trimită ajutor din locașul

20:2
1 Împ. 6:162 Cron. 20:8Ps. 73:17
Său cel Sfânt

și să te sprijine din Sion!

3Să-Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare

și să-ţi primească arderile-de-tot! (Oprire)

4Să-ţi dea

20:4
Ps. 21:2
ce-ţi dorește inima

și să-ţi împlinească toate planurile tale!

5Atunci noi ne vom bucura

20:5
Ps. 9:14
de biruinţa ta

și vom flutura steagul în

20:5
Exod 17:15Ps. 60:4
Numele Dumnezeului nostru.

Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6Știu de acum că Domnul scapă pe unsul

20:6
Ps. 2:2
Său

și-i va răspunde din ceruri, din Locașul Lui cel Sfânt,

prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7Unii

20:7
Ps. 33:16,17Prov. 21:31Is. 31:1
se bizuiesc pe carele lor, alţii, pe caii lor,

dar noi

20:7
2 Cron. 32:8
ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.

8Ei se îndoaie și cad,

dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare.

9Scapă, Doamne, pe împăratul

și ascultă-ne când Te chemăm!

21

PSALMUL 21

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

211Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu.

Și cum îl umple de veselie ajutorul

21:1
Ps. 20:5,6
Tău!

2I-ai dat ce-i dorea

21:2
Ps. 20:4,5
inima

și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)

3Căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire

și i-ai pus pe cap

21:3
2 Sam. 12:301 Cron. 20:2
o cunună de aur curat.

4Îţi cerea viaţa

21:4
Ps. 61:5,6
și i-ai dat-o:

o viaţă lungă

21:4
2 Sam. 7:19Ps. 91:16
pentru totdeauna și pe vecie.

5Mare este slava lui în urma ajutorului Tău.

Tu pui peste el strălucirea și măreţia.

6Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări

și-l umpli de bucurie

21:6
Ps. 16:11
45:7Fapte 2:28
înaintea Feţei Tale.

7Căci împăratul se încrede în Domnul

și bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine

21:7
Ps. 16:8
.

8Mâna ta, împărate, va ajunge

21:8
1 Sam. 31:3
pe toţi vrăjmașii tăi,

dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc

9și-i vei face ca un cuptor

21:9
Mal. 4:1
aprins,

în ziua când te vei arăta;

Domnul îi va nimici

21:9
Ps. 56:1,2
în mânia Lui și-i va mânca focul
21:9
Ps. 18:8Is. 26:11
.

10Le vei șterge sămânţa

21:10
1 Împ. 13:34Iov 18:16,17,19Ps. 37:28
109:13Is. 14:20
de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.

11Ei au urzit lucruri rele împotriva ta,

au făcut sfaturi

21:11
Ps. 2:1
rele, dar nu vor izbuti.

12Căci îi vei face să dea dosul

și vei trage cu arcul tău asupra lor.

13Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta,

și vom cânta și vom lăuda puterea Ta!