Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

PSALMUL 20

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

201Să te asculte Domnul în ziua necazului,

să te ocrotească

20:1
Prov. 18:10
Numele Dumnezeului lui Iacov,

2să-ţi trimită ajutor din locașul

20:2
1 Împ. 6:162 Cron. 20:8Ps. 73:17
Său cel Sfânt

și să te sprijine din Sion!

3Să-Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare

și să-ţi primească arderile-de-tot! (Oprire)

4Să-ţi dea

20:4
Ps. 21:2
ce-ţi dorește inima

și să-ţi împlinească toate planurile tale!

5Atunci noi ne vom bucura

20:5
Ps. 9:14
de biruinţa ta

și vom flutura steagul în

20:5
Exod 17:15Ps. 60:4
Numele Dumnezeului nostru.

Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6Știu de acum că Domnul scapă pe unsul

20:6
Ps. 2:2
Său

și-i va răspunde din ceruri, din Locașul Lui cel Sfânt,

prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7Unii

20:7
Ps. 33:16,17Prov. 21:31Is. 31:1
se bizuiesc pe carele lor, alţii, pe caii lor,

dar noi

20:7
2 Cron. 32:8
ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.

8Ei se îndoaie și cad,

dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare.

9Scapă, Doamne, pe împăratul

și ascultă-ne când Te chemăm!

21

PSALMUL 21

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

211Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu.

Și cum îl umple de veselie ajutorul

21:1
Ps. 20:5,6
Tău!

2I-ai dat ce-i dorea

21:2
Ps. 20:4,5
inima

și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)

3Căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire

și i-ai pus pe cap

21:3
2 Sam. 12:301 Cron. 20:2
o cunună de aur curat.

4Îţi cerea viaţa

21:4
Ps. 61:5,6
și i-ai dat-o:

o viaţă lungă

21:4
2 Sam. 7:19Ps. 91:16
pentru totdeauna și pe vecie.

5Mare este slava lui în urma ajutorului Tău.

Tu pui peste el strălucirea și măreţia.

6Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări

și-l umpli de bucurie

21:6
Ps. 16:11
45:7Fapte 2:28
înaintea Feţei Tale.

7Căci împăratul se încrede în Domnul

și bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine

21:7
Ps. 16:8
.

8Mâna ta, împărate, va ajunge

21:8
1 Sam. 31:3
pe toţi vrăjmașii tăi,

dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc

9și-i vei face ca un cuptor

21:9
Mal. 4:1
aprins,

în ziua când te vei arăta;

Domnul îi va nimici

21:9
Ps. 56:1,2
în mânia Lui și-i va mânca focul
21:9
Ps. 18:8Is. 26:11
.

10Le vei șterge sămânţa

21:10
1 Împ. 13:34Iov 18:16,17,19Ps. 37:28
109:13Is. 14:20
de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.

11Ei au urzit lucruri rele împotriva ta,

au făcut sfaturi

21:11
Ps. 2:1
rele, dar nu vor izbuti.

12Căci îi vei face să dea dosul

și vei trage cu arcul tău asupra lor.

13Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta,

și vom cânta și vom lăuda puterea Ta!

22

PSALMUL 22

Către mai-marele cântăreţilor.

Se cântă ca „Cerboaica zorilor”.

Un psalm al lui David

221Dumnezeule

22:1
Mat. 27:46Marcu 15:34
! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit

și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi și fără s-asculţi plângerile

22:1
Evr. 5:7
mele?

2Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi;

strig și noaptea, și tot n-am odihnă.

3Totuși Tu ești Cel Sfânt

și Tu locuiești în mijlocul laudelor

22:3
Deut. 10:21
lui Israel.

4În Tine se încredeau părinţii noștri;

se încredeau și-i izbăveai.

5Strigau către Tine și erau scăpaţi;

se încredeau în Tine

22:5
Ps. 25:2,3
31:1
71:1Is. 49:23Rom. 9:33
și nu rămâneau de rușine.

6Dar eu sunt vierme

22:6
Iov 25:6Is. 41:14
, nu om,

am ajuns de ocara oamenilor

22:6
Is. 53:3
și dispreţuit de popor.

7Toţi cei ce mă văd

22:7
Mat. 27:39Marcu 15:29Luca 23:35
își bat joc de mine,

își deschid gura, dau din cap

22:7
Iov 16:4Ps. 109:25
și zic:

8„S-a încrezut

22:8
Mat. 27:43
în Domnul! Să-l mântuiască
22:8
Ps. 91:14
Domnul,

să-l izbăvească, fiindcă-l iubește!”

9Da, Tu m-ai

22:9
Ps. 71:6
scos din pântecele mamei,

m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;

10de când eram la sânul

22:10
Is. 46:3
49:1
mamei am fost sub paza Ta,

din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.

11Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul

și nimeni nu-mi vine în ajutor.

12O mulţime

22:12
Deut. 32:14Ps. 68:30Ezec. 39:18Amos 4:1
de tauri sunt împrejurul meu,

niște tauri din Basan mă înconjoară.

13Își deschid

22:13
Iov 16:10Ps. 35:21Plâng. 2:16
3:46
gura împotriva mea,

ca un leu care sfâșie și răcnește.

14Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele

22:14
Dan. 5:6
mi se despart;

mi s-a făcut inima

22:14
Ios. 7:5Iov 23:16
ca ceara

și se topește înăuntrul meu.

15Mi se usucă puterea

22:15
Prov. 17:22
ca lutul

și mi se lipește

22:15
Iov 29:10Plâng. 4:4Ioan 19:28
limba de cerul gurii;

m-ai adus în ţărâna morţii.

16Căci niște câini mă înconjoară

22:16
Apoc. 22:15
,

o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu,

mi-au străpuns

22:16
Mat. 27:35Marcu 15:24Luca 23:33Ioan 19:23,37
20:25
mâinile și picioarele;

17toate oasele aș putea să mi le număr.

Ei însă pândesc

22:17
Luca 23:27,35
și mă privesc;

18își împart

22:18
Luca 23:34Ioan 19:23,24
hainele mele între ei

și trag la sorţi pentru cămașa mea.

19Dar Tu, Doamne, nu Te depărta

22:19
Ps. 10:1
!

Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu!

20Scapă-mi sufletul de sabie

și viaţa

22:20
Vers. 16.
din ghearele câinilor
22:20
Ps. 35:17
!

21Scapă-mă

22:21
2 Tim. 4:17
din gura leului

și scoate-mă

22:21
Is. 34:7Fapte 4:27
din coarnele bivolului!

22Voi vesti

22:22
Ps. 40:9Evr. 2:12
Numele Tău fraţilor
22:22
Ioan 20:17Rom. 8:29
mei

și Te voi lăuda în mijlocul adunării.

23Cei ce

22:23
Ps. 135:19,20
vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!

Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L!

Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!

24Căci El nici nu dispreţuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit

și nu-Și ascunde Faţa de el,

ci

22:24
Evr. 5:7
îl ascultă când strigă către El.

25În adunarea cea mare, Tu

22:25
Ps. 35:18
40:9,10
111:1
vei fi pricina laudelor mele

și-mi voi împlini juruinţele

22:25
Ps. 66:13
116:14Ecl. 5:4
în faţa celor ce se tem de Tine.

26Cei săraci

22:26
Lev. 7:11,12,15,16Ps. 69:32Is. 65:13
vor mânca și se vor sătura,

cei ce caută pe Domnul Îl vor lăuda.

Veselă să vă fie inima

22:26
Ioan 6:51
pe vecie!

27Toate

22:27
Ps. 2:8
72:11
86:9
98:3Is. 49:6
marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul;

toate familiile neamurilor

22:27
Ps. 96:7
se vor închina înaintea Ta.

28Căci

22:28
Ps. 47:8Obad. 21Zah. 14:9Mat. 6:13
a Domnului este Împărăţia:

El stăpânește peste neamuri.

29Toţi cei puternici

22:29
Ps. 45:12
de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei;

înaintea Lui se vor pleca toţi

22:29
Is. 26:19Filip. 2:10
cei ce se coboară în ţărână,

cei ce nu pot să-și păstreze viaţa.

30O sămânţă de oameni Îi va sluji

și se va vorbi

22:30
Ps. 87:6
despre Domnul către cei ce vor veni
22:30
Ps. 78:6
86:9
102:18
după ei.

31Aceștia vor veni

22:31
Is. 60:3Rom. 3:21,22
și vor vesti dreptatea Lui,

vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște.