Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

PSALMUL 22

Către mai-marele cântăreţilor.

Se cântă ca „Cerboaica zorilor”.

Un psalm al lui David

221Dumnezeule

22:1
Mat. 27:46Marcu 15:34
! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit

și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi și fără s-asculţi plângerile

22:1
Evr. 5:7
mele?

2Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi;

strig și noaptea, și tot n-am odihnă.

3Totuși Tu ești Cel Sfânt

și Tu locuiești în mijlocul laudelor

22:3
Deut. 10:21
lui Israel.

4În Tine se încredeau părinţii noștri;

se încredeau și-i izbăveai.

5Strigau către Tine și erau scăpaţi;

se încredeau în Tine

22:5
Ps. 25:2,3
31:1
71:1Is. 49:23Rom. 9:33
și nu rămâneau de rușine.

6Dar eu sunt vierme

22:6
Iov 25:6Is. 41:14
, nu om,

am ajuns de ocara oamenilor

22:6
Is. 53:3
și dispreţuit de popor.

7Toţi cei ce mă văd

22:7
Mat. 27:39Marcu 15:29Luca 23:35
își bat joc de mine,

își deschid gura, dau din cap

22:7
Iov 16:4Ps. 109:25
și zic:

8„S-a încrezut

22:8
Mat. 27:43
în Domnul! Să-l mântuiască
22:8
Ps. 91:14
Domnul,

să-l izbăvească, fiindcă-l iubește!”

9Da, Tu m-ai

22:9
Ps. 71:6
scos din pântecele mamei,

m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;

10de când eram la sânul

22:10
Is. 46:3
49:1
mamei am fost sub paza Ta,

din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.

11Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul

și nimeni nu-mi vine în ajutor.

12O mulţime

22:12
Deut. 32:14Ps. 68:30Ezec. 39:18Amos 4:1
de tauri sunt împrejurul meu,

niște tauri din Basan mă înconjoară.

13Își deschid

22:13
Iov 16:10Ps. 35:21Plâng. 2:16
3:46
gura împotriva mea,

ca un leu care sfâșie și răcnește.

14Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele

22:14
Dan. 5:6
mi se despart;

mi s-a făcut inima

22:14
Ios. 7:5Iov 23:16
ca ceara

și se topește înăuntrul meu.

15Mi se usucă puterea

22:15
Prov. 17:22
ca lutul

și mi se lipește

22:15
Iov 29:10Plâng. 4:4Ioan 19:28
limba de cerul gurii;

m-ai adus în ţărâna morţii.

16Căci niște câini mă înconjoară

22:16
Apoc. 22:15
,

o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu,

mi-au străpuns

22:16
Mat. 27:35Marcu 15:24Luca 23:33Ioan 19:23,37
20:25
mâinile și picioarele;

17toate oasele aș putea să mi le număr.

Ei însă pândesc

22:17
Luca 23:27,35
și mă privesc;

18își împart

22:18
Luca 23:34Ioan 19:23,24
hainele mele între ei

și trag la sorţi pentru cămașa mea.

19Dar Tu, Doamne, nu Te depărta

22:19
Ps. 10:1
!

Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu!

20Scapă-mi sufletul de sabie

și viaţa

22:20
Vers. 16.

din ghearele câinilor
22:20
Ps. 35:17
!

21Scapă-mă

22:21
2 Tim. 4:17
din gura leului

și scoate-mă

22:21
Is. 34:7Fapte 4:27
din coarnele bivolului!

22Voi vesti

22:22
Ps. 40:9Evr. 2:12
Numele Tău fraţilor
22:22
Ioan 20:17Rom. 8:29
mei

și Te voi lăuda în mijlocul adunării.

23Cei ce

22:23
Ps. 135:19,20
vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!

Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L!

Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!

24Căci El nici nu dispreţuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit

și nu-Și ascunde Faţa de el,

ci

22:24
Evr. 5:7
îl ascultă când strigă către El.

25În adunarea cea mare, Tu

22:25
Ps. 35:18
40:9,10
111:1
vei fi pricina laudelor mele

și-mi voi împlini juruinţele

22:25
Ps. 66:13
116:14Ecl. 5:4
în faţa celor ce se tem de Tine.

26Cei săraci

22:26
Lev. 7:11,12,15,16Ps. 69:32Is. 65:13
vor mânca și se vor sătura,

cei ce caută pe Domnul Îl vor lăuda.

Veselă să vă fie inima

22:26
Ioan 6:51
pe vecie!

27Toate

22:27
Ps. 2:8
72:11
86:9
98:3Is. 49:6
marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul;

toate familiile neamurilor

22:27
Ps. 96:7
se vor închina înaintea Ta.

28Căci

22:28
Ps. 47:8Obad. 21Zah. 14:9Mat. 6:13
a Domnului este Împărăţia:

El stăpânește peste neamuri.

29Toţi cei puternici

22:29
Ps. 45:12
de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei;

înaintea Lui se vor pleca toţi

22:29
Is. 26:19Filip. 2:10
cei ce se coboară în ţărână,

cei ce nu pot să-și păstreze viaţa.

30O sămânţă de oameni Îi va sluji

și se va vorbi

22:30
Ps. 87:6
despre Domnul către cei ce vor veni
22:30
Ps. 78:6
86:9
102:18
după ei.

31Aceștia vor veni

22:31
Is. 60:3Rom. 3:21,22
și vor vesti dreptatea Lui,

vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște.