Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

PSALMUL 21

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

211Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu.

Și cum îl umple de veselie ajutorul

21:1
Ps. 20:5,6
Tău!

2I-ai dat ce-i dorea

21:2
Ps. 20:4,5
inima

și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)

3Căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire

și i-ai pus pe cap

21:3
2 Sam. 12:301 Cron. 20:2
o cunună de aur curat.

4Îţi cerea viaţa

21:4
Ps. 61:5,6
și i-ai dat-o:

o viaţă lungă

21:4
2 Sam. 7:19Ps. 91:16
pentru totdeauna și pe vecie.

5Mare este slava lui în urma ajutorului Tău.

Tu pui peste el strălucirea și măreţia.

6Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări

și-l umpli de bucurie

21:6
Ps. 16:11
45:7Fapte 2:28
înaintea Feţei Tale.

7Căci împăratul se încrede în Domnul

și bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine

21:7
Ps. 16:8
.

8Mâna ta, împărate, va ajunge

21:8
1 Sam. 31:3
pe toţi vrăjmașii tăi,

dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc

9și-i vei face ca un cuptor

21:9
Mal. 4:1
aprins,

în ziua când te vei arăta;

Domnul îi va nimici

21:9
Ps. 56:1,2
în mânia Lui și-i va mânca focul
21:9
Ps. 18:8Is. 26:11
.

10Le vei șterge sămânţa

21:10
1 Împ. 13:34Iov 18:16,17,19Ps. 37:28
109:13Is. 14:20
de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.

11Ei au urzit lucruri rele împotriva ta,

au făcut sfaturi

21:11
Ps. 2:1
rele, dar nu vor izbuti.

12Căci îi vei face să dea dosul

și vei trage cu arcul tău asupra lor.

13Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta,

și vom cânta și vom lăuda puterea Ta!

22

PSALMUL 22

Către mai-marele cântăreţilor.

Se cântă ca „Cerboaica zorilor”.

Un psalm al lui David

221Dumnezeule

22:1
Mat. 27:46Marcu 15:34
! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit

și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi și fără s-asculţi plângerile

22:1
Evr. 5:7
mele?

2Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi;

strig și noaptea, și tot n-am odihnă.

3Totuși Tu ești Cel Sfânt

și Tu locuiești în mijlocul laudelor

22:3
Deut. 10:21
lui Israel.

4În Tine se încredeau părinţii noștri;

se încredeau și-i izbăveai.

5Strigau către Tine și erau scăpaţi;

se încredeau în Tine

22:5
Ps. 25:2,3
31:1
71:1Is. 49:23Rom. 9:33
și nu rămâneau de rușine.

6Dar eu sunt vierme

22:6
Iov 25:6Is. 41:14
, nu om,

am ajuns de ocara oamenilor

22:6
Is. 53:3
și dispreţuit de popor.

7Toţi cei ce mă văd

22:7
Mat. 27:39Marcu 15:29Luca 23:35
își bat joc de mine,

își deschid gura, dau din cap

22:7
Iov 16:4Ps. 109:25
și zic:

8„S-a încrezut

22:8
Mat. 27:43
în Domnul! Să-l mântuiască
22:8
Ps. 91:14
Domnul,

să-l izbăvească, fiindcă-l iubește!”

9Da, Tu m-ai

22:9
Ps. 71:6
scos din pântecele mamei,

m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;

10de când eram la sânul

22:10
Is. 46:3
49:1
mamei am fost sub paza Ta,

din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.

11Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul

și nimeni nu-mi vine în ajutor.

12O mulţime

22:12
Deut. 32:14Ps. 68:30Ezec. 39:18Amos 4:1
de tauri sunt împrejurul meu,

niște tauri din Basan mă înconjoară.

13Își deschid

22:13
Iov 16:10Ps. 35:21Plâng. 2:16
3:46
gura împotriva mea,

ca un leu care sfâșie și răcnește.

14Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele

22:14
Dan. 5:6
mi se despart;

mi s-a făcut inima

22:14
Ios. 7:5Iov 23:16
ca ceara

și se topește înăuntrul meu.

15Mi se usucă puterea

22:15
Prov. 17:22
ca lutul

și mi se lipește

22:15
Iov 29:10Plâng. 4:4Ioan 19:28
limba de cerul gurii;

m-ai adus în ţărâna morţii.

16Căci niște câini mă înconjoară

22:16
Apoc. 22:15
,

o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu,

mi-au străpuns

22:16
Mat. 27:35Marcu 15:24Luca 23:33Ioan 19:23,37
20:25
mâinile și picioarele;

17toate oasele aș putea să mi le număr.

Ei însă pândesc

22:17
Luca 23:27,35
și mă privesc;

18își împart

22:18
Luca 23:34Ioan 19:23,24
hainele mele între ei

și trag la sorţi pentru cămașa mea.

19Dar Tu, Doamne, nu Te depărta

22:19
Ps. 10:1
!

Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu!

20Scapă-mi sufletul de sabie

și viaţa

22:20
Vers. 16.
din ghearele câinilor
22:20
Ps. 35:17
!

21Scapă-mă

22:21
2 Tim. 4:17
din gura leului

și scoate-mă

22:21
Is. 34:7Fapte 4:27
din coarnele bivolului!

22Voi vesti

22:22
Ps. 40:9Evr. 2:12
Numele Tău fraţilor
22:22
Ioan 20:17Rom. 8:29
mei

și Te voi lăuda în mijlocul adunării.

23Cei ce

22:23
Ps. 135:19,20
vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!

Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L!

Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!

24Căci El nici nu dispreţuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit

și nu-Și ascunde Faţa de el,

ci

22:24
Evr. 5:7
îl ascultă când strigă către El.

25În adunarea cea mare, Tu

22:25
Ps. 35:18
40:9,10
111:1
vei fi pricina laudelor mele

și-mi voi împlini juruinţele

22:25
Ps. 66:13
116:14Ecl. 5:4
în faţa celor ce se tem de Tine.

26Cei săraci

22:26
Lev. 7:11,12,15,16Ps. 69:32Is. 65:13
vor mânca și se vor sătura,

cei ce caută pe Domnul Îl vor lăuda.

Veselă să vă fie inima

22:26
Ioan 6:51
pe vecie!

27Toate

22:27
Ps. 2:8
72:11
86:9
98:3Is. 49:6
marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul;

toate familiile neamurilor

22:27
Ps. 96:7
se vor închina înaintea Ta.

28Căci

22:28
Ps. 47:8Obad. 21Zah. 14:9Mat. 6:13
a Domnului este Împărăţia:

El stăpânește peste neamuri.

29Toţi cei puternici

22:29
Ps. 45:12
de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei;

înaintea Lui se vor pleca toţi

22:29
Is. 26:19Filip. 2:10
cei ce se coboară în ţărână,

cei ce nu pot să-și păstreze viaţa.

30O sămânţă de oameni Îi va sluji

și se va vorbi

22:30
Ps. 87:6
despre Domnul către cei ce vor veni
22:30
Ps. 78:6
86:9
102:18
după ei.

31Aceștia vor veni

22:31
Is. 60:3Rom. 3:21,22
și vor vesti dreptatea Lui,

vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște.

23

PSALMUL 23

O cântare a lui David

231Domnul este Păstorul

23:1
Is. 40:11Ier. 23:4Ezec. 34:11,12,23Ioan 10:111 Pet. 2:25Apoc. 7:17
meu: nu voi duce lipsă de nimic
23:1
Filip. 4:19
.

2El mă paște în

23:2
Ezec. 34:14
pășuni verzi

și mă duce la

23:2
Apoc. 7:17
ape de odihnă;

3îmi înviorează sufletul

și mă

23:3
Ps. 5:8
31:3Prov. 8:20
povăţuiește pe cărări drepte

din pricina Numelui Său.

4Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei

23:4
Iov 3:5
10:21,22
24:17Ps. 44:19
morţii,

nu mă tem de

23:4
Ps. 3:6
27:1
118:6
niciun rău, căci
23:4
Is. 43:2
Tu ești cu mine.

Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.

5Tu

23:5
Ps. 104:15
îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

23:5
Ps. 92:10

și paharul meu este plin de dă peste el.

6Da, fericirea și îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.