Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

PSALMUL 25

Un psalm al lui David

251La Tine

25:1
Ps. 86:4
143:8Plâng. 3:41
, Doamne, îmi înalţ sufletul.

2În Tine, Dumnezeule, mă încred

25:2
Ps. 22:5
31:1
34:8Is. 28:16
49:23Rom. 10:11
: să nu fiu dat de rușine,

ca să

25:2
Ps. 13:4
nu se bucure vrăjmașii mei de mine!

3Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de rușine,

ci de rușine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.

4Arată-mi, Doamne, căile

25:4
Exod 33:13Ps. 5:8
27:11
86:11
119:1
143:8,10
Tale

și învaţă-mă cărările Tale!

5Povăţuiește-mă în adevărul Tău și învaţă-mă,

căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele,

Tu ești totdeauna nădejdea mea!

6Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea

25:6
Ps. 103:17
106:1
107:1Is. 63:15Ier. 33:11
și bunătatea Ta,

căci sunt veșnice.

7Nu-Ţi aduce aminte de greșelile

25:7
Iov 13:26
20:11Ier. 3:25
din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele,

ci adu-Ţi aminte de mine,

după

25:7
Ps. 51:1
îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!

8Domnul este bun și drept,

de aceea arată El păcătoșilor calea.

9El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept.

El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.

10Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie

pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui.

11Pentru

25:11
Ps. 31:3
79:9
109:21
143:11
Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea,

căci

25:11
Rom. 5:20
mare este!

12Cine este omul care se teme de Domnul?

Aceluia

25:12
Ps. 37:23
Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.

13El

25:13
Prov. 19:23
va locui în fericire

și sămânţa

25:13
Ps. 37:11,22,29
lui va stăpâni ţara.

14Prietenia

25:14
Prov. 3:32Ioan 7:17
15:15
Domnului este pentru cei ce se tem de El

și legământul făcut cu El le dă învăţătură.

15Eu îmi întorc necurmat ochii

25:15
Ps. 141:8
spre Domnul,

căci El îmi va scoate picioarele din laţ.

16Privește-mă

25:16
Ps. 69:16
86:16
și ai milă de mine,

căci sunt părăsit și nenorocit!

17Neliniștea inimii mele crește:

scoate-mă din necazul meu!

18Uită-Te

25:18
2 Sam. 16:12
la ticăloșia și truda mea

și iartă-mi toate păcatele mele!

19Vezi cât de mulţi sunt vrăjmașii mei

și cu ce ură mare mă urmăresc.

20Păzește-mi sufletul și scapă-mă!

Nu

25:20
Vers. 2.

mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine!

21Să mă ocrotească nevinovăţia și neprihănirea,

când îmi pun nădejdea în Tine!

22Izbăvește

25:22
Ps. 130:8
, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui!