Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

PSALMUL 24

Un psalm al lui David

241Al Domnului este

24:1
Exod 9:29
19:5Deut. 10:14Iov 41:11Ps. 50:121 Cor. 10:26,28
pământul cu tot ce este pe el,

lumea și cei ce o locuiesc!

2Căci

24:2
Gen. 1:9Iov 38:6Ps. 104:5
136:62 Pet. 3:5
El l-a întemeiat pe mări

și l-a întărit pe râuri.

3Cine

24:3
Ps. 15:1
va putea să se suie la muntele Domnului?

Cine se va ridica până la Locul Lui cel Sfânt?

4Cel

24:4
Is. 33:15,16
ce are mâinile nevinovate
24:4
Iov 17:91 Tim. 2:8
și inima curată
24:4
Mat. 5:8
,

cel ce nu-și dedă sufletul la minciună

și nu jură

24:4
Ps. 15:4
ca să înșele.

5Acela va căpăta binecuvântarea Domnului,

starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui.

6Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă,

a celor ce caută

24:6
Ps. 27:8
105:4
Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. (Oprire)

7Porţi, ridicaţi-vă

24:7
Is. 26:2
capetele;

ridicaţi-vă, porţi veșnice,

ca

24:7
Ps. 97:6Hag. 2:7Mal. 3:11 Cor. 2:8
să intre Împăratul slavei!

8„Cine este acest Împărat al slavei?”

Domnul cel tare și puternic,

Domnul cel viteaz în lupte.

9Porţi, ridicaţi-vă capetele;

ridicaţi-le, porţi veșnice,

ca să intre Împăratul slavei!

10„Cine este acest Împărat al slavei?”

Domnul oștirilor:

El este Împăratul slavei! (Oprire)

25

PSALMUL 25

Un psalm al lui David

251La Tine

25:1
Ps. 86:4
143:8Plâng. 3:41
, Doamne, îmi înalţ sufletul.

2În Tine, Dumnezeule, mă încred

25:2
Ps. 22:5
31:1
34:8Is. 28:16
49:23Rom. 10:11
: să nu fiu dat de rușine,

ca să

25:2
Ps. 13:4
nu se bucure vrăjmașii mei de mine!

3Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de rușine,

ci de rușine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.

4Arată-mi, Doamne, căile

25:4
Exod 33:13Ps. 5:8
27:11
86:11
119:1
143:8,10
Tale

și învaţă-mă cărările Tale!

5Povăţuiește-mă în adevărul Tău și învaţă-mă,

căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele,

Tu ești totdeauna nădejdea mea!

6Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea

25:6
Ps. 103:17
106:1
107:1Is. 63:15Ier. 33:11
și bunătatea Ta,

căci sunt veșnice.

7Nu-Ţi aduce aminte de greșelile

25:7
Iov 13:26
20:11Ier. 3:25
din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele,

ci adu-Ţi aminte de mine,

după

25:7
Ps. 51:1
îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!

8Domnul este bun și drept,

de aceea arată El păcătoșilor calea.

9El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept.

El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.

10Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie

pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui.

11Pentru

25:11
Ps. 31:3
79:9
109:21
143:11
Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea,

căci

25:11
Rom. 5:20
mare este!

12Cine este omul care se teme de Domnul?

Aceluia

25:12
Ps. 37:23
Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.

13El

25:13
Prov. 19:23
va locui în fericire

și sămânţa

25:13
Ps. 37:11,22,29
lui va stăpâni ţara.

14Prietenia

25:14
Prov. 3:32Ioan 7:17
15:15
Domnului este pentru cei ce se tem de El

și legământul făcut cu El le dă învăţătură.

15Eu îmi întorc necurmat ochii

25:15
Ps. 141:8
spre Domnul,

căci El îmi va scoate picioarele din laţ.

16Privește-mă

25:16
Ps. 69:16
86:16
și ai milă de mine,

căci sunt părăsit și nenorocit!

17Neliniștea inimii mele crește:

scoate-mă din necazul meu!

18Uită-Te

25:18
2 Sam. 16:12
la ticăloșia și truda mea

și iartă-mi toate păcatele mele!

19Vezi cât de mulţi sunt vrăjmașii mei

și cu ce ură mare mă urmăresc.

20Păzește-mi sufletul și scapă-mă!

Nu

25:20
Vers. 2.
mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine!

21Să mă ocrotească nevinovăţia și neprihănirea,

când îmi pun nădejdea în Tine!

22Izbăvește

25:22
Ps. 130:8
, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui!

26

PSALMUL 26

Un psalm al lui David

261Fă-mi

26:1
Ps. 7:8
dreptate, Doamne, căci
26:1
Vers. 11.
umblu în nevinovăţie

și mă

26:1
Ps. 28:7
31:14Prov. 29:25
încred în Domnul fără șovăire!

2Cercetează-mă

26:2
Ps. 7:9
17:3
66:10
139:23Zah. 13:9
, Doamne, încearcă-mă,

trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima!

3Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei

și umblu

26:3
2 Împ. 20:3
în adevărul Tău.

4Nu șed împreună cu

26:4
Ps. 1:1Ier. 15:17
oamenii mincinoși

și nu merg împreună cu oamenii vicleni.

5Urăsc

26:5
Ps. 31:6
139:21,22
adunarea celor ce fac răul

și

26:5
Ps. 1:1
nu stau împreună cu cei răi.

6Îmi spăl mâinile în

26:6
Exod 30:19,20Ps. 73:131 Tim. 2:8
nevinovăţie

și așa înconjor altarul Tău, Doamne,

7ca să izbucnesc în mulţumiri

și să istorisesc toate minunile Tale.

8Doamne, eu iubesc

26:8
Ps. 27:4
locașul Casei Tale

și locul în care locuiește slava Ta.

9Nu-mi

26:9
1 Sam. 25:29Ps. 28:3
lua sufletul împreună cu păcătoșii,

nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,

10ale căror mâini sunt nelegiuite

și a căror dreaptă este plină de mită

26:10
Exod 23:8Deut. 16:191 Sam. 8:3Is. 33:15
!

11Eu umblu

26:11
Vers. 1.
în neprihănire;

izbăvește-mă și ai milă de mine!

12Piciorul

26:12
Ps. 40:2
meu stă pe calea cea dreaptă
26:12
Ps. 27:11
:

voi binecuvânta pe Domnul în

26:12
Ps. 22:22
107:32
111:1
adunări.