Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

PSALMUL 25

Un psalm al lui David

251La Tine

25:1
Ps. 86:4
143:8Plâng. 3:41
, Doamne, îmi înalţ sufletul.

2În Tine, Dumnezeule, mă încred

25:2
Ps. 22:5
31:1
34:8Is. 28:16
49:23Rom. 10:11
: să nu fiu dat de rușine,

ca să

25:2
Ps. 13:4
nu se bucure vrăjmașii mei de mine!

3Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de rușine,

ci de rușine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.

4Arată-mi, Doamne, căile

25:4
Exod 33:13Ps. 5:8
27:11
86:11
119:1
143:8,10
Tale

și învaţă-mă cărările Tale!

5Povăţuiește-mă în adevărul Tău și învaţă-mă,

căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele,

Tu ești totdeauna nădejdea mea!

6Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea

25:6
Ps. 103:17
106:1
107:1Is. 63:15Ier. 33:11
și bunătatea Ta,

căci sunt veșnice.

7Nu-Ţi aduce aminte de greșelile

25:7
Iov 13:26
20:11Ier. 3:25
din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele,

ci adu-Ţi aminte de mine,

după

25:7
Ps. 51:1
îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!

8Domnul este bun și drept,

de aceea arată El păcătoșilor calea.

9El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept.

El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.

10Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie

pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui.

11Pentru

25:11
Ps. 31:3
79:9
109:21
143:11
Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea,

căci

25:11
Rom. 5:20
mare este!

12Cine este omul care se teme de Domnul?

Aceluia

25:12
Ps. 37:23
Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.

13El

25:13
Prov. 19:23
va locui în fericire

și sămânţa

25:13
Ps. 37:11,22,29
lui va stăpâni ţara.

14Prietenia

25:14
Prov. 3:32Ioan 7:17
15:15
Domnului este pentru cei ce se tem de El

și legământul făcut cu El le dă învăţătură.

15Eu îmi întorc necurmat ochii

25:15
Ps. 141:8
spre Domnul,

căci El îmi va scoate picioarele din laţ.

16Privește-mă

25:16
Ps. 69:16
86:16
și ai milă de mine,

căci sunt părăsit și nenorocit!

17Neliniștea inimii mele crește:

scoate-mă din necazul meu!

18Uită-Te

25:18
2 Sam. 16:12
la ticăloșia și truda mea

și iartă-mi toate păcatele mele!

19Vezi cât de mulţi sunt vrăjmașii mei

și cu ce ură mare mă urmăresc.

20Păzește-mi sufletul și scapă-mă!

Nu

25:20
Vers. 2.
mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine!

21Să mă ocrotească nevinovăţia și neprihănirea,

când îmi pun nădejdea în Tine!

22Izbăvește

25:22
Ps. 130:8
, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui!

26

PSALMUL 26

Un psalm al lui David

261Fă-mi

26:1
Ps. 7:8
dreptate, Doamne, căci
26:1
Vers. 11.
umblu în nevinovăţie

și mă

26:1
Ps. 28:7
31:14Prov. 29:25
încred în Domnul fără șovăire!

2Cercetează-mă

26:2
Ps. 7:9
17:3
66:10
139:23Zah. 13:9
, Doamne, încearcă-mă,

trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima!

3Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei

și umblu

26:3
2 Împ. 20:3
în adevărul Tău.

4Nu șed împreună cu

26:4
Ps. 1:1Ier. 15:17
oamenii mincinoși

și nu merg împreună cu oamenii vicleni.

5Urăsc

26:5
Ps. 31:6
139:21,22
adunarea celor ce fac răul

și

26:5
Ps. 1:1
nu stau împreună cu cei răi.

6Îmi spăl mâinile în

26:6
Exod 30:19,20Ps. 73:131 Tim. 2:8
nevinovăţie

și așa înconjor altarul Tău, Doamne,

7ca să izbucnesc în mulţumiri

și să istorisesc toate minunile Tale.

8Doamne, eu iubesc

26:8
Ps. 27:4
locașul Casei Tale

și locul în care locuiește slava Ta.

9Nu-mi

26:9
1 Sam. 25:29Ps. 28:3
lua sufletul împreună cu păcătoșii,

nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,

10ale căror mâini sunt nelegiuite

și a căror dreaptă este plină de mită

26:10
Exod 23:8Deut. 16:191 Sam. 8:3Is. 33:15
!

11Eu umblu

26:11
Vers. 1.
în neprihănire;

izbăvește-mă și ai milă de mine!

12Piciorul

26:12
Ps. 40:2
meu stă pe calea cea dreaptă
26:12
Ps. 27:11
:

voi binecuvânta pe Domnul în

26:12
Ps. 22:22
107:32
111:1
adunări.

27

PSALMUL 27

Un psalm al lui David

271Domnul este lumina

27:1
Ps. 84:11Is. 60:19,20Mica 7:8
și mântuirea
27:1
Exod 15:2
mea.

De cine să mă tem?

Domnul

27:1
Ps. 62:2,6
118:14,21Is. 12:2
este sprijinitorul vieţii mele.

De cine să-mi fie frică?

2Când înaintează cei răi împotriva mea,

ca

27:2
Ps. 14:4
să-mi mănânce carnea,

tocmai ei – prigonitorii și vrăjmașii mei –

se clatină și cad.

3Chiar o oștire de

27:3
Ps. 3:6
ar tăbărî împotriva mea,

inima mea tot nu s-ar teme.

Chiar război de s-ar ridica împotriva mea,

tot plin de încredere aș fi.

4Un

27:4
Ps. 26:8
lucru cer de la Domnul

și-l doresc fierbinte:

aș vrea să locuiesc

27:4
Ps. 65:4Luca 2:37
toată viaţa mea în Casa Domnului,

ca să privesc frumuseţea

27:4
Ps. 90:17
Domnului

și să mă minunez de Templul Lui.

5Căci El mă va ocroti în coliba Lui în

27:5
Ps. 31:20
83:3
91:1Is. 4:6
ziua necazului,

mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui

și mă va înălţa pe

27:5
Ps. 40:2
o stâncă.

6Iată că mi se și înalţă capul

27:6
Ps. 3:3
peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară:

voi aduce jertfe în cortul Lui

în sunetul trâmbiţei,

voi cânta și voi lăuda pe Domnul.

7Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem:

ai milă de mine și ascultă-mă!

8Inima îmi zice din partea Ta: „Caută

27:8
Ps. 24:6
105:4
Faţa Mea!”

Și Faţa Ta, Doamne, o caut!

9Nu-mi

27:9
Ps. 69:17
143:7
ascunde Faţa Ta,

nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!

Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa,

nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Căci

27:10
Is. 49:15
tatăl meu și mama mea mă părăsesc,

dar Domnul mă primește.

11Învaţă-mă

27:11
Ps. 25:4
86:11
119:1
, Doamne, calea Ta și povăţuiește-mă pe cărarea cea dreaptă

din pricina vrăjmașilor mei.

12Nu

27:12
Ps. 35:25
mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei!

Căci împotriva mea se ridică niște martori

27:12
1 Sam. 22:92 Sam. 16:7,8Ps. 35:11
mincinoși

și niște oameni care nu suflă

27:12
Fapte 9:1
decât asuprire.

13O, dacă n-aș fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului

pe

27:13
Ps. 56:13
116:9
142:5Ier. 11:19Ezec. 26:20
pământul celor vii!…

14Nădăjduiește

27:14
Ps. 31:24
62:1,5
130:5Is. 25:9Hab. 2:3
în Domnul!

Fii tare, îmbărbătează-ţi inima

și nădăjduiește în Domnul!