Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

PSALMUL 26

Un psalm al lui David

261Fă-mi

26:1
Ps. 7:8
dreptate, Doamne, căci
26:1
Vers. 11.
umblu în nevinovăţie

și mă

26:1
Ps. 28:7
31:14Prov. 29:25
încred în Domnul fără șovăire!

2Cercetează-mă

26:2
Ps. 7:9
17:3
66:10
139:23Zah. 13:9
, Doamne, încearcă-mă,

trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima!

3Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei

și umblu

26:3
2 Împ. 20:3
în adevărul Tău.

4Nu șed împreună cu

26:4
Ps. 1:1Ier. 15:17
oamenii mincinoși

și nu merg împreună cu oamenii vicleni.

5Urăsc

26:5
Ps. 31:6
139:21,22
adunarea celor ce fac răul

și

26:5
Ps. 1:1
nu stau împreună cu cei răi.

6Îmi spăl mâinile în

26:6
Exod 30:19,20Ps. 73:131 Tim. 2:8
nevinovăţie

și așa înconjor altarul Tău, Doamne,

7ca să izbucnesc în mulţumiri

și să istorisesc toate minunile Tale.

8Doamne, eu iubesc

26:8
Ps. 27:4
locașul Casei Tale

și locul în care locuiește slava Ta.

9Nu-mi

26:9
1 Sam. 25:29Ps. 28:3
lua sufletul împreună cu păcătoșii,

nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,

10ale căror mâini sunt nelegiuite

și a căror dreaptă este plină de mită

26:10
Exod 23:8Deut. 16:191 Sam. 8:3Is. 33:15
!

11Eu umblu

26:11
Vers. 1.
în neprihănire;

izbăvește-mă și ai milă de mine!

12Piciorul

26:12
Ps. 40:2
meu stă pe calea cea dreaptă
26:12
Ps. 27:11
:

voi binecuvânta pe Domnul în

26:12
Ps. 22:22
107:32
111:1
adunări.

27

PSALMUL 27

Un psalm al lui David

271Domnul este lumina

27:1
Ps. 84:11Is. 60:19,20Mica 7:8
și mântuirea
27:1
Exod 15:2
mea.

De cine să mă tem?

Domnul

27:1
Ps. 62:2,6
118:14,21Is. 12:2
este sprijinitorul vieţii mele.

De cine să-mi fie frică?

2Când înaintează cei răi împotriva mea,

ca

27:2
Ps. 14:4
să-mi mănânce carnea,

tocmai ei – prigonitorii și vrăjmașii mei –

se clatină și cad.

3Chiar o oștire de

27:3
Ps. 3:6
ar tăbărî împotriva mea,

inima mea tot nu s-ar teme.

Chiar război de s-ar ridica împotriva mea,

tot plin de încredere aș fi.

4Un

27:4
Ps. 26:8
lucru cer de la Domnul

și-l doresc fierbinte:

aș vrea să locuiesc

27:4
Ps. 65:4Luca 2:37
toată viaţa mea în Casa Domnului,

ca să privesc frumuseţea

27:4
Ps. 90:17
Domnului

și să mă minunez de Templul Lui.

5Căci El mă va ocroti în coliba Lui în

27:5
Ps. 31:20
83:3
91:1Is. 4:6
ziua necazului,

mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui

și mă va înălţa pe

27:5
Ps. 40:2
o stâncă.

6Iată că mi se și înalţă capul

27:6
Ps. 3:3
peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară:

voi aduce jertfe în cortul Lui

în sunetul trâmbiţei,

voi cânta și voi lăuda pe Domnul.

7Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem:

ai milă de mine și ascultă-mă!

8Inima îmi zice din partea Ta: „Caută

27:8
Ps. 24:6
105:4
Faţa Mea!”

Și Faţa Ta, Doamne, o caut!

9Nu-mi

27:9
Ps. 69:17
143:7
ascunde Faţa Ta,

nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!

Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa,

nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Căci

27:10
Is. 49:15
tatăl meu și mama mea mă părăsesc,

dar Domnul mă primește.

11Învaţă-mă

27:11
Ps. 25:4
86:11
119:1
, Doamne, calea Ta și povăţuiește-mă pe cărarea cea dreaptă

din pricina vrăjmașilor mei.

12Nu

27:12
Ps. 35:25
mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei!

Căci împotriva mea se ridică niște martori

27:12
1 Sam. 22:92 Sam. 16:7,8Ps. 35:11
mincinoși

și niște oameni care nu suflă

27:12
Fapte 9:1
decât asuprire.

13O, dacă n-aș fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului

pe

27:13
Ps. 56:13
116:9
142:5Ier. 11:19Ezec. 26:20
pământul celor vii!…

14Nădăjduiește

27:14
Ps. 31:24
62:1,5
130:5Is. 25:9Hab. 2:3
în Domnul!

Fii tare, îmbărbătează-ţi inima

și nădăjduiește în Domnul!

28

PSALMUL 28

Un psalm al lui David

281Doamne, către Tine strig. Stânca mea!

Nu

28:1
Ps. 83:1
rămâne surd la glasul meu,

ca

28:1
Ps. 88:4
143:7
nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi,

să ajung ca cei ce se coboară în groapă!

2Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine

și când

28:2
1 Împ. 6:22,23
8:28,29Ps. 5:7
îmi ridic mâinile spre
28:2
Ps. 138:2
Locașul Tău cel Sfânt!

3Nu

28:3
Ps. 26:9
mă lua de pe pământ împreună cu cei răi

și cu oamenii nelegiuiţi,

care

28:3
Ps. 12:2
55:21
62:4Ier. 9:8
vorbesc de pace aproapelui lor

și, când colo, au răutate în inimă!

4Răsplătește-le

28:4
2 Tim. 4:14Apoc. 18:6
după lucrările lor

și după răutatea faptelor lor,

răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor!

Dă-le plata care li se cuvine!

5Căci ei

28:5
Iov 34:27Is. 5:12
nu iau aminte la lucrările Domnului,

la lucrarea mâinilor Lui.

Să-i doboare și să nu-i mai scoale!

6Binecuvântat să fie Domnul,

căci ascultă glasul rugăciunilor mele!

7Domnul este tăria

28:7
Ps. 18:2
mea și scutul meu;

în El mi se

28:7
Ps. 13:5
22:4
încrede inima și sunt ajutat.

De aceea îmi este plină de veselie inima

și-L laud prin cântările mele.

8Domnul este tăria poporului Său,

El este Stânca

28:8
Ps. 20:6
izbăvitoare a unsului Său.

9Mântuiește, Doamne, poporul Tău

și binecuvântează moștenirea

28:9
Deut. 9:291 Împ. 8:51,53
Ta!

Fii păstorul și

28:9
Ezra 1:4
sprijinitorul lor în veci!