Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

PSALMUL 27

Un psalm al lui David

271Domnul este lumina

27:1
Ps. 84:11Is. 60:19,20Mica 7:8
și mântuirea
27:1
Exod 15:2
mea.

De cine să mă tem?

Domnul

27:1
Ps. 62:2,6
118:14,21Is. 12:2
este sprijinitorul vieţii mele.

De cine să-mi fie frică?

2Când înaintează cei răi împotriva mea,

ca

27:2
Ps. 14:4
să-mi mănânce carnea,

tocmai ei – prigonitorii și vrăjmașii mei –

se clatină și cad.

3Chiar o oștire de

27:3
Ps. 3:6
ar tăbărî împotriva mea,

inima mea tot nu s-ar teme.

Chiar război de s-ar ridica împotriva mea,

tot plin de încredere aș fi.

4Un

27:4
Ps. 26:8
lucru cer de la Domnul

și-l doresc fierbinte:

aș vrea să locuiesc

27:4
Ps. 65:4Luca 2:37
toată viaţa mea în Casa Domnului,

ca să privesc frumuseţea

27:4
Ps. 90:17
Domnului

și să mă minunez de Templul Lui.

5Căci El mă va ocroti în coliba Lui în

27:5
Ps. 31:20
83:3
91:1Is. 4:6
ziua necazului,

mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui

și mă va înălţa pe

27:5
Ps. 40:2
o stâncă.

6Iată că mi se și înalţă capul

27:6
Ps. 3:3
peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară:

voi aduce jertfe în cortul Lui

în sunetul trâmbiţei,

voi cânta și voi lăuda pe Domnul.

7Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem:

ai milă de mine și ascultă-mă!

8Inima îmi zice din partea Ta: „Caută

27:8
Ps. 24:6
105:4
Faţa Mea!”

Și Faţa Ta, Doamne, o caut!

9Nu-mi

27:9
Ps. 69:17
143:7
ascunde Faţa Ta,

nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!

Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa,

nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10Căci

27:10
Is. 49:15
tatăl meu și mama mea mă părăsesc,

dar Domnul mă primește.

11Învaţă-mă

27:11
Ps. 25:4
86:11
119:1
, Doamne, calea Ta și povăţuiește-mă pe cărarea cea dreaptă

din pricina vrăjmașilor mei.

12Nu

27:12
Ps. 35:25
mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei!

Căci împotriva mea se ridică niște martori

27:12
1 Sam. 22:92 Sam. 16:7,8Ps. 35:11
mincinoși

și niște oameni care nu suflă

27:12
Fapte 9:1
decât asuprire.

13O, dacă n-aș fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului

pe

27:13
Ps. 56:13
116:9
142:5Ier. 11:19Ezec. 26:20
pământul celor vii!…

14Nădăjduiește

27:14
Ps. 31:24
62:1,5
130:5Is. 25:9Hab. 2:3
în Domnul!

Fii tare, îmbărbătează-ţi inima

și nădăjduiește în Domnul!