Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

PSALMUL 28

Un psalm al lui David

281Doamne, către Tine strig. Stânca mea!

Nu

28:1
Ps. 83:1
rămâne surd la glasul meu,

ca

28:1
Ps. 88:4
143:7
nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi,

să ajung ca cei ce se coboară în groapă!

2Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine

și când

28:2
1 Împ. 6:22,23
8:28,29Ps. 5:7
îmi ridic mâinile spre
28:2
Ps. 138:2
Locașul Tău cel Sfânt!

3Nu

28:3
Ps. 26:9
mă lua de pe pământ împreună cu cei răi

și cu oamenii nelegiuiţi,

care

28:3
Ps. 12:2
55:21
62:4Ier. 9:8
vorbesc de pace aproapelui lor

și, când colo, au răutate în inimă!

4Răsplătește-le

28:4
2 Tim. 4:14Apoc. 18:6
după lucrările lor

și după răutatea faptelor lor,

răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor!

Dă-le plata care li se cuvine!

5Căci ei

28:5
Iov 34:27Is. 5:12
nu iau aminte la lucrările Domnului,

la lucrarea mâinilor Lui.

Să-i doboare și să nu-i mai scoale!

6Binecuvântat să fie Domnul,

căci ascultă glasul rugăciunilor mele!

7Domnul este tăria

28:7
Ps. 18:2
mea și scutul meu;

în El mi se

28:7
Ps. 13:5
22:4
încrede inima și sunt ajutat.

De aceea îmi este plină de veselie inima

și-L laud prin cântările mele.

8Domnul este tăria poporului Său,

El este Stânca

28:8
Ps. 20:6
izbăvitoare a unsului Său.

9Mântuiește, Doamne, poporul Tău

și binecuvântează moștenirea

28:9
Deut. 9:291 Împ. 8:51,53
Ta!

Fii păstorul și

28:9
Ezra 1:4
sprijinitorul lor în veci!

29

PSALMUL 29

Un psalm al lui David

291Fiii lui Dumnezeu, daţi

29:1
1 Cron. 16:28,29Ps. 96:7-9
Domnului,

daţi Domnului slavă și cinste!

2Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe

29:2
2 Cron. 20:21
sfinte!

3Glasul Domnului răsună pe ape,

Dumnezeul

29:3
Iov 37:4,5
slavei face să bubuie tunetul:

Domnul este pe ape mari.

4Glasul Domnului este puternic,

glasul Domnului este măreţ.

5Glasul Domnului sfărâmă cedrii;

Domnul sfărâmă cedrii

29:5
Is. 2:13
Libanului,

6îi

29:6
Ps. 114:4
face să sară ca niște viţei,

și Libanul și Sirionul

29:6
Deut. 3:9
sar ca niște pui de bivoli.

7Glasul Domnului face să ţâșnească flăcări de foc,

8glasul Domnului face să se cutremure pustia;

Domnul face să tremure pustia Cades

29:8
Num. 13:26
.

9Glasul Domnului face pe cerboaice

29:9
Iov 39:1-3
să nască;

El despoaie pădurile;

în locașul Lui totul strigă: „Slavă!”

10Domnul stătea

29:10
Gen. 6:17Iov 38:8,25Ps. 10:16
pe scaunul Lui de domnie când cu potopul

și Domnul împărăţește în veci pe scaunul Lui de domnie.

11Domnul

29:11
Ps. 28:8
dă tărie poporului Său,

Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

30

PSALMUL 30

Un psalm. O cântare pentru sfinţirea Casei Domnului, făcută de David

301Te înalţ, Doamne, căci m-ai

30:1
Ps. 28:9
ridicat

și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure

30:1
Ps. 25:2
35:19,24
de mine.

2Doamne Dumnezeule,

eu am strigat către Tine,

și Tu m-ai vindecat

30:2
Ps. 6:2
103:3
.

3Doamne, Tu mi-ai ridicat

30:3
Ps. 86:13
sufletul din Locuinţa morţilor,

Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară

30:3
Ps. 28:1
în groapă.

4Cântaţi

30:4
1 Cron. 16:4Ps. 97:12
Domnului, voi, cei iubiţi de El,

măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!

5Căci mânia Lui ţine numai o clipă

30:5
Ps. 103:9Is. 26:20
54:7,82 Cor. 4:17
,

dar îndurarea Lui ţine toată

30:5
Ps. 63:3
viaţa:

seara vine plânsul,

iar dimineaţa

30:5
Ps. 126:5
, veselia.

6Când îmi mergea bine

30:6
Iov 29:18
, ziceam:

„Nu mă voi clătina niciodată!”

7Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă așezaseși pe un munte tare,

dar Ţi-ai ascuns

30:7
Ps. 104:29
Faţa și m-am tulburat.

8Doamne, eu am strigat către Tine

și m-am rugat Domnului zicând:

9„Ce vei câștiga dacă-mi verși sângele și mă cobori în groapă?

Poate să Te laude ţărâna

30:9
Ps. 6:5
88:11
115:17
118:17Is. 38:18
?

Poate ea să vestească credincioșia Ta?

10Ascultă, Doamne, ai milă de mine!

Doamne, ajută-mă!”

11Și mi-ai prefăcut

30:11
2 Sam. 6:14Is. 61:3Ier. 31:4
tânguirile în veselie,

mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie,

12pentru ca inima mea să-Ţi cânte și să nu stea mută.

Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!