Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

PSALMUL 2

21Pentru ce se întărâtă

2:1
Ps. 46:6Fapte 4:25,26
neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte?

2Împăraţii pământului se răscoală

și domnitorii se sfătuiesc împreună

împotriva Domnului și împotriva Unsului Său

2:2
Ps. 45:7Ioan 1:41
, zicând:

3„Să le rupem

2:3
Ier. 5:5Luca 19:14
legăturile

și să scăpăm de lanţurile lor!”

4Cel ce

2:4
Ps. 11:4
șade în ceruri râde
2:4
Ps. 37:13
59:8Prov. 1:26
,

Domnul Își bate joc de ei.

5Apoi, în mânia Lui, le vorbește

și-i îngrozește cu urgia Sa, zicând:

6„Totuși Eu am uns pe Împăratul Meu

pe Sion, muntele

2:6
2 Sam. 5:7
Meu cel sfânt.”

7„Eu voi vesti hotărârea Lui”, zice Unsul.

„Domnul Mi-a zis: ‘Tu

2:7
Fapte 13:33Evr. 1:5
5:5
ești Fiul Meu!

Astăzi Te-am născut.

8Cere-Mi

2:8
Ps. 22:27
72:8
89:27Dan. 7:13,14Ioan 17:4,5
19:15
și-Ţi voi da neamurile de moștenire

și marginile pământului în stăpânire!

9Tu

2:9
Ps. 89:23Apoc. 2:27
12:5
le vei zdrobi cu un toiag de fier

și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.’”

10Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune!

Luaţi învăţătură, judecătorii pământului!

11Slujiţi

2:11
Evr. 12:28
Domnului cu frică

și bucuraţi-vă tremurând

2:11
Filip. 2:12
.

12Daţi cinste

2:12
Gen. 41:401 Sam. 10:1Ioan 5:23
Fiului, ca să nu Se mânie

și să nu pieriţi pe calea voastră,

căci mânia

2:12
Apoc. 6:16,17
Lui este gata să se aprindă!

Ferice

2:12
Ps. 34:8
84:12Prov. 16:20Is. 30:18Ier. 17:7Rom. 9:33
10:111 Pet. 2:6
de toţi câţi se încred în El!

3

PSALMUL 3

Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom

31Doamne, ce

3:1
2 Sam. 15:16-18
mulţi sunt vrăjmașii mei!

Ce mulţime se scoală împotriva mea!

2Cât de mulţi zic despre mine:

„Nu mai este scăpare pentru

3:2
2 Sam. 16:8Ps. 71:11
el la Dumnezeu!” (Oprire)

3Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul

3:3
Gen. 15:1Ps. 28:8
119:114
meu,

Tu ești slava mea și Tu îmi înalţi

3:3
Ps. 27:6
capul!

4Eu strig cu glasul meu către Domnul

și El îmi răspunde

3:4
Ps. 34:4
din muntele
3:4
Ps. 2:6
43:3
99:9
Lui cel sfânt. (Oprire)

5Mă culc

3:5
Lev. 26:6Ps. 4:8Prov. 3:24
, adorm

și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu.

6Nu mă tem

3:6
Ps. 27:3
de zecile de mii de popoare

care mă împresoară din toate părţile.

7Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule!

Căci Tu baţi

3:7
Iov 16:10
29:17Ps. 58:6Plâng. 3:30
peste obraz pe toţi vrăjmașii mei

și zdrobești dinţii celor răi.

8La Domnul

3:8
Prov. 21:31Is. 43:11Ier. 3:23Osea 13:4Iona 2:9Apoc. 7:10
19:1
este scăparea:

binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)

4

PSALMUL 4

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

Un psalm al lui David

41Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele,

scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare!

Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea?

Până când veţi iubi deșertăciunea

și veţi umbla după minciuni? (Oprire)

3Să știţi că Domnul

4:3
2 Tim. 2:192 Pet. 2:9
Și-a ales un om pe care-l iubește:

Domnul aude când strig către El.

4Cutremuraţi-vă

4:4
Efes. 4:26
și nu păcătuiţi!

Spuneţi

4:4
Ps. 77:62 Cor. 13:5
lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat, apoi tăceţi! (Oprire)

5Aduceţi jertfe

4:5
Deut. 33:10Ps. 50:14
51:192 Sam. 15:12
neprihănite

și încredeţi-vă

4:5
Ps. 37:3
62:8
în Domnul!

6Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară

4:6
Num. 6:26Ps. 80:3,7,19
119:135
peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!”

7Tu-mi dai mai multă bucurie

4:7
Is. 9:3
în inima mea, decât au ei

când li se înmulţește rodul grâului și al vinului.

8Eu mă culc și adorm în pace

4:8
Iov 11:18,19Ps. 3:5
,

căci

4:8
Lev. 25:18,19
26:5Deut. 12:10
numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuinţa mea.