Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

PSALMUL 31

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

311Doamne, în Tine

31:1
Ps. 22:5
25:2
71:1Is. 49:23
mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată.

Izbăvește-mă, în

31:1
Ps. 143:1
dreptatea Ta!

2Pleacă-Ţi

31:2
Ps. 71:2
urechea spre mine, grăbește de-mi ajută!

Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!

3Căci

31:3
Ps. 18:2
Tu ești Stânca mea, Cetăţuia mea

și, pentru

31:3
Ps. 23:3
25:11
Numele Tău, mă vei povăţui și mă vei călăuzi.

4Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmașii,

căci Tu ești Ocrotitorul meu!

5În mâinile

31:5
Luca 23:46Fapte 7:59
Tale îmi încredinţez duhul:

Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat!

6Eu urăsc pe cei ce

31:6
Iona 2:8
se lipesc de idoli deșerţi

și mă încred în Domnul.

7Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta,

căci vezi ticăloșia mea, știi

31:7
Ioan 10:27
neliniștea sufletului meu

8și nu mă vei da

31:8
Deut. 32:301 Sam. 17:46
24:18
în mâinile vrăjmașului,

ci îmi vei pune picioarele

31:8
Ps. 4:1
18:19
la loc larg!

9Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare:

faţa, sufletul și trupul mi s-au topit

31:9
Ps. 6:7
de întristare;

10mi se sfârșește viaţa în durere și anii în suspine.

Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele și-mi putrezesc oasele

31:10
Ps. 32:3
102:3
!

11Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns

31:11
Ps. 41:8Is. 53:4
de ocară,

de mare ocară, pentru vecinii

31:11
Iov 19:13Ps. 38:11
88:8,18
mei și de groază pentru prietenii mei;

cei ce

31:11
Ps. 64:8
mă văd pe uliţă fug de mine.

12Sunt uitat de

31:12
Ps. 88:4,5
inimi ca un mort,

am ajuns ca un vas sfărâmat.

13Aud

31:13
Ier. 20:10
vorbele rele ale multora,

văd spaima

31:13
Ier. 6:25
20:3Plâng. 2:22
care domnește împrejur,

când se sfătuiesc

31:13
Mat. 27:1
ei împreună împotriva mea

și uneltesc să-mi ia viaţa.

14Dar eu mă încred în Tine, Doamne,

și zic: „Tu ești Dumnezeul meu!”

15Soarta mea este în mâna Ta;

scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei!

16

31:16
Num. 6:25,26Ps. 4:6
67:1
să lumineze Faţa Ta peste robul Tău,

scapă-mă prin îndurarea Ta!

17Doamne, să nu

31:17
Ps. 25:2
rămân de rușine când Te chem,

ci să rămână de rușine cei răi și ei să se coboare muţi

31:17
1 Sam. 2:9Ps. 115:17
în Locuinţa morţilor!

18Să amuţească

31:18
Ps. 12:3
buzele mincinoase,

care vorbesc

31:18
1 Sam. 2:3Ps. 94:4Iuda 15
cu îndrăzneală,

cu trufie și dispreţ împotriva celui neprihănit!

19O, cât

31:19
Is. 64:41 Cor. 2:9
de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine

și pe care o arăţi celor ce se încred

în Tine, în faţa fiilor oamenilor!

20Tu

31:20
Ps. 27:5
32:7
îi ascunzi la adăpostul Feţei Tale de cei ce-i prigonesc,

îi

31:20
Iov 5:21
ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.

21Binecuvântat să fie Domnul,

căci Și-a arătat în

31:21
Ps. 17:7
chip minunat îndurarea faţă de mine:

parc-aș fi fost într-o

31:21
1 Sam. 23:7
cetate întărită!

22În

31:22
1 Sam. 23:26Ps. 116:11
pornirea mea nechibzuită, ziceam: „Sunt izgonit
31:22
Is. 38:11,12Plâng. 3:54Iona 2:4
dinaintea Ta!”

Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele

când am strigat spre Tine.

23Iubiţi

31:23
Ps. 34:9
dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El,

căci Domnul păzește pe cei credincioși

și pedepsește aspru pe cei mândri!

24Fiţi tari

31:24
Ps. 27:14
și îmbărbătaţi-vă inima,

toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!