Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

PSALMUL 31

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

311Doamne, în Tine

31:1
Ps. 22:5
25:2
71:1Is. 49:23
mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată.

Izbăvește-mă, în

31:1
Ps. 143:1
dreptatea Ta!

2Pleacă-Ţi

31:2
Ps. 71:2
urechea spre mine, grăbește de-mi ajută!

Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!

3Căci

31:3
Ps. 18:2
Tu ești Stânca mea, Cetăţuia mea

și, pentru

31:3
Ps. 23:3
25:11
Numele Tău, mă vei povăţui și mă vei călăuzi.

4Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmașii,

căci Tu ești Ocrotitorul meu!

5În mâinile

31:5
Luca 23:46Fapte 7:59
Tale îmi încredinţez duhul:

Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat!

6Eu urăsc pe cei ce

31:6
Iona 2:8
se lipesc de idoli deșerţi

și mă încred în Domnul.

7Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta,

căci vezi ticăloșia mea, știi

31:7
Ioan 10:27
neliniștea sufletului meu

8și nu mă vei da

31:8
Deut. 32:301 Sam. 17:46
24:18
în mâinile vrăjmașului,

ci îmi vei pune picioarele

31:8
Ps. 4:1
18:19
la loc larg!

9Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare:

faţa, sufletul și trupul mi s-au topit

31:9
Ps. 6:7
de întristare;

10mi se sfârșește viaţa în durere și anii în suspine.

Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele și-mi putrezesc oasele

31:10
Ps. 32:3
102:3
!

11Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns

31:11
Ps. 41:8Is. 53:4
de ocară,

de mare ocară, pentru vecinii

31:11
Iov 19:13Ps. 38:11
88:8,18
mei și de groază pentru prietenii mei;

cei ce

31:11
Ps. 64:8
mă văd pe uliţă fug de mine.

12Sunt uitat de

31:12
Ps. 88:4,5
inimi ca un mort,

am ajuns ca un vas sfărâmat.

13Aud

31:13
Ier. 20:10
vorbele rele ale multora,

văd spaima

31:13
Ier. 6:25
20:3Plâng. 2:22
care domnește împrejur,

când se sfătuiesc

31:13
Mat. 27:1
ei împreună împotriva mea

și uneltesc să-mi ia viaţa.

14Dar eu mă încred în Tine, Doamne,

și zic: „Tu ești Dumnezeul meu!”

15Soarta mea este în mâna Ta;

scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei!

16

31:16
Num. 6:25,26Ps. 4:6
67:1
să lumineze Faţa Ta peste robul Tău,

scapă-mă prin îndurarea Ta!

17Doamne, să nu

31:17
Ps. 25:2
rămân de rușine când Te chem,

ci să rămână de rușine cei răi și ei să se coboare muţi

31:17
1 Sam. 2:9Ps. 115:17
în Locuinţa morţilor!

18Să amuţească

31:18
Ps. 12:3
buzele mincinoase,

care vorbesc

31:18
1 Sam. 2:3Ps. 94:4Iuda 15
cu îndrăzneală,

cu trufie și dispreţ împotriva celui neprihănit!

19O, cât

31:19
Is. 64:41 Cor. 2:9
de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine

și pe care o arăţi celor ce se încred

în Tine, în faţa fiilor oamenilor!

20Tu

31:20
Ps. 27:5
32:7
îi ascunzi la adăpostul Feţei Tale de cei ce-i prigonesc,

îi

31:20
Iov 5:21
ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.

21Binecuvântat să fie Domnul,

căci Și-a arătat în

31:21
Ps. 17:7
chip minunat îndurarea faţă de mine:

parc-aș fi fost într-o

31:21
1 Sam. 23:7
cetate întărită!

22În

31:22
1 Sam. 23:26Ps. 116:11
pornirea mea nechibzuită, ziceam: „Sunt izgonit
31:22
Is. 38:11,12Plâng. 3:54Iona 2:4
dinaintea Ta!”

Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele

când am strigat spre Tine.

23Iubiţi

31:23
Ps. 34:9
dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El,

căci Domnul păzește pe cei credincioși

și pedepsește aspru pe cei mândri!

24Fiţi tari

31:24
Ps. 27:14
și îmbărbătaţi-vă inima,

toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

32

PSALMUL 32

Un psalm al lui David. O cântare

321Ferice de cel cu fărădelegea iertată

32:1
Ps. 85:2Rom. 4:6-8

și de cel cu păcatul acoperit!

2Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă

32:2
2 Cor. 5:19
Domnul nelegiuirea

și în

32:2
Ioan 1:47
duhul căruia nu este viclenie!

3Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate,

4căci zi și noapte mâna

32:4
1 Sam. 5:6,11Iov 33:7Ps. 38:2
Ta apăsa asupra mea;

mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. (Oprire)

5Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea.

Am zis: „Îmi voi mărturisi

32:5
Prov. 28:13Is. 65:24Luca 15:18,211 Ioan 1:9
Domnului fărădelegile!” (Oprire)

Și Tu ai iertat vina păcatului meu.

6De

32:6
1 Tim. 1:16
aceea orice om evlavios să se roage
32:6
Is. 55:6Ioan 7:34
Ţie la vreme potrivită!

Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.

7Tu

32:7
Ps. 9:9
27:5
31:20
119:114
ești ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz,

Tu mă înconjori cu cântări

32:7
Exod 15:1Jud. 5:12 Sam. 22:1
de izbăvire. (Oprire)

8„Eu, zice Domnul, te voi învăţa și-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi,

te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

9Nu

32:9
Prov. 26:3Iac. 3:3
fiţi ca un cal sau ca un catâr fără
32:9
Iov 35:11
pricepere,

pe care-l strunești cu un frâu și o zăbală cu care-l legi

ca să nu se apropie de tine!

10De multe

32:10
Prov. 13:21Rom. 2:9
dureri are parte cel rău,

dar cel ce

32:10
Ps. 34:8
84:12Prov. 16:20Ier. 17:7
se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.

11Neprihăniţilor, bucuraţi-vă

32:11
Ps. 64:10
68:3
în Domnul și veseliţi-vă!

Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!

33

PSALMUL 33

331Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în

33:1
Ps. 32:11
97:12
Domnul!

Oamenilor

33:1
Ps. 147:1
fără prihană le șade bine cântarea de laudă.

2Lăudaţi pe Domnul cu harpa,

lăudaţi-L cu alăuta cu

33:2
Ps. 92:3
144:9
zece coarde!

3Cântaţi-I

33:3
Ps. 96:1
98:1
144:9
149:1Is. 42:10Apoc. 5:9
o cântare nouă!

Faceţi să răsune coardele și glasurile voastre!

4Căci Cuvântul Domnului este adevărat

și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.

5El

33:5
Ps. 11:7
45:7
iubește dreptatea și neprihănirea;

bunătatea

33:5
Ps. 119:64
Domnului umple pământul.

6Cerurile au fost făcute prin

33:6
Gen. 1:6,7Evr. 11:32 Pet. 3:5
Cuvântul Domnului

și toată

33:6
Iov 26:13
oștirea lor, prin
33:6
Gen. 2:1
suflarea gurii Lui.

7El

33:7
Gen. 1:9Iov 26:10
38:8
îngrămădește apele mării într-un morman

și pune adâncurile în cămări.

8Tot pământul să se teamă de Domnul!

Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9Căci El

33:9
Gen. 1:3Ps. 148:5
zice și se face;

poruncește și ce poruncește ia fiinţă.

10Domnul

33:10
Is. 8:10
19:3
răstoarnă sfaturile neamurilor,

zădărnicește planurile popoarelor.

11Dar sfaturile

33:11
Iov 23:13Prov. 19:21Is. 46:10
Domnului dăinuiesc pe vecie

și planurile inimii Lui, din neam în neam.

12Ferice

33:12
Ps. 65:4
144:15
de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Ferice de poporul pe care Și-l alege

33:12
Exod 19:5Deut. 7:6
El de moștenire!

13Domnul privește din

33:13
2 Cron. 16:9Iov 28:24Ps. 11:4
14:2Prov. 15:3
înălţimea cerurilor

și vede pe toţi fiii oamenilor.

14Din locașul locuinţei Lui, El privește

pe toţi locuitorii pământului.

15El le întocmește inima la toţi

și ia aminte

33:15
Iov 34:21Ier. 32:19
la toate faptele lor.

16Nu mărimea oștirii scapă pe împărat

33:16
Ps. 44:6
,

nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;

17calul nu poate

33:17
Ps. 20:7
147:10Prov. 21:31
da chezășia biruinţei

și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18Iată

33:18
Iov 36:7Ps. 34:151 Pet. 3:12
, ochiul Domnului privește peste
33:18
Ps. 147:11
cei ce se tem de El,

peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19ca să le scape sufletul de la moarte

și să-i ţină

33:19
Iov 5:20Ps. 37:19
cu viaţă în mijlocul foametei.

20Sufletul

33:20
Ps. 62:1,5
130:6
nostru nădăjduiește în Domnul;

El

33:20
Ps. 115:9-11
este Ajutorul și Scutul nostru.

21Da, inima

33:21
Ps. 13:5Zah. 10:7Ioan 16:22
noastră își găsește bucuria în El,

căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,

după cum o nădăjduim noi de la Tine!