Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

PSALMUL 33

331Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în

33:1
Ps. 32:11
97:12
Domnul!

Oamenilor

33:1
Ps. 147:1
fără prihană le șade bine cântarea de laudă.

2Lăudaţi pe Domnul cu harpa,

lăudaţi-L cu alăuta cu

33:2
Ps. 92:3
144:9
zece coarde!

3Cântaţi-I

33:3
Ps. 96:1
98:1
144:9
149:1Is. 42:10Apoc. 5:9
o cântare nouă!

Faceţi să răsune coardele și glasurile voastre!

4Căci Cuvântul Domnului este adevărat

și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.

5El

33:5
Ps. 11:7
45:7
iubește dreptatea și neprihănirea;

bunătatea

33:5
Ps. 119:64
Domnului umple pământul.

6Cerurile au fost făcute prin

33:6
Gen. 1:6,7Evr. 11:32 Pet. 3:5
Cuvântul Domnului

și toată

33:6
Iov 26:13
oștirea lor, prin
33:6
Gen. 2:1
suflarea gurii Lui.

7El

33:7
Gen. 1:9Iov 26:10
38:8
îngrămădește apele mării într-un morman

și pune adâncurile în cămări.

8Tot pământul să se teamă de Domnul!

Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9Căci El

33:9
Gen. 1:3Ps. 148:5
zice și se face;

poruncește și ce poruncește ia fiinţă.

10Domnul

33:10
Is. 8:10
19:3
răstoarnă sfaturile neamurilor,

zădărnicește planurile popoarelor.

11Dar sfaturile

33:11
Iov 23:13Prov. 19:21Is. 46:10
Domnului dăinuiesc pe vecie

și planurile inimii Lui, din neam în neam.

12Ferice

33:12
Ps. 65:4
144:15
de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Ferice de poporul pe care Și-l alege

33:12
Exod 19:5Deut. 7:6
El de moștenire!

13Domnul privește din

33:13
2 Cron. 16:9Iov 28:24Ps. 11:4
14:2Prov. 15:3
înălţimea cerurilor

și vede pe toţi fiii oamenilor.

14Din locașul locuinţei Lui, El privește

pe toţi locuitorii pământului.

15El le întocmește inima la toţi

și ia aminte

33:15
Iov 34:21Ier. 32:19
la toate faptele lor.

16Nu mărimea oștirii scapă pe împărat

33:16
Ps. 44:6
,

nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;

17calul nu poate

33:17
Ps. 20:7
147:10Prov. 21:31
da chezășia biruinţei

și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18Iată

33:18
Iov 36:7Ps. 34:151 Pet. 3:12
, ochiul Domnului privește peste
33:18
Ps. 147:11
cei ce se tem de El,

peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19ca să le scape sufletul de la moarte

și să-i ţină

33:19
Iov 5:20Ps. 37:19
cu viaţă în mijlocul foametei.

20Sufletul

33:20
Ps. 62:1,5
130:6
nostru nădăjduiește în Domnul;

El

33:20
Ps. 115:9-11
este Ajutorul și Scutul nostru.

21Da, inima

33:21
Ps. 13:5Zah. 10:7Ioan 16:22
noastră își găsește bucuria în El,

căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,

după cum o nădăjduim noi de la Tine!