Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

PSALMUL 32

Un psalm al lui David. O cântare

321Ferice de cel cu fărădelegea iertată

32:1
Ps. 85:2Rom. 4:6-8

și de cel cu păcatul acoperit!

2Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă

32:2
2 Cor. 5:19
Domnul nelegiuirea

și în

32:2
Ioan 1:47
duhul căruia nu este viclenie!

3Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate,

4căci zi și noapte mâna

32:4
1 Sam. 5:6,11Iov 33:7Ps. 38:2
Ta apăsa asupra mea;

mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. (Oprire)

5Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea.

Am zis: „Îmi voi mărturisi

32:5
Prov. 28:13Is. 65:24Luca 15:18,211 Ioan 1:9
Domnului fărădelegile!” (Oprire)

Și Tu ai iertat vina păcatului meu.

6De

32:6
1 Tim. 1:16
aceea orice om evlavios să se roage
32:6
Is. 55:6Ioan 7:34
Ţie la vreme potrivită!

Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.

7Tu

32:7
Ps. 9:9
27:5
31:20
119:114
ești ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz,

Tu mă înconjori cu cântări

32:7
Exod 15:1Jud. 5:12 Sam. 22:1
de izbăvire. (Oprire)

8„Eu, zice Domnul, te voi învăţa și-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi,

te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

9Nu

32:9
Prov. 26:3Iac. 3:3
fiţi ca un cal sau ca un catâr fără
32:9
Iov 35:11
pricepere,

pe care-l strunești cu un frâu și o zăbală cu care-l legi

ca să nu se apropie de tine!

10De multe

32:10
Prov. 13:21Rom. 2:9
dureri are parte cel rău,

dar cel ce

32:10
Ps. 34:8
84:12Prov. 16:20Ier. 17:7
se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.

11Neprihăniţilor, bucuraţi-vă

32:11
Ps. 64:10
68:3
în Domnul și veseliţi-vă!

Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!

33

PSALMUL 33

331Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în

33:1
Ps. 32:11
97:12
Domnul!

Oamenilor

33:1
Ps. 147:1
fără prihană le șade bine cântarea de laudă.

2Lăudaţi pe Domnul cu harpa,

lăudaţi-L cu alăuta cu

33:2
Ps. 92:3
144:9
zece coarde!

3Cântaţi-I

33:3
Ps. 96:1
98:1
144:9
149:1Is. 42:10Apoc. 5:9
o cântare nouă!

Faceţi să răsune coardele și glasurile voastre!

4Căci Cuvântul Domnului este adevărat

și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.

5El

33:5
Ps. 11:7
45:7
iubește dreptatea și neprihănirea;

bunătatea

33:5
Ps. 119:64
Domnului umple pământul.

6Cerurile au fost făcute prin

33:6
Gen. 1:6,7Evr. 11:32 Pet. 3:5
Cuvântul Domnului

și toată

33:6
Iov 26:13
oștirea lor, prin
33:6
Gen. 2:1
suflarea gurii Lui.

7El

33:7
Gen. 1:9Iov 26:10
38:8
îngrămădește apele mării într-un morman

și pune adâncurile în cămări.

8Tot pământul să se teamă de Domnul!

Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9Căci El

33:9
Gen. 1:3Ps. 148:5
zice și se face;

poruncește și ce poruncește ia fiinţă.

10Domnul

33:10
Is. 8:10
19:3
răstoarnă sfaturile neamurilor,

zădărnicește planurile popoarelor.

11Dar sfaturile

33:11
Iov 23:13Prov. 19:21Is. 46:10
Domnului dăinuiesc pe vecie

și planurile inimii Lui, din neam în neam.

12Ferice

33:12
Ps. 65:4
144:15
de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Ferice de poporul pe care Și-l alege

33:12
Exod 19:5Deut. 7:6
El de moștenire!

13Domnul privește din

33:13
2 Cron. 16:9Iov 28:24Ps. 11:4
14:2Prov. 15:3
înălţimea cerurilor

și vede pe toţi fiii oamenilor.

14Din locașul locuinţei Lui, El privește

pe toţi locuitorii pământului.

15El le întocmește inima la toţi

și ia aminte

33:15
Iov 34:21Ier. 32:19
la toate faptele lor.

16Nu mărimea oștirii scapă pe împărat

33:16
Ps. 44:6
,

nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;

17calul nu poate

33:17
Ps. 20:7
147:10Prov. 21:31
da chezășia biruinţei

și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18Iată

33:18
Iov 36:7Ps. 34:151 Pet. 3:12
, ochiul Domnului privește peste
33:18
Ps. 147:11
cei ce se tem de El,

peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19ca să le scape sufletul de la moarte

și să-i ţină

33:19
Iov 5:20Ps. 37:19
cu viaţă în mijlocul foametei.

20Sufletul

33:20
Ps. 62:1,5
130:6
nostru nădăjduiește în Domnul;

El

33:20
Ps. 115:9-11
este Ajutorul și Scutul nostru.

21Da, inima

33:21
Ps. 13:5Zah. 10:7Ioan 16:22
noastră își găsește bucuria în El,

căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,

după cum o nădăjduim noi de la Tine!

34

PSALMUL 34

Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec

și a plecat izgonit de el

341Voi binecuvânta

34:1
Efes. 5:201 Tes. 5:182 Tes. 1:3
2:13
pe Domnul în orice vreme;

lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

2Să mi se laude

34:2
Ier. 9:241 Cor. 1:312 Cor. 10:17
sufletul în Domnul!

Să asculte cei

34:2
Ps. 119:74
142:7
nenorociţi și să se bucure!

3Înălţaţi

34:3
Ps. 69:30Luca 1:46
pe Domnul împreună cu mine!

Să lăudăm cu toţii Numele Lui!

4Eu am căutat

34:4
Mat. 7:7Luca 11:9
pe Domnul și mi-a răspuns:

m-a izbăvit din toate temerile mele.

5Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie

și nu ţi se umple faţa de rușine.

6Când strigă un nenorocit

34:6
Ps. 3:4
, Domnul aude

și-l scapă din

34:6
Vers. 17,19.
toate necazurile lui.

7Îngerul

34:7
Dan. 6:22Evr. 1:14
Domnului tăbărăște
34:7
Gen. 32:1,22 Împ. 6:17Zah. 9:8
în jurul celor ce se tem de El

și-i scapă din primejdie.

8Gustaţi

34:8
1 Pet. 2:3
și vedeţi ce bun este Domnul!

Ferice

34:8
Ps. 2:12
de omul care se încrede în El!

9Temeţi-vă

34:9
Ps. 31:23
de Domnul voi, sfinţii Lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10Puii de leu

34:10
Iov 4:10,11
duc lipsă și li-i foame,

dar

34:10
Ps. 84:11
cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.

11Veniţi, fiilor, și ascultaţi-mă,

căci vă voi

34:11
Ps. 32:8
învăţa frica de Domnul!

12Cine

34:12
1 Pet. 3:10,11
este omul care dorește viaţa

și vrea să aibă parte de zile fericite?

13Ferește-ţi limba de rău

și buzele de

34:13
1 Pet. 2:22
cuvinte înșelătoare!

14Depărtează-te

34:14
Ps. 37:27Is. 1:16,17
de rău și fă binele;

caută

34:14
Rom. 12:18Evr. 12:14
pacea și aleargă după ea!

15Ochii

34:15
Iov 36:7Ps. 33:181 Pet. 3:12
Domnului sunt peste cei fără prihană

și urechile Lui iau aminte la strigătele

34:15
Vers. 6,17.
lor.

16Domnul Își întoarce Faţa

34:16
Lev. 17:10Ier. 44:11Amos 9:4
împotriva celor răi,

ca

34:16
Prov. 10:7
să le șteargă pomenirea de pe pământ.

17Când strigă cei fără prihană, Domnul

34:17
Vers. 6,15,19.
aude

și-i scapă din toate necazurile lor.

18Domnul este aproape

34:18
Ps. 145:18
de cei
34:18
Ps. 51:17Is. 57:15
61:1
66:2
cu inima înfrântă

și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.

19De multe

34:19
Prov. 24:162 Tim. 3:11,12
ori vine nenorocirea peste cel fără prihană,

dar

34:19
Vers. 6,17.
Domnul îl scapă totdeauna din ea.

20Toate oasele i le păzește,

ca niciunul

34:20
Ioan 19:36
din ele să nu i se sfărâme.

21Pe

34:21
Ps. 94:23
cel rău îl omoară nenorocirea,

dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiţi.

22Domnul scapă

34:22
2 Sam. 4:91 Împ. 1:29Ps. 11:1
103:4Plâng. 3:58
sufletul robilor Săi

și niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.