Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

PSALMUL 33

331Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în

33:1
Ps. 32:11
97:12
Domnul!

Oamenilor

33:1
Ps. 147:1
fără prihană le șade bine cântarea de laudă.

2Lăudaţi pe Domnul cu harpa,

lăudaţi-L cu alăuta cu

33:2
Ps. 92:3
144:9
zece coarde!

3Cântaţi-I

33:3
Ps. 96:1
98:1
144:9
149:1Is. 42:10Apoc. 5:9
o cântare nouă!

Faceţi să răsune coardele și glasurile voastre!

4Căci Cuvântul Domnului este adevărat

și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.

5El

33:5
Ps. 11:7
45:7
iubește dreptatea și neprihănirea;

bunătatea

33:5
Ps. 119:64
Domnului umple pământul.

6Cerurile au fost făcute prin

33:6
Gen. 1:6,7Evr. 11:32 Pet. 3:5
Cuvântul Domnului

și toată

33:6
Iov 26:13
oștirea lor, prin
33:6
Gen. 2:1
suflarea gurii Lui.

7El

33:7
Gen. 1:9Iov 26:10
38:8
îngrămădește apele mării într-un morman

și pune adâncurile în cămări.

8Tot pământul să se teamă de Domnul!

Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9Căci El

33:9
Gen. 1:3Ps. 148:5
zice și se face;

poruncește și ce poruncește ia fiinţă.

10Domnul

33:10
Is. 8:10
19:3
răstoarnă sfaturile neamurilor,

zădărnicește planurile popoarelor.

11Dar sfaturile

33:11
Iov 23:13Prov. 19:21Is. 46:10
Domnului dăinuiesc pe vecie

și planurile inimii Lui, din neam în neam.

12Ferice

33:12
Ps. 65:4
144:15
de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Ferice de poporul pe care Și-l alege

33:12
Exod 19:5Deut. 7:6
El de moștenire!

13Domnul privește din

33:13
2 Cron. 16:9Iov 28:24Ps. 11:4
14:2Prov. 15:3
înălţimea cerurilor

și vede pe toţi fiii oamenilor.

14Din locașul locuinţei Lui, El privește

pe toţi locuitorii pământului.

15El le întocmește inima la toţi

și ia aminte

33:15
Iov 34:21Ier. 32:19
la toate faptele lor.

16Nu mărimea oștirii scapă pe împărat

33:16
Ps. 44:6
,

nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;

17calul nu poate

33:17
Ps. 20:7
147:10Prov. 21:31
da chezășia biruinţei

și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18Iată

33:18
Iov 36:7Ps. 34:151 Pet. 3:12
, ochiul Domnului privește peste
33:18
Ps. 147:11
cei ce se tem de El,

peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19ca să le scape sufletul de la moarte

și să-i ţină

33:19
Iov 5:20Ps. 37:19
cu viaţă în mijlocul foametei.

20Sufletul

33:20
Ps. 62:1,5
130:6
nostru nădăjduiește în Domnul;

El

33:20
Ps. 115:9-11
este Ajutorul și Scutul nostru.

21Da, inima

33:21
Ps. 13:5Zah. 10:7Ioan 16:22
noastră își găsește bucuria în El,

căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,

după cum o nădăjduim noi de la Tine!

34

PSALMUL 34

Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec

și a plecat izgonit de el

341Voi binecuvânta

34:1
Efes. 5:201 Tes. 5:182 Tes. 1:3
2:13
pe Domnul în orice vreme;

lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

2Să mi se laude

34:2
Ier. 9:241 Cor. 1:312 Cor. 10:17
sufletul în Domnul!

Să asculte cei

34:2
Ps. 119:74
142:7
nenorociţi și să se bucure!

3Înălţaţi

34:3
Ps. 69:30Luca 1:46
pe Domnul împreună cu mine!

Să lăudăm cu toţii Numele Lui!

4Eu am căutat

34:4
Mat. 7:7Luca 11:9
pe Domnul și mi-a răspuns:

m-a izbăvit din toate temerile mele.

5Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie

și nu ţi se umple faţa de rușine.

6Când strigă un nenorocit

34:6
Ps. 3:4
, Domnul aude

și-l scapă din

34:6
Vers. 17,19.
toate necazurile lui.

7Îngerul

34:7
Dan. 6:22Evr. 1:14
Domnului tăbărăște
34:7
Gen. 32:1,22 Împ. 6:17Zah. 9:8
în jurul celor ce se tem de El

și-i scapă din primejdie.

8Gustaţi

34:8
1 Pet. 2:3
și vedeţi ce bun este Domnul!

Ferice

34:8
Ps. 2:12
de omul care se încrede în El!

9Temeţi-vă

34:9
Ps. 31:23
de Domnul voi, sfinţii Lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10Puii de leu

34:10
Iov 4:10,11
duc lipsă și li-i foame,

dar

34:10
Ps. 84:11
cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.

11Veniţi, fiilor, și ascultaţi-mă,

căci vă voi

34:11
Ps. 32:8
învăţa frica de Domnul!

12Cine

34:12
1 Pet. 3:10,11
este omul care dorește viaţa

și vrea să aibă parte de zile fericite?

13Ferește-ţi limba de rău

și buzele de

34:13
1 Pet. 2:22
cuvinte înșelătoare!

14Depărtează-te

34:14
Ps. 37:27Is. 1:16,17
de rău și fă binele;

caută

34:14
Rom. 12:18Evr. 12:14
pacea și aleargă după ea!

15Ochii

34:15
Iov 36:7Ps. 33:181 Pet. 3:12
Domnului sunt peste cei fără prihană

și urechile Lui iau aminte la strigătele

34:15
Vers. 6,17.
lor.

16Domnul Își întoarce Faţa

34:16
Lev. 17:10Ier. 44:11Amos 9:4
împotriva celor răi,

ca

34:16
Prov. 10:7
să le șteargă pomenirea de pe pământ.

17Când strigă cei fără prihană, Domnul

34:17
Vers. 6,15,19.
aude

și-i scapă din toate necazurile lor.

18Domnul este aproape

34:18
Ps. 145:18
de cei
34:18
Ps. 51:17Is. 57:15
61:1
66:2
cu inima înfrântă

și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.

19De multe

34:19
Prov. 24:162 Tim. 3:11,12
ori vine nenorocirea peste cel fără prihană,

dar

34:19
Vers. 6,17.
Domnul îl scapă totdeauna din ea.

20Toate oasele i le păzește,

ca niciunul

34:20
Ioan 19:36
din ele să nu i se sfărâme.

21Pe

34:21
Ps. 94:23
cel rău îl omoară nenorocirea,

dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiţi.

22Domnul scapă

34:22
2 Sam. 4:91 Împ. 1:29Ps. 11:1
103:4Plâng. 3:58
sufletul robilor Săi

și niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.

35

PSALMUL 35

Un psalm al lui David

351Apără-mă

35:1
Ps. 43:1
119:154Plâng. 3:58
Tu, Doamne, de potrivnicii mei,

luptă

35:1
Exod 14:25
Tu cu cei ce se luptă cu mine!

2Ia

35:2
Is. 42:13
pavăza și scutul

și scoală-Te să-mi ajuţi!

3Învârte suliţa și săgeata împotriva prigonitorilor mei!

Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”!

4Rușinaţi

35:4
Vers. 26.
și înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să dea înapoi

35:4
Ps. 129:5
și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea!

5Să fie

35:5
Iov 21:18Ps. 1:4
83:13Is. 29:5Osea 13:3
ca pleava luată de vânt

și să-i gonească îngerul Domnului!

6Drumul să le fie întunecos

35:6
Ps. 73:18Ier. 23:12
și alunecos

și să-i urmărească îngerul Domnului!

7Căci mi-au întins

35:7
Ps. 9:15
laţul lor, fără pricină, pe o groapă,

pe care au săpat-o fără temei, ca să-mi ia viaţa;

8să-i ajungă

35:8
1 Tes. 5:3
prăpădul pe neașteptate,

să fie prinși în laţul

35:8
Ps. 7:15,16
57:6
141:9,10Prov. 5:22
pe care l-au întins,

să cadă în el și să piară!

9Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul:

se

35:9
Ps. 13:5
va veseli de mântuirea Lui.

10Toate

35:10
Ps. 51:8
oasele mele vor zice: „Doamne, cine
35:10
Exod 15:11Ps. 71:19
poate, ca Tine,

să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el,

pe cel nenorocit și sărac de cel ce-l jefuiește?”

11Niște martori

35:11
Ps. 27:12
mincinoși se ridică

și mă întreabă de ceea ce nu știu.

12Îmi întorc

35:12
Ps. 38:20
109:3-5Ier. 18:20Ioan 10:32
rău pentru bine:

mi-au lăsat sufletul pustiu.

13Și eu, când

35:13
Iov 30:25Ps. 69:10,11
erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac,

îmi smeream sufletul cu post

și mă rugam

35:13
Mat. 10:13Luca 10:6
cu capul plecat la sân.

14Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate;

cu capul plecat, ca de jalea unei mame.

15Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng;

se strâng fără știrea mea

35:15
Iov 30:1,8,12
, ca să mă batjocorească,

și mă sfâșie

35:15
Iov 16:9
neîncetat.

16Scrâșnesc

35:16
Iov 16:9Ps. 37:12Plâng. 2:16
din dinţi împotriva mea

împreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.

17Doamne, până când Te vei uita

35:17
Hab. 1:13
la ei?

Scapă-mi sufletul din cursele lor,

scapă-mi viaţa

35:17
Ps. 22:20
din ghearele acestor pui de lei!

18Și eu Te voi lăuda

35:18
Ps. 22:25,31
40:9,10
111:1
în adunarea cea mare

și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.

19

35:19
Ps. 13:4
25:2
38:16
nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași,

nici să

35:19
Ps. 69:4
109:3
119:161Plâng. 3:52Ioan 15:25
nu-și facă semne cu ochiul cei ce
35:19
Iov 15:12Prov. 6:13
10:10
mă urăsc fără temei!

20Căci ei nu vorbesc de pace,

ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiţi din ţară.

21Își deschid

35:21
Ps. 22:13
gura larg împotriva mea

și zic: „Ha

35:21
Ps. 40:15
54:7
70:3
! Ha! Ochii noștri își văd acum dorinţa împlinită!”

22Doamne, Tu vezi

35:22
Exod 3:7Fapte 7:34
: nu
35:22
Ps. 28:1
83:1
tăcea!

Nu Te depărta

35:22
Ps. 10:1
22:11,19
38:21
71:12
de mine, Doamne!

23Trezește-Te și scoală-Te

35:23
Ps. 44:23
80:2
să-mi faci dreptate!

Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina!

24Judecă-mă

35:24
Ps. 26:1
după
35:24
2 Tes. 1:6
dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu,

ca să

35:24
Vers. 19.
nu se bucure ei de mine!

25

35:25
Ps. 27:12
70:3
140:8
nu zică în inima lor: „Aha! iată ce doream!”

Să nu zică: „L-am înghiţit

35:25
Plâng. 2:16
!”

26Ci să fie rușinaţi

35:26
Vers. 4.
și înfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea!

Să se îmbrace

35:26
Ps. 109:29
132:18
cu rușine și ocară cei ce se ridică
35:26
Ps. 38:16
împotriva mea!

27

35:27
Rom. 12:151 Cor. 12:26
se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea

și să zică

35:27
Ps. 70:4
neîncetat: „Mărit să fie Domnul,

care

35:27
Ps. 149:4
vrea pacea robului Său!”

28Și atunci limba

35:28
Ps. 50:15
51:14
71:24
mea va lăuda dreptatea Ta,

în toate zilele va spune lauda Ta.