Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

PSALMUL 35

Un psalm al lui David

351Apără-mă

35:1
Ps. 43:1
119:154Plâng. 3:58
Tu, Doamne, de potrivnicii mei,

luptă

35:1
Exod 14:25
Tu cu cei ce se luptă cu mine!

2Ia

35:2
Is. 42:13
pavăza și scutul

și scoală-Te să-mi ajuţi!

3Învârte suliţa și săgeata împotriva prigonitorilor mei!

Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”!

4Rușinaţi

35:4
Vers. 26.
și înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să dea înapoi

35:4
Ps. 129:5
și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea!

5Să fie

35:5
Iov 21:18Ps. 1:4
83:13Is. 29:5Osea 13:3
ca pleava luată de vânt

și să-i gonească îngerul Domnului!

6Drumul să le fie întunecos

35:6
Ps. 73:18Ier. 23:12
și alunecos

și să-i urmărească îngerul Domnului!

7Căci mi-au întins

35:7
Ps. 9:15
laţul lor, fără pricină, pe o groapă,

pe care au săpat-o fără temei, ca să-mi ia viaţa;

8să-i ajungă

35:8
1 Tes. 5:3
prăpădul pe neașteptate,

să fie prinși în laţul

35:8
Ps. 7:15,16
57:6
141:9,10Prov. 5:22
pe care l-au întins,

să cadă în el și să piară!

9Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul:

se

35:9
Ps. 13:5
va veseli de mântuirea Lui.

10Toate

35:10
Ps. 51:8
oasele mele vor zice: „Doamne, cine
35:10
Exod 15:11Ps. 71:19
poate, ca Tine,

să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el,

pe cel nenorocit și sărac de cel ce-l jefuiește?”

11Niște martori

35:11
Ps. 27:12
mincinoși se ridică

și mă întreabă de ceea ce nu știu.

12Îmi întorc

35:12
Ps. 38:20
109:3-5Ier. 18:20Ioan 10:32
rău pentru bine:

mi-au lăsat sufletul pustiu.

13Și eu, când

35:13
Iov 30:25Ps. 69:10,11
erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac,

îmi smeream sufletul cu post

și mă rugam

35:13
Mat. 10:13Luca 10:6
cu capul plecat la sân.

14Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate;

cu capul plecat, ca de jalea unei mame.

15Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng;

se strâng fără știrea mea

35:15
Iov 30:1,8,12
, ca să mă batjocorească,

și mă sfâșie

35:15
Iov 16:9
neîncetat.

16Scrâșnesc

35:16
Iov 16:9Ps. 37:12Plâng. 2:16
din dinţi împotriva mea

împreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.

17Doamne, până când Te vei uita

35:17
Hab. 1:13
la ei?

Scapă-mi sufletul din cursele lor,

scapă-mi viaţa

35:17
Ps. 22:20
din ghearele acestor pui de lei!

18Și eu Te voi lăuda

35:18
Ps. 22:25,31
40:9,10
111:1
în adunarea cea mare

și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.

19

35:19
Ps. 13:4
25:2
38:16
nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași,

nici să

35:19
Ps. 69:4
109:3
119:161Plâng. 3:52Ioan 15:25
nu-și facă semne cu ochiul cei ce
35:19
Iov 15:12Prov. 6:13
10:10
mă urăsc fără temei!

20Căci ei nu vorbesc de pace,

ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiţi din ţară.

21Își deschid

35:21
Ps. 22:13
gura larg împotriva mea

și zic: „Ha

35:21
Ps. 40:15
54:7
70:3
! Ha! Ochii noștri își văd acum dorinţa împlinită!”

22Doamne, Tu vezi

35:22
Exod 3:7Fapte 7:34
: nu
35:22
Ps. 28:1
83:1
tăcea!

Nu Te depărta

35:22
Ps. 10:1
22:11,19
38:21
71:12
de mine, Doamne!

23Trezește-Te și scoală-Te

35:23
Ps. 44:23
80:2
să-mi faci dreptate!

Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina!

24Judecă-mă

35:24
Ps. 26:1
după
35:24
2 Tes. 1:6
dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu,

ca să

35:24
Vers. 19.
nu se bucure ei de mine!

25

35:25
Ps. 27:12
70:3
140:8
nu zică în inima lor: „Aha! iată ce doream!”

Să nu zică: „L-am înghiţit

35:25
Plâng. 2:16
!”

26Ci să fie rușinaţi

35:26
Vers. 4.
și înfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea!

Să se îmbrace

35:26
Ps. 109:29
132:18
cu rușine și ocară cei ce se ridică
35:26
Ps. 38:16
împotriva mea!

27

35:27
Rom. 12:151 Cor. 12:26
se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea

și să zică

35:27
Ps. 70:4
neîncetat: „Mărit să fie Domnul,

care

35:27
Ps. 149:4
vrea pacea robului Său!”

28Și atunci limba

35:28
Ps. 50:15
51:14
71:24
mea va lăuda dreptatea Ta,

în toate zilele va spune lauda Ta.

36

PSALMUL 36

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David, robul Domnului

361Nelegiuirea celui rău zice inimii mele:

„Nu

36:1
Rom. 3:18
este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”

2Căci se măgulește

36:2
Deut. 29:19Ps. 10:3
49:18
singur în ochii lui,

ca să-și desăvârșească fărădelegea, ca să-și potolească ura.

3Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare

36:3
Ps. 12:2
;

nu mai vrea

36:3
Ier. 4:22
să lucreze cu înţelepciune și să facă binele.

4În așternutul lui se gândește la răutate

36:4
Prov. 4:16Mica 2:1
,

stă pe

36:4
Is. 65:2
o cale care nu este bună

și nu urăște răul.

5Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până

36:5
Ps. 57:10
108:4
la ceruri

și credincioșia Ta, până la nori.

6Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu

și judecăţile

36:6
Iov 11:8Ps. 77:19Rom. 11:33
Tale sunt ca adâncul cel mare.

Doamne, Tu sprijini pe oameni

36:6
Iov 7:20Ps. 145:91 Tim. 4:10
și pe dobitoace!

7Cât

36:7
Ps. 31:19
de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule!

La umbra aripilor Tale găsesc

36:7
Rut 2:12Ps. 17:8
91:4
fiii oamenilor adăpost.

8Se

36:8
Ps. 65:4
satură de belșugul Casei Tale

și-i adăpi din șuvoiul

36:8
Iov 20:17Apoc. 22:1
desfătărilor
36:8
Ps. 16:11
Tale.

9Căci

36:9
Ier. 2:13Ioan 4:10,14
la Tine este izvorul vieţii;

prin

36:9
1 Pet. 2:9
lumina Ta vedem lumina.

10Întinde-Ţi și mai departe bunătatea peste

36:10
Ier. 22:16
cei ce Te cunosc

și dreptatea peste cei cu inima neprihănită

36:10
Ps. 7:10
94:15
97:11
!

11Să nu m-ajungă piciorul celui mândru

și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi!

12Cei ce fac fărădelegea au și început să cadă;

sunt răsturnaţi și

36:12
Ps. 1:5
nu pot să se mai scoale.

37

PSALMUL 37

Un psalm al lui David

371Nu

37:1
Vers. 7.
te mânia pe cei răi

și nu te uita cu jind la cei ce fac răul;

2căci sunt cosiţi iute, ca

37:2
Ps. 90:5,6
iarba,

și se veștejesc ca verdeaţa!

3Încrede-te în Domnul și fă binele;

locuiește în ţară și umblă în credincioșie!

4Domnul să-ţi fie desfătarea

37:4
Is. 58:14

și El îţi va da tot ce-ţi dorește inima.

5Încredinţează-ţi

37:5
Ps. 55:22Prov. 16:8Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
soarta în mâna Domnului,

încrede-te în El și El va lucra!

6El va

37:6
Iov 11:17Mica 7:9
face să strălucească dreptatea ta ca lumina

și dreptul tău ca soarele la amiază.

7Taci

37:7
Ps. 62:1
înaintea Domnului și nădăjduiește
37:7
Is. 30:15Plâng. 3:26
în El!

Nu

37:7
Vers. 1,8.
te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui,

pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!

8Lasă mânia, părăsește iuţimea;

nu

37:8
Ps. 73:3Efes. 4:26
te supăra, căci supărarea duce numai la rău!

9Fiindcă

37:9
Iov 27:13,14
cei răi vor fi nimiciţi,

iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni

37:9
Vers. 11,22,29.
ţara.

10Încă

37:10
Evr. 10:36,37
puţină vreme și cel rău nu va mai fi;

te vei

37:10
Iov 7:10
20:9
uita la locul unde era și nu va mai fi.

11Cei

37:11
Mat. 5:5
blânzi moștenesc ţara

și au belșug de pace.

12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit

și

37:12
Ps. 35:16
scrâșnește din dinţi împotriva lui.

13Domnul

37:13
Ps. 2:4
râde de cel rău,

căci vede că-i vine și lui ziua

37:13
1 Sam. 26:10
.

14Cei răi trag sabia și își încordează arcul,

ca să doboare pe cel nenorocit și sărac,

ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.

15Dar sabia

37:15
Mica 5:6
lor intră în însăși inima lor

și li se sfărâmă arcurile.

16Mai

37:16
Prov. 15:16
16:81 Tim. 6:6
mult face puţinul celui neprihănit

decât belșugul multor răi.

17Căci braţele

37:17
Iov 38:15Ps. 10:15Ezec. 30:21
celui rău vor fi zdrobite,

dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.

18Domnul

37:18
Ps. 1:6
cunoaște zilele oamenilor cinstiţi

și moștenirea lor ţine pe

37:18
Is. 60:21
vecie.

19Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii,

ci au de ajuns în

37:19
Iov 5:20Ps. 33:19
zilele de foamete.

20Dar cei răi pier

și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni:

pier, pier ca

37:20
Ps. 102:3
fumul.

21Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi,

dar cel neprihănit

37:21
Ps. 112:5,9
este milos și dă.

22Căci

37:22
Prov. 3:33
cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara,

dar cei blestemaţi de El sunt

37:22
Vers. 9.
nimiciţi.

23Domnul

37:23
1 Sam. 2:9Prov. 16:9
întărește pașii omului

când Îi place calea lui;

24dacă se

37:24
Ps. 34:19,20
40:2
91:12Prov. 24:16Mica 7:82 Cor. 4:9
întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,

căci Domnul îl apucă de mână.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,

nici pe urmașii lui cerșindu-și

37:25
Iov 15:23Ps. 59:15
109:10
pâinea.

26Ci el totdeauna

37:26
Deut. 15:8,10Ps. 112:5,9
este milos și dă cu împrumut,

și urmașii lui sunt binecuvântaţi.

27Depărtează-te

37:27
Ps. 34:14Is. 1:16,17
de rău, fă binele

și vei dăinui pe vecie!

28Căci Domnul iubește

37:28
Ps. 11:7
dreptatea

și nu părăsește pe credincioșii Lui.

Totdeauna ei sunt sub paza Lui,

dar

37:28
Ps. 21:10Prov. 2:22Is. 14:20
sămânţa celor răi este nimicită.

29Cei

37:29
Prov. 2:21
neprihăniţi vor stăpâni ţara

și vor locui în ea pe vecie.

30Gura

37:30
Mat. 12:35
celui neprihănit vestește înţelepciunea

și limba lui trâmbiţează dreptatea.

31Legea

37:31
Deut. 6:6Ps. 40:8
119:98Is. 51:7
Dumnezeului său este în inima lui

și nu i se clatină pașii.

32Cel rău pândește

37:32
Ps. 10:8
pe cel neprihănit

și caută să-l omoare,

33dar Domnul nu-l lasă

37:33
2 Pet. 2:9
în mâinile lui

și nu-l osândește

37:33
Ps. 109:31
când vine la judecată.

34Nădăjduiește

37:34
Ps. 27:14Prov. 20:22
în Domnul, păzește calea Lui,

și El te va înălţa ca să stăpânești ţara:

vei vedea pe cei răi nimiciţi

37:34
Ps. 52:5,6
91:8
.

35Am văzut

37:35
Iov 5:3
pe cel rău în toată puterea lui;

se întindea ca un copac verde.

36Dar când am trecut a doua oară, nu mai era

37:36
Iov 20:5
acolo;

l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.

37Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug,

căci omul

37:37
Is. 32:17
57:2
de pace are parte de moștenitori,

38dar

37:38
Ps. 1:4
52:5
cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,

sămânţa celor răi este prăpădită.

39Scăparea

37:39
Ps. 3:8
celor neprihăniţi vine de la Domnul;

El este ocrotitorul lor la vremea necazului

37:39
Ps. 9:9
.

40Domnul îi

37:40
Is. 31:5
ajută și-i izbăvește;

îi izbăvește de cei răi și-i scapă,

pentru că

37:40
1 Cron. 5:20Dan. 3:17,28
6:23
se încred în El.