Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

PSALMUL 37

Un psalm al lui David

371Nu

37:1
Vers. 7.
Ps. 73:3Prov. 23:17
24:1,19
te mânia pe cei răi

și nu te uita cu jind la cei ce fac răul;

2căci sunt cosiţi iute, ca

37:2
Ps. 90:5,6
iarba,

și se veștejesc ca verdeaţa!

3Încrede-te în Domnul și fă binele;

locuiește în ţară și umblă în credincioșie!

4Domnul să-ţi fie desfătarea

37:4
Is. 58:14

și El îţi va da tot ce-ţi dorește inima.

5Încredinţează-ţi

37:5
Ps. 55:22Prov. 16:8Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
soarta în mâna Domnului,

încrede-te în El și El va lucra!

6El va

37:6
Iov 11:17Mica 7:9
face să strălucească dreptatea ta ca lumina

și dreptul tău ca soarele la amiază.

7Taci

37:7
Ps. 62:1
înaintea Domnului și nădăjduiește
37:7
Is. 30:15Plâng. 3:26
în El!

Nu

37:7
Vers. 1,8.
Ier. 12:1
te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui,

pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!

8Lasă mânia, părăsește iuţimea;

nu

37:8
Ps. 73:3Efes. 4:26
te supăra, căci supărarea duce numai la rău!

9Fiindcă

37:9
Iov 27:13,14
cei răi vor fi nimiciţi,

iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni

37:9
Vers. 11,22,29.
Is. 57:13
ţara.

10Încă

37:10
Evr. 10:36,37
puţină vreme și cel rău nu va mai fi;

te vei

37:10
Iov 7:10
20:9
uita la locul unde era și nu va mai fi.

11Cei

37:11
Mat. 5:5
blânzi moștenesc ţara

și au belșug de pace.

12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit

și

37:12
Ps. 35:16
scrâșnește din dinţi împotriva lui.

13Domnul

37:13
Ps. 2:4
râde de cel rău,

căci vede că-i vine și lui ziua

37:13
1 Sam. 26:10
.

14Cei răi trag sabia și își încordează arcul,

ca să doboare pe cel nenorocit și sărac,

ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.

15Dar sabia

37:15
Mica 5:6
lor intră în însăși inima lor

și li se sfărâmă arcurile.

16Mai

37:16
Prov. 15:16
16:81 Tim. 6:6
mult face puţinul celui neprihănit

decât belșugul multor răi.

17Căci braţele

37:17
Iov 38:15Ps. 10:15Ezec. 30:21
celui rău vor fi zdrobite,

dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.

18Domnul

37:18
Ps. 1:6
cunoaște zilele oamenilor cinstiţi

și moștenirea lor ţine pe

37:18
Is. 60:21
vecie.

19Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii,

ci au de ajuns în

37:19
Iov 5:20Ps. 33:19
zilele de foamete.

20Dar cei răi pier

și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni:

pier, pier ca

37:20
Ps. 102:3
fumul.

21Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi,

dar cel neprihănit

37:21
Ps. 112:5,9
este milos și dă.

22Căci

37:22
Prov. 3:33
cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara,

dar cei blestemaţi de El sunt

37:22
Vers. 9.

nimiciţi.

23Domnul

37:23
1 Sam. 2:9Prov. 16:9
întărește pașii omului

când Îi place calea lui;

24dacă se

37:24
Ps. 34:19,20
40:2
91:12Prov. 24:16Mica 7:82 Cor. 4:9
întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,

căci Domnul îl apucă de mână.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,

nici pe urmașii lui cerșindu-și

37:25
Iov 15:23Ps. 59:15
109:10
pâinea.

26Ci el totdeauna

37:26
Deut. 15:8,10Ps. 112:5,9
este milos și dă cu împrumut,

și urmașii lui sunt binecuvântaţi.

27Depărtează-te

37:27
Ps. 34:14Is. 1:16,17
de rău, fă binele

și vei dăinui pe vecie!

28Căci Domnul iubește

37:28
Ps. 11:7
dreptatea

și nu părăsește pe credincioșii Lui.

Totdeauna ei sunt sub paza Lui,

dar

37:28
Ps. 21:10Prov. 2:22Is. 14:20
sămânţa celor răi este nimicită.

29Cei

37:29
Prov. 2:21
neprihăniţi vor stăpâni ţara

și vor locui în ea pe vecie.

30Gura

37:30
Mat. 12:35
celui neprihănit vestește înţelepciunea

și limba lui trâmbiţează dreptatea.

31Legea

37:31
Deut. 6:6Ps. 40:8
119:98Is. 51:7
Dumnezeului său este în inima lui

și nu i se clatină pașii.

32Cel rău pândește

37:32
Ps. 10:8
pe cel neprihănit

și caută să-l omoare,

33dar Domnul nu-l lasă

37:33
2 Pet. 2:9
în mâinile lui

și nu-l osândește

37:33
Ps. 109:31
când vine la judecată.

34Nădăjduiește

37:34
Ps. 27:14Prov. 20:22
în Domnul, păzește calea Lui,

și El te va înălţa ca să stăpânești ţara:

vei vedea pe cei răi nimiciţi

37:34
Ps. 52:5,6
91:8
.

35Am văzut

37:35
Iov 5:3
pe cel rău în toată puterea lui;

se întindea ca un copac verde.

36Dar când am trecut a doua oară, nu mai era

37:36
Iov 20:5
acolo;

l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.

37Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug,

căci omul

37:37
Is. 32:17
57:2
de pace are parte de moștenitori,

38dar

37:38
Ps. 1:4
52:5
cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,

sămânţa celor răi este prăpădită.

39Scăparea

37:39
Ps. 3:8
celor neprihăniţi vine de la Domnul;

El este ocrotitorul lor la vremea necazului

37:39
Ps. 9:9
.

40Domnul îi

37:40
Is. 31:5
ajută și-i izbăvește;

îi izbăvește de cei răi și-i scapă,

pentru că

37:40
1 Cron. 5:20Dan. 3:17,28
6:23
se încred în El.