Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

PSALMUL 36

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David, robul Domnului

361Nelegiuirea celui rău zice inimii mele:

„Nu

36:1
Rom. 3:18
este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”

2Căci se măgulește

36:2
Deut. 29:19Ps. 10:3
49:18
singur în ochii lui,

ca să-și desăvârșească fărădelegea, ca să-și potolească ura.

3Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare

36:3
Ps. 12:2
;

nu mai vrea

36:3
Ier. 4:22
să lucreze cu înţelepciune și să facă binele.

4În așternutul lui se gândește la răutate

36:4
Prov. 4:16Mica 2:1
,

stă pe

36:4
Is. 65:2
o cale care nu este bună

și nu urăște răul.

5Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până

36:5
Ps. 57:10
108:4
la ceruri

și credincioșia Ta, până la nori.

6Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu

și judecăţile

36:6
Iov 11:8Ps. 77:19Rom. 11:33
Tale sunt ca adâncul cel mare.

Doamne, Tu sprijini pe oameni

36:6
Iov 7:20Ps. 145:91 Tim. 4:10
și pe dobitoace!

7Cât

36:7
Ps. 31:19
de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule!

La umbra aripilor Tale găsesc

36:7
Rut 2:12Ps. 17:8
91:4
fiii oamenilor adăpost.

8Se

36:8
Ps. 65:4
satură de belșugul Casei Tale

și-i adăpi din șuvoiul

36:8
Iov 20:17Apoc. 22:1
desfătărilor
36:8
Ps. 16:11
Tale.

9Căci

36:9
Ier. 2:13Ioan 4:10,14
la Tine este izvorul vieţii;

prin

36:9
1 Pet. 2:9
lumina Ta vedem lumina.

10Întinde-Ţi și mai departe bunătatea peste

36:10
Ier. 22:16
cei ce Te cunosc

și dreptatea peste cei cu inima neprihănită

36:10
Ps. 7:10
94:15
97:11
!

11Să nu m-ajungă piciorul celui mândru

și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi!

12Cei ce fac fărădelegea au și început să cadă;

sunt răsturnaţi și

36:12
Ps. 1:5
nu pot să se mai scoale.

37

PSALMUL 37

Un psalm al lui David

371Nu

37:1
Vers. 7.
te mânia pe cei răi

și nu te uita cu jind la cei ce fac răul;

2căci sunt cosiţi iute, ca

37:2
Ps. 90:5,6
iarba,

și se veștejesc ca verdeaţa!

3Încrede-te în Domnul și fă binele;

locuiește în ţară și umblă în credincioșie!

4Domnul să-ţi fie desfătarea

37:4
Is. 58:14

și El îţi va da tot ce-ţi dorește inima.

5Încredinţează-ţi

37:5
Ps. 55:22Prov. 16:8Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
soarta în mâna Domnului,

încrede-te în El și El va lucra!

6El va

37:6
Iov 11:17Mica 7:9
face să strălucească dreptatea ta ca lumina

și dreptul tău ca soarele la amiază.

7Taci

37:7
Ps. 62:1
înaintea Domnului și nădăjduiește
37:7
Is. 30:15Plâng. 3:26
în El!

Nu

37:7
Vers. 1,8.
te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui,

pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!

8Lasă mânia, părăsește iuţimea;

nu

37:8
Ps. 73:3Efes. 4:26
te supăra, căci supărarea duce numai la rău!

9Fiindcă

37:9
Iov 27:13,14
cei răi vor fi nimiciţi,

iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni

37:9
Vers. 11,22,29.
ţara.

10Încă

37:10
Evr. 10:36,37
puţină vreme și cel rău nu va mai fi;

te vei

37:10
Iov 7:10
20:9
uita la locul unde era și nu va mai fi.

11Cei

37:11
Mat. 5:5
blânzi moștenesc ţara

și au belșug de pace.

12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit

și

37:12
Ps. 35:16
scrâșnește din dinţi împotriva lui.

13Domnul

37:13
Ps. 2:4
râde de cel rău,

căci vede că-i vine și lui ziua

37:13
1 Sam. 26:10
.

14Cei răi trag sabia și își încordează arcul,

ca să doboare pe cel nenorocit și sărac,

ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.

15Dar sabia

37:15
Mica 5:6
lor intră în însăși inima lor

și li se sfărâmă arcurile.

16Mai

37:16
Prov. 15:16
16:81 Tim. 6:6
mult face puţinul celui neprihănit

decât belșugul multor răi.

17Căci braţele

37:17
Iov 38:15Ps. 10:15Ezec. 30:21
celui rău vor fi zdrobite,

dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.

18Domnul

37:18
Ps. 1:6
cunoaște zilele oamenilor cinstiţi

și moștenirea lor ţine pe

37:18
Is. 60:21
vecie.

19Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii,

ci au de ajuns în

37:19
Iov 5:20Ps. 33:19
zilele de foamete.

20Dar cei răi pier

și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni:

pier, pier ca

37:20
Ps. 102:3
fumul.

21Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi,

dar cel neprihănit

37:21
Ps. 112:5,9
este milos și dă.

22Căci

37:22
Prov. 3:33
cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara,

dar cei blestemaţi de El sunt

37:22
Vers. 9.
nimiciţi.

23Domnul

37:23
1 Sam. 2:9Prov. 16:9
întărește pașii omului

când Îi place calea lui;

24dacă se

37:24
Ps. 34:19,20
40:2
91:12Prov. 24:16Mica 7:82 Cor. 4:9
întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,

căci Domnul îl apucă de mână.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,

nici pe urmașii lui cerșindu-și

37:25
Iov 15:23Ps. 59:15
109:10
pâinea.

26Ci el totdeauna

37:26
Deut. 15:8,10Ps. 112:5,9
este milos și dă cu împrumut,

și urmașii lui sunt binecuvântaţi.

27Depărtează-te

37:27
Ps. 34:14Is. 1:16,17
de rău, fă binele

și vei dăinui pe vecie!

28Căci Domnul iubește

37:28
Ps. 11:7
dreptatea

și nu părăsește pe credincioșii Lui.

Totdeauna ei sunt sub paza Lui,

dar

37:28
Ps. 21:10Prov. 2:22Is. 14:20
sămânţa celor răi este nimicită.

29Cei

37:29
Prov. 2:21
neprihăniţi vor stăpâni ţara

și vor locui în ea pe vecie.

30Gura

37:30
Mat. 12:35
celui neprihănit vestește înţelepciunea

și limba lui trâmbiţează dreptatea.

31Legea

37:31
Deut. 6:6Ps. 40:8
119:98Is. 51:7
Dumnezeului său este în inima lui

și nu i se clatină pașii.

32Cel rău pândește

37:32
Ps. 10:8
pe cel neprihănit

și caută să-l omoare,

33dar Domnul nu-l lasă

37:33
2 Pet. 2:9
în mâinile lui

și nu-l osândește

37:33
Ps. 109:31
când vine la judecată.

34Nădăjduiește

37:34
Ps. 27:14Prov. 20:22
în Domnul, păzește calea Lui,

și El te va înălţa ca să stăpânești ţara:

vei vedea pe cei răi nimiciţi

37:34
Ps. 52:5,6
91:8
.

35Am văzut

37:35
Iov 5:3
pe cel rău în toată puterea lui;

se întindea ca un copac verde.

36Dar când am trecut a doua oară, nu mai era

37:36
Iov 20:5
acolo;

l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.

37Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug,

căci omul

37:37
Is. 32:17
57:2
de pace are parte de moștenitori,

38dar

37:38
Ps. 1:4
52:5
cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,

sămânţa celor răi este prăpădită.

39Scăparea

37:39
Ps. 3:8
celor neprihăniţi vine de la Domnul;

El este ocrotitorul lor la vremea necazului

37:39
Ps. 9:9
.

40Domnul îi

37:40
Is. 31:5
ajută și-i izbăvește;

îi izbăvește de cei răi și-i scapă,

pentru că

37:40
1 Cron. 5:20Dan. 3:17,28
6:23
se încred în El.

38

PSALMUL 38

Un psalm al lui David.

Spre aducere aminte

381Doamne

38:1
Ps. 6:1
, nu mă mustra în mânia Ta

și nu mă pedepsi în urgia Ta!

2Căci săgeţile

38:2
Iov 6:4
Tale s-au înfipt în mine

și mâna

38:2
Ps. 32:4
Ta apasă asupra mea.

3N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale;

nu mai este nicio

38:3
Ps. 6:2
vlagă în oasele mele în urma păcatului meu.

4Căci fărădelegile

38:4
Ezra 9:6Ps. 40:12
mele se ridică deasupra capului meu;

ca o povară grea, sunt

38:4
Mat. 11:28
prea grele pentru mine.

5Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură,

în urma nebuniei mele.

6Sunt gârbovit, peste măsură de istovit

38:6
Ps. 35:14
.

Toată ziua umblu

38:6
Iov 30:28Ps. 42:9
43:2
plin de întristare.

7Căci o durere arzătoare

38:7
Iov 7:5
îmi mistuie măruntaiele

și n-a mai rămas nimic

38:7
Vers. 3.
sănătos în carnea mea.

8Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire;

tulburarea inimii mele mă face să gem

38:8
Iov 3:24Ps. 22:1Is. 59:11
.

9Doamne, toate dorinţele mele sunt înaintea Ta

și suspinele mele nu-Ţi sunt ascunse.

10Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește

și lumina

38:10
Ps. 6:7
88:9
ochilor mei nu mai este cu mine.

11Prietenii

38:11
Ps. 31:11
și cunoscuţii mei se depărtează
38:11
Luca 10:31,32
de rana mea

și rudele mele stau

38:11
Luca 23:49
deoparte.

12Cei ce vor să-mi ia viaţa își întind cursele

38:12
2 Sam. 17:1-3
,

cei ce-mi caută nenorocirea spun

38:12
2 Sam. 16:7,8
răutăţi

și toată ziua urzesc

38:12
Ps. 35:20
la înșelătorii.

13Iar eu

38:13
2 Sam. 16:10
sunt ca un surd: n-aud;

sunt

38:13
Ps. 39:2,9
ca un mut, care nu deschide gura.

14Sunt ca un om care n-aude

și în gura căruia nu este niciun răspuns.

15Doamne, în Tine nădăjduiesc

38:15
2 Sam. 16:12Ps. 39:7
;

Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule!

16Căci zic: „Nu îngădui să

38:16
Ps. 13:4
se bucure vrăjmașii mei de mine

și să se fudulească

38:16
Ps. 35:26
împotriva mea, când mi se clatină piciorul
38:16
Deut. 32:35
!”

17Căci sunt aproape să cad

și durerea mea este totdeauna înaintea mea.

18Îmi mărturisesc

38:18
Ps. 32:5Prov. 28:13
fărădelegea,

mă doare

38:18
2 Cor. 7:9,10
de păcatul meu.

19Dar vrăjmașii mei sunt plini de viaţă și plini de putere;

cei ce mă urăsc fără

38:19
Ps. 35:19
temei sunt mulţi la număr.

20Ei îmi întorc

38:20
Ps. 35:12
rău pentru bine,

îmi sunt potrivnici, pentru că

38:20
1 Pet. 3:13Ioan 3:12
eu urmăresc binele.

21Nu mă părăsi, Doamne!

Dumnezeule, nu

38:21
Ps. 35:22
Te depărta de mine!

22Vino degrabă în ajutorul meu,

Doamne, Mântuirea

38:22
Ps. 27:1
62:2,6Is. 12:2
mea!