Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

PSALMUL 37

Un psalm al lui David

371Nu

37:1
Vers. 7.
te mânia pe cei răi

și nu te uita cu jind la cei ce fac răul;

2căci sunt cosiţi iute, ca

37:2
Ps. 90:5,6
iarba,

și se veștejesc ca verdeaţa!

3Încrede-te în Domnul și fă binele;

locuiește în ţară și umblă în credincioșie!

4Domnul să-ţi fie desfătarea

37:4
Is. 58:14

și El îţi va da tot ce-ţi dorește inima.

5Încredinţează-ţi

37:5
Ps. 55:22Prov. 16:8Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
soarta în mâna Domnului,

încrede-te în El și El va lucra!

6El va

37:6
Iov 11:17Mica 7:9
face să strălucească dreptatea ta ca lumina

și dreptul tău ca soarele la amiază.

7Taci

37:7
Ps. 62:1
înaintea Domnului și nădăjduiește
37:7
Is. 30:15Plâng. 3:26
în El!

Nu

37:7
Vers. 1,8.
te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui,

pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!

8Lasă mânia, părăsește iuţimea;

nu

37:8
Ps. 73:3Efes. 4:26
te supăra, căci supărarea duce numai la rău!

9Fiindcă

37:9
Iov 27:13,14
cei răi vor fi nimiciţi,

iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni

37:9
Vers. 11,22,29.
ţara.

10Încă

37:10
Evr. 10:36,37
puţină vreme și cel rău nu va mai fi;

te vei

37:10
Iov 7:10
20:9
uita la locul unde era și nu va mai fi.

11Cei

37:11
Mat. 5:5
blânzi moștenesc ţara

și au belșug de pace.

12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit

și

37:12
Ps. 35:16
scrâșnește din dinţi împotriva lui.

13Domnul

37:13
Ps. 2:4
râde de cel rău,

căci vede că-i vine și lui ziua

37:13
1 Sam. 26:10
.

14Cei răi trag sabia și își încordează arcul,

ca să doboare pe cel nenorocit și sărac,

ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.

15Dar sabia

37:15
Mica 5:6
lor intră în însăși inima lor

și li se sfărâmă arcurile.

16Mai

37:16
Prov. 15:16
16:81 Tim. 6:6
mult face puţinul celui neprihănit

decât belșugul multor răi.

17Căci braţele

37:17
Iov 38:15Ps. 10:15Ezec. 30:21
celui rău vor fi zdrobite,

dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.

18Domnul

37:18
Ps. 1:6
cunoaște zilele oamenilor cinstiţi

și moștenirea lor ţine pe

37:18
Is. 60:21
vecie.

19Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii,

ci au de ajuns în

37:19
Iov 5:20Ps. 33:19
zilele de foamete.

20Dar cei răi pier

și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni:

pier, pier ca

37:20
Ps. 102:3
fumul.

21Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi,

dar cel neprihănit

37:21
Ps. 112:5,9
este milos și dă.

22Căci

37:22
Prov. 3:33
cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara,

dar cei blestemaţi de El sunt

37:22
Vers. 9.
nimiciţi.

23Domnul

37:23
1 Sam. 2:9Prov. 16:9
întărește pașii omului

când Îi place calea lui;

24dacă se

37:24
Ps. 34:19,20
40:2
91:12Prov. 24:16Mica 7:82 Cor. 4:9
întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,

căci Domnul îl apucă de mână.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,

nici pe urmașii lui cerșindu-și

37:25
Iov 15:23Ps. 59:15
109:10
pâinea.

26Ci el totdeauna

37:26
Deut. 15:8,10Ps. 112:5,9
este milos și dă cu împrumut,

și urmașii lui sunt binecuvântaţi.

27Depărtează-te

37:27
Ps. 34:14Is. 1:16,17
de rău, fă binele

și vei dăinui pe vecie!

28Căci Domnul iubește

37:28
Ps. 11:7
dreptatea

și nu părăsește pe credincioșii Lui.

Totdeauna ei sunt sub paza Lui,

dar

37:28
Ps. 21:10Prov. 2:22Is. 14:20
sămânţa celor răi este nimicită.

29Cei

37:29
Prov. 2:21
neprihăniţi vor stăpâni ţara

și vor locui în ea pe vecie.

30Gura

37:30
Mat. 12:35
celui neprihănit vestește înţelepciunea

și limba lui trâmbiţează dreptatea.

31Legea

37:31
Deut. 6:6Ps. 40:8
119:98Is. 51:7
Dumnezeului său este în inima lui

și nu i se clatină pașii.

32Cel rău pândește

37:32
Ps. 10:8
pe cel neprihănit

și caută să-l omoare,

33dar Domnul nu-l lasă

37:33
2 Pet. 2:9
în mâinile lui

și nu-l osândește

37:33
Ps. 109:31
când vine la judecată.

34Nădăjduiește

37:34
Ps. 27:14Prov. 20:22
în Domnul, păzește calea Lui,

și El te va înălţa ca să stăpânești ţara:

vei vedea pe cei răi nimiciţi

37:34
Ps. 52:5,6
91:8
.

35Am văzut

37:35
Iov 5:3
pe cel rău în toată puterea lui;

se întindea ca un copac verde.

36Dar când am trecut a doua oară, nu mai era

37:36
Iov 20:5
acolo;

l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.

37Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug,

căci omul

37:37
Is. 32:17
57:2
de pace are parte de moștenitori,

38dar

37:38
Ps. 1:4
52:5
cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,

sămânţa celor răi este prăpădită.

39Scăparea

37:39
Ps. 3:8
celor neprihăniţi vine de la Domnul;

El este ocrotitorul lor la vremea necazului

37:39
Ps. 9:9
.

40Domnul îi

37:40
Is. 31:5
ajută și-i izbăvește;

îi izbăvește de cei răi și-i scapă,

pentru că

37:40
1 Cron. 5:20Dan. 3:17,28
6:23
se încred în El.

38

PSALMUL 38

Un psalm al lui David.

Spre aducere aminte

381Doamne

38:1
Ps. 6:1
, nu mă mustra în mânia Ta

și nu mă pedepsi în urgia Ta!

2Căci săgeţile

38:2
Iov 6:4
Tale s-au înfipt în mine

și mâna

38:2
Ps. 32:4
Ta apasă asupra mea.

3N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale;

nu mai este nicio

38:3
Ps. 6:2
vlagă în oasele mele în urma păcatului meu.

4Căci fărădelegile

38:4
Ezra 9:6Ps. 40:12
mele se ridică deasupra capului meu;

ca o povară grea, sunt

38:4
Mat. 11:28
prea grele pentru mine.

5Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură,

în urma nebuniei mele.

6Sunt gârbovit, peste măsură de istovit

38:6
Ps. 35:14
.

Toată ziua umblu

38:6
Iov 30:28Ps. 42:9
43:2
plin de întristare.

7Căci o durere arzătoare

38:7
Iov 7:5
îmi mistuie măruntaiele

și n-a mai rămas nimic

38:7
Vers. 3.
sănătos în carnea mea.

8Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire;

tulburarea inimii mele mă face să gem

38:8
Iov 3:24Ps. 22:1Is. 59:11
.

9Doamne, toate dorinţele mele sunt înaintea Ta

și suspinele mele nu-Ţi sunt ascunse.

10Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește

și lumina

38:10
Ps. 6:7
88:9
ochilor mei nu mai este cu mine.

11Prietenii

38:11
Ps. 31:11
și cunoscuţii mei se depărtează
38:11
Luca 10:31,32
de rana mea

și rudele mele stau

38:11
Luca 23:49
deoparte.

12Cei ce vor să-mi ia viaţa își întind cursele

38:12
2 Sam. 17:1-3
,

cei ce-mi caută nenorocirea spun

38:12
2 Sam. 16:7,8
răutăţi

și toată ziua urzesc

38:12
Ps. 35:20
la înșelătorii.

13Iar eu

38:13
2 Sam. 16:10
sunt ca un surd: n-aud;

sunt

38:13
Ps. 39:2,9
ca un mut, care nu deschide gura.

14Sunt ca un om care n-aude

și în gura căruia nu este niciun răspuns.

15Doamne, în Tine nădăjduiesc

38:15
2 Sam. 16:12Ps. 39:7
;

Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule!

16Căci zic: „Nu îngădui să

38:16
Ps. 13:4
se bucure vrăjmașii mei de mine

și să se fudulească

38:16
Ps. 35:26
împotriva mea, când mi se clatină piciorul
38:16
Deut. 32:35
!”

17Căci sunt aproape să cad

și durerea mea este totdeauna înaintea mea.

18Îmi mărturisesc

38:18
Ps. 32:5Prov. 28:13
fărădelegea,

mă doare

38:18
2 Cor. 7:9,10
de păcatul meu.

19Dar vrăjmașii mei sunt plini de viaţă și plini de putere;

cei ce mă urăsc fără

38:19
Ps. 35:19
temei sunt mulţi la număr.

20Ei îmi întorc

38:20
Ps. 35:12
rău pentru bine,

îmi sunt potrivnici, pentru că

38:20
1 Pet. 3:13Ioan 3:12
eu urmăresc binele.

21Nu mă părăsi, Doamne!

Dumnezeule, nu

38:21
Ps. 35:22
Te depărta de mine!

22Vino degrabă în ajutorul meu,

Doamne, Mântuirea

38:22
Ps. 27:1
62:2,6Is. 12:2
mea!

39

PSALMUL 39

Către mai-marele cântăreţilor: către Iedutun. Un psalm al lui David

391Ziceam: „Voi veghea

39:1
1 Împ. 2:42 Împ. 10:31
asupra căilor mele,

ca să nu păcătuiesc cu limba;

îmi voi pune frâu gurii

39:1
Ps. 141:3Iac. 3:2

cât

39:1
Col. 4:5
va sta cel rău înaintea mea.”

2Am stat

39:2
Ps. 38:13
mut, în tăcere;

am tăcut, măcar că eram nenorocit,

și totuși durerea mea nu era mai puţin mare.

3Îmi ardea inima în mine,

un foc

39:3
Ier. 20:9
lăuntric mă mistuia,

și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis:

4„Doamne, spune-mi

39:4
Ps. 90:12
119:84
care este sfârșitul vieţii mele,

care este măsura zilelor mele,

ca să știu cât de trecător sunt!”

5Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână

și viaţa

39:5
Ps. 90:4
mea este ca o nimica înaintea Ta. (Oprire)

Da

39:5
Vers. 11.
, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine.

6Da, omul umblă ca o

39:6
1 Cor. 7:31Iac. 4:14
umbră,

se frământă degeaba,

strânge

39:6
Iov 27:17Ecl. 2:18,21,26
5:14Luca 12:20,21
la comori și nu știe cine le va lua.

7Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu?

În Tine îmi este nădejdea

39:7
Ps. 38:15
.

8Izbăvește-mă de toate fărădelegile mele!

Nu mă face de ocara

39:8
Ps. 44:13
79:4
celui nebun!

9Stau

39:9
Lev. 10:3Iov 40:4,5Ps. 38:13
mut, nu deschid gura,

căci Tu

39:9
2 Sam. 16:10Iov 2:10
lucrezi.

10Abate-Ţi

39:10
Iov 9:34
13:21
loviturile de la mine!

Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale.

11Tu pedepsești pe om și-l lovești pentru fărădelegea lui;

îi prăpădești, ca molia

39:11
Iov 4:19
13:28Is. 50:9Osea 5:12
, ce are el mai scump.

Da

39:11
Vers. 5.
, orice om este doar o suflare. (Oprire)

12Ascultă-mi rugăciunea, Doamne,

și pleacă-Ţi urechea la strigătele mele!

Nu tăcea în faţa lacrimilor mele!

Căci

39:12
Lev. 25:231 Cron. 29:15Ps. 119:192 Cor. 5:6Evr. 11:131 Pet. 1:11
2:11
sunt un străin înaintea Ta,

un pribeag, ca

39:12
Gen. 47:9
toţi părinţii mei.

13Abate-Ţi

39:13
Iov 10:20,21
14:5,6
privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu,

până nu mă duc și să nu mai fiu

39:13
Iov 14:10-12
!