Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

PSALMUL 3

Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom

31Doamne, ce

3:1
2 Sam. 15:16-18
mulţi sunt vrăjmașii mei!

Ce mulţime se scoală împotriva mea!

2Cât de mulţi zic despre mine:

„Nu mai este scăpare pentru

3:2
2 Sam. 16:8Ps. 71:11
el la Dumnezeu!” (Oprire)

3Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul

3:3
Gen. 15:1Ps. 28:8
119:114
meu,

Tu ești slava mea și Tu îmi înalţi

3:3
Ps. 27:6
capul!

4Eu strig cu glasul meu către Domnul

și El îmi răspunde

3:4
Ps. 34:4
din muntele
3:4
Ps. 2:6
43:3
99:9
Lui cel sfânt. (Oprire)

5Mă culc

3:5
Lev. 26:6Ps. 4:8Prov. 3:24
, adorm

și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu.

6Nu mă tem

3:6
Ps. 27:3
de zecile de mii de popoare

care mă împresoară din toate părţile.

7Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule!

Căci Tu baţi

3:7
Iov 16:10
29:17Ps. 58:6Plâng. 3:30
peste obraz pe toţi vrăjmașii mei

și zdrobești dinţii celor răi.

8La Domnul

3:8
Prov. 21:31Is. 43:11Ier. 3:23Osea 13:4Iona 2:9Apoc. 7:10
19:1
este scăparea:

binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)

4

PSALMUL 4

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

Un psalm al lui David

41Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele,

scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare!

Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea?

Până când veţi iubi deșertăciunea

și veţi umbla după minciuni? (Oprire)

3Să știţi că Domnul

4:3
2 Tim. 2:192 Pet. 2:9
Și-a ales un om pe care-l iubește:

Domnul aude când strig către El.

4Cutremuraţi-vă

4:4
Efes. 4:26
și nu păcătuiţi!

Spuneţi

4:4
Ps. 77:62 Cor. 13:5
lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat, apoi tăceţi! (Oprire)

5Aduceţi jertfe

4:5
Deut. 33:10Ps. 50:14
51:192 Sam. 15:12
neprihănite

și încredeţi-vă

4:5
Ps. 37:3
62:8
în Domnul!

6Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară

4:6
Num. 6:26Ps. 80:3,7,19
119:135
peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!”

7Tu-mi dai mai multă bucurie

4:7
Is. 9:3
în inima mea, decât au ei

când li se înmulţește rodul grâului și al vinului.

8Eu mă culc și adorm în pace

4:8
Iov 11:18,19Ps. 3:5
,

căci

4:8
Lev. 25:18,19
26:5Deut. 12:10
numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuinţa mea.

5

PSALMUL 5

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cu flautele.

Un psalm al lui David

51Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!

Ascultă suspinele mele!

2Ia aminte la strigătele

5:2
Ps. 3:4
mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu,

căci către Tine mă rog

5:2
Ps. 65:2
!

3Doamne, auzi-mi glasul

5:3
Ps. 30:5
88:13
130:6
dimineaţa!

Dimineaţa, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.

4Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-I placă răul;

cel rău nu poate locui lângă Tine.

5Nebunii

5:5
Hab. 1:13
nu pot să stea în preajma ochilor Tăi;

Tu urăști pe cei ce fac fărădelegea

6și pierzi

5:6
Apoc. 21:8
pe cei mincinoși;

Domnul urăște pe oamenii

5:6
Ps. 55:23
care varsă sânge și înșală.

7Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta

și să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt

5:7
1 Împ. 8:29,30,35,38Ps. 28:2
132:7
138:2
.

8Doamne, călăuzește-mă

5:8
Ps. 25:5
pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmașilor mei!

Netezește

5:8
Ps. 25:4
27:11
calea Ta sub pașii mei!

9Căci nu este nimic adevărat în gura lor;

inima le este plină de răutate,

gâtlejul

5:9
Luca 11:44Rom. 3:13
le este un mormânt deschis

și pe limbă au vorbe lingușitoare

5:9
Ps. 62:4
.

10Lovește-i ca pe niște vinovaţi, Dumnezeule!

Fă-i să cadă prin înseși sfaturile

5:10
2 Sam. 15:31
17:14,23
lor!

Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr,

căci se răzvrătesc împotriva Ta!

11Atunci, toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura

5:11
Is. 65:13
,

se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti.

Tu vei fi bucuria

celor ce iubesc Numele Tău.

12Căci Tu binecuvântezi

5:12
Ps. 115:13
pe cel neprihănit, Doamne,

și-l înconjori cu bunăvoinţa Ta cum l-ai înconjura cu un scut.