Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
41

PSALMUL 41

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

411Ferice de cel

41:1
Prov. 14:21
ce îngrijește de cel sărac,

căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește;

2Domnul îl păzește și-l ţine în viaţă.

El este fericit pe pământ

și nu-l

41:2
Ps. 27:12
lași la bunul plac al vrăjmașilor lui.

3Domnul îl sprijină când este pe patul de suferinţă:

îi ușurezi durerile în toate bolile lui.

4Eu zic: „Doamne, ai milă de mine!

Vindecă-mi

41:4
2 Cron. 30:20Ps. 6:2
147:3
sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta!”

5Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine:

„Când va muri? Când îi va pieri numele?”

6Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește

41:6
Ps. 12:2Prov. 26:24-26
neadevăruri,

strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău;

și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară.

7Toţi vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea

și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea.

8„Este atins rău de tot”, zic ei,

„iată-l culcat, n-are să se mai scoale!”

9Chiar

41:9
2 Sam. 15:12Iov 19:19Ps. 55:12,13,20Ier. 20:10
și acela cu care trăiam în pace,

în care îmi puneam încrederea și care

41:9
Obad. 7Ioan 13:18
mânca din pâinea mea,

ridică și el călcâiul împotriva mea.

10Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă,

ca să le răsplătesc cum li se cuvine!

11Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești,

dacă nu mă va birui vrăjmașul meu.

12Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele

și m-ai

41:12
Iov 36:7Ps. 34:15
așezat pe vecie înaintea Ta.

13Binecuvântat

41:13
Ps. 106:48
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie!

Amin! Amin!

42

CARTEA A DOUA

PSALMUL 42

Către mai-marele cântăreţilor.

Cântarea fiilor lui Core

421Cum dorește un cerb izvoarele de apă,

așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!

2Sufletul

42:2
Ps. 63:1
84:2Ioan 7:37
meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel
42:2
1 Tes. 1:9
viu;

când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

3Cu lacrimi

42:3
Ps. 80:5
102:9
mă hrănesc zi și noapte,

când mi se zice fără încetare

42:3
Vers. 10.
: „Unde este Dumnezeul tău?”

4Mi-aduc aminte și-mi vărs

42:4
Iov 30:16Ps. 62:8
tot focul inimii în mine

când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime

și cum înaintam

42:4
Is. 30:29
în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu,

în mijlocul strigătelor de bucurie și mulţumire

ale unei mulţimi în sărbătoare.

5Pentru ce

42:5
Vers. 11.
te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește

42:5
Plâng. 3:24
în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda;

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

6Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule,

de aceea la Tine mă gândesc din ţara Iordanului,

din Hermon și din muntele Miţear.

7Un val

42:7
Ier. 4:20Ezec. 7:26
cheamă un alt val la vuietul căderii apelor Tale;

toate

42:7
Ps. 88:7Iona 2:3
talazurile și valurile Tale trec peste mine.

8Ziua, Domnul îmi dădea

42:8
Lev. 25:21Deut. 28:8Ps. 133:3
îndurarea Lui,

iar noaptea

42:8
Iov 35:10Ps. 32:7
63:6
149:5
, cântam laudele Lui

și înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele.

9De aceea zic lui Dumnezeu, Stânca mea: „Pentru ce mă uiţi?

Pentru ce

42:9
Ps. 38:6
43:2
trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?”

10Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei

și-mi zic neîncetat

42:10
Vers. 3.
: „Unde este Dumnezeul tău?”

11Pentru ce

42:11
Vers. 5.
te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda;

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

43

PSALMUL 43

431Fă-mi

43:1
Ps. 26:1
35:24
dreptate, Dumnezeule, apără-mi
43:1
Ps. 35:1
pricina împotriva unui neam nemilos!

Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fărădelege!

2Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește

43:2
Ps. 28:7
: pentru ce mă lepezi?

Pentru ce

43:2
Ps. 42:9
trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?

3Trimite

43:3
Ps. 40:11
57:3
lumina și credincioșia Ta ca să mă călăuzească

și să mă ducă la muntele

43:3
Ps. 3:4
Tău cel sfânt

și la locașurile Tale!

4Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria și veselia mea,

și Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Pentru ce

43:5
Ps. 42:5,11
te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda:

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.