Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

CARTEA A DOUA

PSALMUL 42

Către mai-marele cântăreţilor.

Cântarea fiilor lui Core

421Cum dorește un cerb izvoarele de apă,

așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!

2Sufletul

42:2
Ps. 63:1
84:2Ioan 7:37
meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel
42:2
1 Tes. 1:9
viu;

când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

3Cu lacrimi

42:3
Ps. 80:5
102:9
mă hrănesc zi și noapte,

când mi se zice fără încetare

42:3
Vers. 10.
: „Unde este Dumnezeul tău?”

4Mi-aduc aminte și-mi vărs

42:4
Iov 30:16Ps. 62:8
tot focul inimii în mine

când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime

și cum înaintam

42:4
Is. 30:29
în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu,

în mijlocul strigătelor de bucurie și mulţumire

ale unei mulţimi în sărbătoare.

5Pentru ce

42:5
Vers. 11.
te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește

42:5
Plâng. 3:24
în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda;

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

6Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule,

de aceea la Tine mă gândesc din ţara Iordanului,

din Hermon și din muntele Miţear.

7Un val

42:7
Ier. 4:20Ezec. 7:26
cheamă un alt val la vuietul căderii apelor Tale;

toate

42:7
Ps. 88:7Iona 2:3
talazurile și valurile Tale trec peste mine.

8Ziua, Domnul îmi dădea

42:8
Lev. 25:21Deut. 28:8Ps. 133:3
îndurarea Lui,

iar noaptea

42:8
Iov 35:10Ps. 32:7
63:6
149:5
, cântam laudele Lui

și înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele.

9De aceea zic lui Dumnezeu, Stânca mea: „Pentru ce mă uiţi?

Pentru ce

42:9
Ps. 38:6
43:2
trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?”

10Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei

și-mi zic neîncetat

42:10
Vers. 3.
: „Unde este Dumnezeul tău?”

11Pentru ce

42:11
Vers. 5.
te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda;

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

43

PSALMUL 43

431Fă-mi

43:1
Ps. 26:1
35:24
dreptate, Dumnezeule, apără-mi
43:1
Ps. 35:1
pricina împotriva unui neam nemilos!

Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fărădelege!

2Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește

43:2
Ps. 28:7
: pentru ce mă lepezi?

Pentru ce

43:2
Ps. 42:9
trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?

3Trimite

43:3
Ps. 40:11
57:3
lumina și credincioșia Ta ca să mă călăuzească

și să mă ducă la muntele

43:3
Ps. 3:4
Tău cel sfânt

și la locașurile Tale!

4Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria și veselia mea,

și Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Pentru ce

43:5
Ps. 42:5,11
te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda:

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

44

PSALMUL 44

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core. O cântare

441Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinţii

44:1
Exod 12:26,27Ps. 78:3
noștri ne-au povestit

lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.

2Cu mâna Ta

44:2
Exod 15:17Deut. 7:1Ps. 78:55
80:8
ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei,

ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei.

3Căci nu

44:3
Deut. 8:17Ios. 24:12
prin sabia lor au pus mâna pe ţară,

nu braţul lor i-a mântuit,

ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale,

pentru că

44:3
Deut. 4:37
7:7,8
îi iubeai.

4Dumnezeule, Tu

44:4
Ps. 74:12
ești Împăratul meu:

poruncește izbăvirea lui Iacov!

5Cu Tine doborâm

44:5
Dan. 8:4
pe vrăjmașii noștri,

cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noștri.

6Căci nu

44:6
Ps. 33:16Osea 1:7
în arcul meu mă încred,

nu sabia mea mă va scăpa;

7ci Tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri

și dai de rușine pe

44:7
Ps. 40:14
cei ce ne urăsc.

8Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu

44:8
Ps. 34:2Ier. 9:24Rom. 2:17
și pururea slăvim Numele Tău. (Oprire)

9Dar Tu ne lepezi

44:9
Ps. 60:1,10
74:1
88:14
89:38
108:11
, ne acoperi de rușine,

nu mai ieși cu oștirile noastre;

10ne faci să dăm

44:10
Lev. 26:17Deut. 28:25Ios. 7:8,12
dosul înaintea vrăjmașului,

și cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi.

11Ne dai

44:11
Rom. 8:36
ca pe niște oi de mâncat

și ne

44:11
Deut. 4:27
28:64Ps. 60:1
risipești printre neamuri.

12Vinzi

44:12
Is. 52:3,4Ier. 15:13
pe poporul Tău pe nimic

și nu-l socotești de mare preţ.

13Ne faci

44:13
Deut. 1:28,37Ps. 79:4
80:6
de ocara vecinilor noștri,

de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară.

14Ne faci

44:14
Ier. 24:9
de pomină printre neamuri

și

44:14
2 Împ. 19:21Iov 16:4Ps. 22:7
pricină de clătinare din cap printre popoare.

15Ocara mea este totdeauna înaintea mea

și rușinea îmi acoperă faţa

16la

44:16
Ps. 8:2
glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărăște,

la vederea vrăjmașului și răzbunătorului.

17Toate acestea ni se întâmplă

44:17
Dan. 9:13
fără ca noi să Te fi uitat,

fără să fi călcat legământul Tău:

18da, inima nu ni s-a abătut,

pașii

44:18
Iov 23:11Ps. 119:51,157
nu ni s-au depărtat de pe cărarea Ta,

19ca

44:19
Is. 34:13
35:7
să ne zdrobești în locuinţa șacalilor

și să ne acoperi cu

44:19
Ps. 23:4
umbra morţii.

20Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru

și ne-am fi întins

44:20
Iov 11:13Ps. 68:31
mâinile spre un dumnezeu străin,

21n-ar ști

44:21
Iov 31:14Ps. 139:1Ier. 17:10
Dumnezeu lucrul acesta,

El, care cunoaște tainele inimii?

22Dar

44:22
Rom. 8:36
din pricina Ta suntem înjunghiaţi în toate zilele,

suntem priviţi ca niște oi sortite pentru măcelărie.

23Trezește-Te

44:23
Ps. 7:6
35:23
59:4,5
78:65
! Pentru ce dormi, Doamne?

Trezește-Te! Nu

44:23
Vers. 9.
ne lepăda pe vecie!

24Pentru ce

44:24
Iov 13:24Ps. 13:1
88:14
Îţi ascunzi Faţa?

Pentru ce uiţi de nenorocirea și apăsarea noastră?

25Căci sufletul ne este doborât

44:25
Ps. 119:25
în ţărână de mâhnire,

trupul nostru este lipit de pământ.

26Scoală-Te ca să ne ajuţi!

Izbăvește-ne, pentru bunătatea Ta!