Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
43

PSALMUL 43

431Fă-mi

43:1
Ps. 26:1
35:24
dreptate, Dumnezeule, apără-mi
43:1
Ps. 35:1
pricina împotriva unui neam nemilos!

Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fărădelege!

2Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește

43:2
Ps. 28:7
: pentru ce mă lepezi?

Pentru ce

43:2
Ps. 42:9
trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?

3Trimite

43:3
Ps. 40:11
57:3
lumina și credincioșia Ta ca să mă călăuzească

și să mă ducă la muntele

43:3
Ps. 3:4
Tău cel sfânt

și la locașurile Tale!

4Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria și veselia mea,

și Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Pentru ce

43:5
Ps. 42:5,11
te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda:

El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.