Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
44

PSALMUL 44

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core. O cântare

441Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinţii

44:1
Exod 12:26,27Ps. 78:3
noștri ne-au povestit

lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.

2Cu mâna Ta

44:2
Exod 15:17Deut. 7:1Ps. 78:55
80:8
ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei,

ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei.

3Căci nu

44:3
Deut. 8:17Ios. 24:12
prin sabia lor au pus mâna pe ţară,

nu braţul lor i-a mântuit,

ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale,

pentru că

44:3
Deut. 4:37
7:7,8
îi iubeai.

4Dumnezeule, Tu

44:4
Ps. 74:12
ești Împăratul meu:

poruncește izbăvirea lui Iacov!

5Cu Tine doborâm

44:5
Dan. 8:4
pe vrăjmașii noștri,

cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noștri.

6Căci nu

44:6
Ps. 33:16Osea 1:7
în arcul meu mă încred,

nu sabia mea mă va scăpa;

7ci Tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri

și dai de rușine pe

44:7
Ps. 40:14
cei ce ne urăsc.

8Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu

44:8
Ps. 34:2Ier. 9:24Rom. 2:17
și pururea slăvim Numele Tău. (Oprire)

9Dar Tu ne lepezi

44:9
Ps. 60:1,10
74:1
88:14
89:38
108:11
, ne acoperi de rușine,

nu mai ieși cu oștirile noastre;

10ne faci să dăm

44:10
Lev. 26:17Deut. 28:25Ios. 7:8,12
dosul înaintea vrăjmașului,

și cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi.

11Ne dai

44:11
Rom. 8:36
ca pe niște oi de mâncat

și ne

44:11
Deut. 4:27
28:64Ps. 60:1
risipești printre neamuri.

12Vinzi

44:12
Is. 52:3,4Ier. 15:13
pe poporul Tău pe nimic

și nu-l socotești de mare preţ.

13Ne faci

44:13
Deut. 1:28,37Ps. 79:4
80:6
de ocara vecinilor noștri,

de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară.

14Ne faci

44:14
Ier. 24:9
de pomină printre neamuri

și

44:14
2 Împ. 19:21Iov 16:4Ps. 22:7
pricină de clătinare din cap printre popoare.

15Ocara mea este totdeauna înaintea mea

și rușinea îmi acoperă faţa

16la

44:16
Ps. 8:2
glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărăște,

la vederea vrăjmașului și răzbunătorului.

17Toate acestea ni se întâmplă

44:17
Dan. 9:13
fără ca noi să Te fi uitat,

fără să fi călcat legământul Tău:

18da, inima nu ni s-a abătut,

pașii

44:18
Iov 23:11Ps. 119:51,157
nu ni s-au depărtat de pe cărarea Ta,

19ca

44:19
Is. 34:13
35:7
să ne zdrobești în locuinţa șacalilor

și să ne acoperi cu

44:19
Ps. 23:4
umbra morţii.

20Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru

și ne-am fi întins

44:20
Iov 11:13Ps. 68:31
mâinile spre un dumnezeu străin,

21n-ar ști

44:21
Iov 31:14Ps. 139:1Ier. 17:10
Dumnezeu lucrul acesta,

El, care cunoaște tainele inimii?

22Dar

44:22
Rom. 8:36
din pricina Ta suntem înjunghiaţi în toate zilele,

suntem priviţi ca niște oi sortite pentru măcelărie.

23Trezește-Te

44:23
Ps. 7:6
35:23
59:4,5
78:65
! Pentru ce dormi, Doamne?

Trezește-Te! Nu

44:23
Vers. 9.
ne lepăda pe vecie!

24Pentru ce

44:24
Iov 13:24Ps. 13:1
88:14
Îţi ascunzi Faţa?

Pentru ce uiţi de nenorocirea și apăsarea noastră?

25Căci sufletul ne este doborât

44:25
Ps. 119:25
în ţărână de mâhnire,

trupul nostru este lipit de pământ.

26Scoală-Te ca să ne ajuţi!

Izbăvește-ne, pentru bunătatea Ta!

45

PSALMUL 45

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cum se cântă „Crinii”.

Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.

O cântare de dragoste

451Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă

și zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!”

Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

2Tu ești cel mai frumos dintre oameni,

harul

45:2
Luca 4:22
este turnat pe buzele tale,

de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

3Războinic viteaz

45:3
Is. 9:6
, încinge-ţi sabia
45:3
Is. 49:2Evr. 4:12Apoc. 1:16
19:15

– podoaba și slava,

4da, slava

45:4
Apoc. 6:2
ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă,

apără adevărul, blândeţea și neprihănirea,

și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

5Săgeţile tale sunt ascuţite:

sub tine vor cădea popoare

și săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.

6Scaunul

45:6
Ps. 93:2Evr. 1:8
Tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic;

toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.

7Tu

45:7
Ps. 33:5
iubești neprihănirea și urăști răutatea.

De aceea, Dumnezeule

45:7
Is. 61:1
, Dumnezeul Tău Te-a uns
45:7
1 Împ. 1:39,40

cu un untdelemn de bucurie

45:7
Ps. 21:6
mai

presus decât pe tovarășii Tăi de slujbă.

8Smirna

45:8
Cânt. 1:3
, aloea și casia îţi umplu de miros plăcut toate veșmintele;

în casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde.

9Printre preaiubitele tale sunt fete

45:9
Cânt. 6:8
de împăraţi;

împărăteasa

45:9
1 Împ. 2:19
, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

10Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ţi urechea;

uită

45:10
Deut. 21:13
pe poporul tău și casa tatălui tău!

11Și atunci, împăratul îţi va pofti frumuseţea.

Și fiindcă este domnul

45:11
Ps. 95:6Is. 54:5
tău, adu-i închinăciunile tale!

12Și fiica Tirului, și cele mai bogate

45:12
Ps. 22:29
72:10Is. 49:23
60:3
din popor vor umbla

cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta.

13Fata

45:13
Apoc. 7:8
împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești;

ea poartă o haină ţesută cu aur.

14Este adusă înaintea împăratului îmbrăcată cu

45:14
Cânt. 1:4
haine cusute la gherghef

și urmată de fete, însoţitoarele ei, care sunt aduse la tine.

15Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei

și intră în casa împăratului.

16Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi;

îi

45:16
1 Pet. 2:9Apoc. 1:6
5:10
20:6
vei pune domni în toată ţara.

17Din neam în neam îţi voi

45:17
Mal. 1:11
pomeni numele:

de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

46

PSALMUL 46

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core.

De cântat pe alamot. O cântare

461Dumnezeu este adăpostul

46:1
Ps. 62:7,8
91:2
142:5
și sprijinul nostru,

un ajutor

46:1
Deut. 4:7Ps. 145:18
care nu lipsește niciodată în nevoi.

2De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul

și s-ar clătina munţii în inima mărilor,

3chiar

46:3
Ps. 93:3,4Ier. 5:22Mat. 7:25
dacă ar urla și ar spumega valurile mării

și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. (Oprire)

4Este un râu

46:4
Is. 8:7
ale cărui izvoare înveselesc cetatea
46:4
Ps. 48:1,8Is. 60:14
lui Dumnezeu,

sfântul locaș al locuinţelor Celui Preaînalt.

5Dumnezeu este în

46:5
Deut. 23:14Is. 12:6Ezec. 43:7,9Osea 11:9Ioel 2:27Ţef. 3:15Zah. 2:5,10,11
8:3
mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.

6Neamurile

46:6
Ps. 2:1
se frământă, împărăţiile se clatină,

dar glasul Lui răsună, și pământul

46:6
Ios. 2:9,24
se topește de groază.

7Domnul

46:7
Vers. 11.
oștirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)

8Veniţi

46:8
Ps. 66:5
și priviţi lucrările Domnului,

pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.

9El

46:9
Is. 2:4
a pus capăt războaielor până la marginea pământului;

El a sfărâmat

46:9
Ps. 76:3
arcul și a rupt suliţa, a ars cu
46:9
Ezec. 39:9
foc carele de război.

10„Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumnezeu:

Eu stăpânesc

46:10
Is. 2:11,17
peste neamuri,

Eu stăpânesc pe pământ.”

11Domnul

46:11
Vers. 7.
oștirilor este cu noi.

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)