Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
45

PSALMUL 45

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cum se cântă „Crinii”.

Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.

O cântare de dragoste

451Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă

și zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!”

Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

2Tu ești cel mai frumos dintre oameni,

harul

45:2
Luca 4:22
este turnat pe buzele tale,

de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

3Războinic viteaz

45:3
Is. 9:6
, încinge-ţi sabia
45:3
Is. 49:2Evr. 4:12Apoc. 1:16
19:15

– podoaba și slava,

4da, slava

45:4
Apoc. 6:2
ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă,

apără adevărul, blândeţea și neprihănirea,

și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

5Săgeţile tale sunt ascuţite:

sub tine vor cădea popoare

și săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.

6Scaunul

45:6
Ps. 93:2Evr. 1:8
Tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic;

toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.

7Tu

45:7
Ps. 33:5
iubești neprihănirea și urăști răutatea.

De aceea, Dumnezeule

45:7
Is. 61:1
, Dumnezeul Tău Te-a uns
45:7
1 Împ. 1:39,40

cu un untdelemn de bucurie

45:7
Ps. 21:6
mai

presus decât pe tovarășii Tăi de slujbă.

8Smirna

45:8
Cânt. 1:3
, aloea și casia îţi umplu de miros plăcut toate veșmintele;

în casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde.

9Printre preaiubitele tale sunt fete

45:9
Cânt. 6:8
de împăraţi;

împărăteasa

45:9
1 Împ. 2:19
, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

10Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ţi urechea;

uită

45:10
Deut. 21:13
pe poporul tău și casa tatălui tău!

11Și atunci, împăratul îţi va pofti frumuseţea.

Și fiindcă este domnul

45:11
Ps. 95:6Is. 54:5
tău, adu-i închinăciunile tale!

12Și fiica Tirului, și cele mai bogate

45:12
Ps. 22:29
72:10Is. 49:23
60:3
din popor vor umbla

cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta.

13Fata

45:13
Apoc. 7:8
împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești;

ea poartă o haină ţesută cu aur.

14Este adusă înaintea împăratului îmbrăcată cu

45:14
Cânt. 1:4
haine cusute la gherghef

și urmată de fete, însoţitoarele ei, care sunt aduse la tine.

15Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei

și intră în casa împăratului.

16Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi;

îi

45:16
1 Pet. 2:9Apoc. 1:6
5:10
20:6
vei pune domni în toată ţara.

17Din neam în neam îţi voi

45:17
Mal. 1:11
pomeni numele:

de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

46

PSALMUL 46

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core.

De cântat pe alamot. O cântare

461Dumnezeu este adăpostul

46:1
Ps. 62:7,8
91:2
142:5
și sprijinul nostru,

un ajutor

46:1
Deut. 4:7Ps. 145:18
care nu lipsește niciodată în nevoi.

2De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul

și s-ar clătina munţii în inima mărilor,

3chiar

46:3
Ps. 93:3,4Ier. 5:22Mat. 7:25
dacă ar urla și ar spumega valurile mării

și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. (Oprire)

4Este un râu

46:4
Is. 8:7
ale cărui izvoare înveselesc cetatea
46:4
Ps. 48:1,8Is. 60:14
lui Dumnezeu,

sfântul locaș al locuinţelor Celui Preaînalt.

5Dumnezeu este în

46:5
Deut. 23:14Is. 12:6Ezec. 43:7,9Osea 11:9Ioel 2:27Ţef. 3:15Zah. 2:5,10,11
8:3
mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.

6Neamurile

46:6
Ps. 2:1
se frământă, împărăţiile se clatină,

dar glasul Lui răsună, și pământul

46:6
Ios. 2:9,24
se topește de groază.

7Domnul

46:7
Vers. 11.
oștirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)

8Veniţi

46:8
Ps. 66:5
și priviţi lucrările Domnului,

pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.

9El

46:9
Is. 2:4
a pus capăt războaielor până la marginea pământului;

El a sfărâmat

46:9
Ps. 76:3
arcul și a rupt suliţa, a ars cu
46:9
Ezec. 39:9
foc carele de război.

10„Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumnezeu:

Eu stăpânesc

46:10
Is. 2:11,17
peste neamuri,

Eu stăpânesc pe pământ.”

11Domnul

46:11
Vers. 7.
oștirilor este cu noi.

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)

47

PSALMUL 47

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm făcut de fiii lui Core

471Bateţi

47:1
Is. 55:12
din palme, toate popoarele!

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat

47:2
Deut. 7:21Neem. 1:5Ps. 76:12
:

El este Împărat

47:2
Mal. 1:14
mare peste tot pământul.

3El

47:3
Ps. 18:47
ne supune popoarele,

El pune neamurile sub picioarele noastre.

4El ne alege moștenirea

47:4
1 Pet. 1:4
,

slava lui Iacov, pe care-l iubește. (Oprire)

5Dumnezeu Se suie

47:5
Ps. 68:24,25
în mijlocul strigătelor de biruinţă,

Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.

6Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi!

Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7Căci

47:7
Zah. 14:9
Dumnezeu este împărat peste tot pământul:

cântaţi

47:7
1 Cor. 14:15,16
o cântare înţeleaptă!

8Dumnezeu

47:8
1 Cron. 16:31Ps. 93:1
96:10
97:1
99:1Apoc. 19:6
împărăţește peste neamuri,

Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.

9Domnitorii popoarelor se adună împreună

cu poporul

47:9
Rom. 4:11,12
Dumnezeului lui Avraam;

căci

47:9
Ps. 89:18
ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului:

El este mai înalt și mai presus de orice.