Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
46

PSALMUL 46

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core.

De cântat pe alamot. O cântare

461Dumnezeu este adăpostul

46:1
Ps. 62:7,8
91:2
142:5
și sprijinul nostru,

un ajutor

46:1
Deut. 4:7Ps. 145:18
care nu lipsește niciodată în nevoi.

2De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul

și s-ar clătina munţii în inima mărilor,

3chiar

46:3
Ps. 93:3,4Ier. 5:22Mat. 7:25
dacă ar urla și ar spumega valurile mării

și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. (Oprire)

4Este un râu

46:4
Is. 8:7
ale cărui izvoare înveselesc cetatea
46:4
Ps. 48:1,8Is. 60:14
lui Dumnezeu,

sfântul locaș al locuinţelor Celui Preaînalt.

5Dumnezeu este în

46:5
Deut. 23:14Is. 12:6Ezec. 43:7,9Osea 11:9Ioel 2:27Ţef. 3:15Zah. 2:5,10,11
8:3
mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.

6Neamurile

46:6
Ps. 2:1
se frământă, împărăţiile se clatină,

dar glasul Lui răsună, și pământul

46:6
Ios. 2:9,24
se topește de groază.

7Domnul

46:7
Vers. 11.
Num. 14:92 Cron. 13:12
oștirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)

8Veniţi

46:8
Ps. 66:5
și priviţi lucrările Domnului,

pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.

9El

46:9
Is. 2:4
a pus capăt războaielor până la marginea pământului;

El a sfărâmat

46:9
Ps. 76:3
arcul și a rupt suliţa, a ars cu
46:9
Ezec. 39:9
foc carele de război.

10„Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumnezeu:

Eu stăpânesc

46:10
Is. 2:11,17
peste neamuri,

Eu stăpânesc pe pământ.”

11Domnul

46:11
Vers. 7.

oștirilor este cu noi.

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)