Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
46

PSALMUL 46

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core.

De cântat pe alamot. O cântare

461Dumnezeu este adăpostul

46:1
Ps. 62:7,8
91:2
142:5
și sprijinul nostru,

un ajutor

46:1
Deut. 4:7Ps. 145:18
care nu lipsește niciodată în nevoi.

2De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul

și s-ar clătina munţii în inima mărilor,

3chiar

46:3
Ps. 93:3,4Ier. 5:22Mat. 7:25
dacă ar urla și ar spumega valurile mării

și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. (Oprire)

4Este un râu

46:4
Is. 8:7
ale cărui izvoare înveselesc cetatea
46:4
Ps. 48:1,8Is. 60:14
lui Dumnezeu,

sfântul locaș al locuinţelor Celui Preaînalt.

5Dumnezeu este în

46:5
Deut. 23:14Is. 12:6Ezec. 43:7,9Osea 11:9Ioel 2:27Ţef. 3:15Zah. 2:5,10,11
8:3
mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.

6Neamurile

46:6
Ps. 2:1
se frământă, împărăţiile se clatină,

dar glasul Lui răsună, și pământul

46:6
Ios. 2:9,24
se topește de groază.

7Domnul

46:7
Vers. 11.
oștirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)

8Veniţi

46:8
Ps. 66:5
și priviţi lucrările Domnului,

pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.

9El

46:9
Is. 2:4
a pus capăt războaielor până la marginea pământului;

El a sfărâmat

46:9
Ps. 76:3
arcul și a rupt suliţa, a ars cu
46:9
Ezec. 39:9
foc carele de război.

10„Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumnezeu:

Eu stăpânesc

46:10
Is. 2:11,17
peste neamuri,

Eu stăpânesc pe pământ.”

11Domnul

46:11
Vers. 7.
oștirilor este cu noi.

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)

47

PSALMUL 47

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm făcut de fiii lui Core

471Bateţi

47:1
Is. 55:12
din palme, toate popoarele!

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat

47:2
Deut. 7:21Neem. 1:5Ps. 76:12
:

El este Împărat

47:2
Mal. 1:14
mare peste tot pământul.

3El

47:3
Ps. 18:47
ne supune popoarele,

El pune neamurile sub picioarele noastre.

4El ne alege moștenirea

47:4
1 Pet. 1:4
,

slava lui Iacov, pe care-l iubește. (Oprire)

5Dumnezeu Se suie

47:5
Ps. 68:24,25
în mijlocul strigătelor de biruinţă,

Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.

6Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi!

Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7Căci

47:7
Zah. 14:9
Dumnezeu este împărat peste tot pământul:

cântaţi

47:7
1 Cor. 14:15,16
o cântare înţeleaptă!

8Dumnezeu

47:8
1 Cron. 16:31Ps. 93:1
96:10
97:1
99:1Apoc. 19:6
împărăţește peste neamuri,

Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.

9Domnitorii popoarelor se adună împreună

cu poporul

47:9
Rom. 4:11,12
Dumnezeului lui Avraam;

căci

47:9
Ps. 89:18
ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului:

El este mai înalt și mai presus de orice.

48

PSALMUL 48

O cântare. Un psalm al fiilor lui Core

481Mare este Domnul și lăudat de toţi

în

48:1
Ps. 46:4
87:3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48:1
Is. 2:2,3Mica 4:1Zah. 8:3
Lui cel sfânt.

2Frumoasă

48:2
Ps. 50:2Ier. 3:19Plâng. 2:15Dan. 8:9
11:16
înălţime, bucuria
48:2
Ezec. 20:6
întregului pământ, este muntele Sionului;

în

48:2
Is. 14:13
partea de miazănoapte este cetatea
48:2
Mat. 5:35
Marelui Împărat.

3Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.

4Căci iată că împăraţii

48:4
2 Sam. 10:6,14,16,18,19
se adunaseră:

doar au trecut împreună,

5au privit-o, au înlemnit,

s-au temut și au luat-o la fugă.

6I-a apucat

48:6
Exod 15:15
un tremur acolo,

ca durerea

48:6
Osea 13:13
unei femei la facere.

7Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de

48:7
Ier. 18:17
vântul de răsărit,

care sfărâmă

48:7
Ezec. 27:26
corăbiile din Tarsis.

8Întocmai cum auziserăm spunându-se, așa am văzut

în cetatea

48:8
Vers. 1,2.
Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru:

Dumnezeu o va face să dăinuiască

48:8
Is. 2:2Mica 4:1
pe vecie. (Oprire)

9Dumnezeule, la bunătatea

48:9
Ps. 26:3
40:10
Ta ne gândim

în mijlocul Templului Tău!

10Ca și Numele

48:10
Deut. 28:58Ios. 7:9Ps. 113:3Mal. 1:11,14
Tău, Dumnezeule,

și lauda Ta răsună până la marginile pământului;

dreapta Ta este plină de îndurare.

11Se bucură muntele Sionului

și se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale.

12Străbateţi Sionul și ocoliţi-l,

număraţi-i turnurile,

13priviţi-i întăritura

și cercetaţi-i palatele,

ca să povestiţi celor ce vor veni după ei!

14Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci;

El va fi călăuza noastră

48:14
Is. 58:11
până la moarte.