Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
47

PSALMUL 47

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm făcut de fiii lui Core

471Bateţi

47:1
Is. 55:12
din palme, toate popoarele!

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat

47:2
Deut. 7:21Neem. 1:5Ps. 76:12
:

El este Împărat

47:2
Mal. 1:14
mare peste tot pământul.

3El

47:3
Ps. 18:47
ne supune popoarele,

El pune neamurile sub picioarele noastre.

4El ne alege moștenirea

47:4
1 Pet. 1:4
,

slava lui Iacov, pe care-l iubește. (Oprire)

5Dumnezeu Se suie

47:5
Ps. 68:24,25
în mijlocul strigătelor de biruinţă,

Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.

6Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi!

Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7Căci

47:7
Zah. 14:9
Dumnezeu este împărat peste tot pământul:

cântaţi

47:7
1 Cor. 14:15,16
o cântare înţeleaptă!

8Dumnezeu

47:8
1 Cron. 16:31Ps. 93:1
96:10
97:1
99:1Apoc. 19:6
împărăţește peste neamuri,

Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.

9Domnitorii popoarelor se adună împreună

cu poporul

47:9
Rom. 4:11,12
Dumnezeului lui Avraam;

căci

47:9
Ps. 89:18
ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului:

El este mai înalt și mai presus de orice.