Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
47

PSALMUL 47

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm făcut de fiii lui Core

471Bateţi

47:1
Is. 55:12
din palme, toate popoarele!

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat

47:2
Deut. 7:21Neem. 1:5Ps. 76:12
:

El este Împărat

47:2
Mal. 1:14
mare peste tot pământul.

3El

47:3
Ps. 18:47
ne supune popoarele,

El pune neamurile sub picioarele noastre.

4El ne alege moștenirea

47:4
1 Pet. 1:4
,

slava lui Iacov, pe care-l iubește. (Oprire)

5Dumnezeu Se suie

47:5
Ps. 68:24,25
în mijlocul strigătelor de biruinţă,

Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.

6Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi!

Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7Căci

47:7
Zah. 14:9
Dumnezeu este împărat peste tot pământul:

cântaţi

47:7
1 Cor. 14:15,16
o cântare înţeleaptă!

8Dumnezeu

47:8
1 Cron. 16:31Ps. 93:1
96:10
97:1
99:1Apoc. 19:6
împărăţește peste neamuri,

Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.

9Domnitorii popoarelor se adună împreună

cu poporul

47:9
Rom. 4:11,12
Dumnezeului lui Avraam;

căci

47:9
Ps. 89:18
ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului:

El este mai înalt și mai presus de orice.

48

PSALMUL 48

O cântare. Un psalm al fiilor lui Core

481Mare este Domnul și lăudat de toţi

în

48:1
Ps. 46:4
87:3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48:1
Is. 2:2,3Mica 4:1Zah. 8:3
Lui cel sfânt.

2Frumoasă

48:2
Ps. 50:2Ier. 3:19Plâng. 2:15Dan. 8:9
11:16
înălţime, bucuria
48:2
Ezec. 20:6
întregului pământ, este muntele Sionului;

în

48:2
Is. 14:13
partea de miazănoapte este cetatea
48:2
Mat. 5:35
Marelui Împărat.

3Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.

4Căci iată că împăraţii

48:4
2 Sam. 10:6,14,16,18,19
se adunaseră:

doar au trecut împreună,

5au privit-o, au înlemnit,

s-au temut și au luat-o la fugă.

6I-a apucat

48:6
Exod 15:15
un tremur acolo,

ca durerea

48:6
Osea 13:13
unei femei la facere.

7Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de

48:7
Ier. 18:17
vântul de răsărit,

care sfărâmă

48:7
Ezec. 27:26
corăbiile din Tarsis.

8Întocmai cum auziserăm spunându-se, așa am văzut

în cetatea

48:8
Vers. 1,2.
Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru:

Dumnezeu o va face să dăinuiască

48:8
Is. 2:2Mica 4:1
pe vecie. (Oprire)

9Dumnezeule, la bunătatea

48:9
Ps. 26:3
40:10
Ta ne gândim

în mijlocul Templului Tău!

10Ca și Numele

48:10
Deut. 28:58Ios. 7:9Ps. 113:3Mal. 1:11,14
Tău, Dumnezeule,

și lauda Ta răsună până la marginile pământului;

dreapta Ta este plină de îndurare.

11Se bucură muntele Sionului

și se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale.

12Străbateţi Sionul și ocoliţi-l,

număraţi-i turnurile,

13priviţi-i întăritura

și cercetaţi-i palatele,

ca să povestiţi celor ce vor veni după ei!

14Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci;

El va fi călăuza noastră

48:14
Is. 58:11
până la moarte.

49

PSALMUL 49

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core

491Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele,

luaţi aminte, toţi locuitorii lumii:

2mici

49:2
Ps. 62:9
și mari,

bogaţi și săraci!

3Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte

și inima mea are gânduri pline de judecată.

4Eu îmi plec

49:4
Ps. 78:2Mat. 13:35
urechea la pildele care îmi sunt insuflate,

îmi încep cântarea în sunetul harpei.

5Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii,

când mă înconjoară nelegiuirea

49:5
Ps. 38:4
potrivnicilor mei?

6Ei se încred

49:6
Iov 31:24,25Ps. 52:7
62:10Marcu 10:241 Tim. 6:17
în avuţiile lor

și se fălesc cu bogăţia lor cea mare.

7Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul,

nici să dea

49:7
Mat. 16:26
lui Dumnezeu preţul răscumpărării.

8Răscumpărarea

49:8
Iov 36:18,19
sufletului lor este așa de scumpă,

că nu se va face niciodată.

9Nu vor trăi pe vecie,

nu pot să

49:9
Ps. 89:48
nu vadă mormântul.

10Da, îl vor vedea: căci înţelepţii

49:10
Ecl. 2:16
mor,

nebunul și prostul deopotrivă pier

și

49:10
Prov. 11:4Ecl. 2:18,21
lasă altora avuţiile lor.

11Ei își închipuie că veșnice le vor fi casele,

că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac,

ei, care dau

49:11
Gen. 4:17
numele lor la ţări întregi.

12Dar omul pus în

49:12
Ps. 39:5Ps. 82:7
cinste nu dăinuiește,

ci este ca dobitoacele care se taie.

13Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere

49:13
Luca 12:20
,

precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. (Oprire)

14Sunt duși ca o turmă în Locuinţa morţilor,

îi paște moartea

și, în

49:14
Ps. 47:3Dan. 7:22Mal. 4:3Luca 22:301 Cor. 6:2Apoc. 2:26
20:4
curând, oamenii fără prihană îi calcă în picioare:

li se duce frumuseţea

49:14
Iov 4:21Ps. 39:11
și Locuinţa morţilor le este locașul.

15Dar mie Dumnezeu îmi va

49:15
Ps. 56:13Osea 13:14
scăpa sufletul din Locuinţa morţilor,

căci mă va lua sub ocrotirea Lui. (Oprire)

16Nu te teme când se îmbogăţește cineva

și când i se înmulţesc vistieriile casei,

17căci

49:17
Iov 27:19
nu ia nimic cu el când moare:

vistieriile lui nu se coboară după el.

18Să se tot creadă omul fericit

49:18
Deut. 29:19Luca 12:19
în viaţă,

să se tot laude cu bucuriile pe care și le face,

19căci tot în locuinţa părinţilor săi va

49:19
Gen. 15:15
merge

și nu va mai vedea lumina

49:19
Iov 33:30Ps. 56:13
niciodată.

20Omul

49:20
Vers. 12.
pus în cinste și fără pricepere

este

49:20
Ecl. 3:19
ca dobitoacele pe care le tai.