Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
48

PSALMUL 48

O cântare. Un psalm al fiilor lui Core

481Mare este Domnul și lăudat de toţi

în

48:1
Ps. 46:4
87:3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48:1
Is. 2:2,3Mica 4:1Zah. 8:3
Lui cel sfânt.

2Frumoasă

48:2
Ps. 50:2Ier. 3:19Plâng. 2:15Dan. 8:9
11:16
înălţime, bucuria
48:2
Ezec. 20:6
întregului pământ, este muntele Sionului;

în

48:2
Is. 14:13
partea de miazănoapte este cetatea
48:2
Mat. 5:35
Marelui Împărat.

3Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.

4Căci iată că împăraţii

48:4
2 Sam. 10:6,14,16,18,19
se adunaseră:

doar au trecut împreună,

5au privit-o, au înlemnit,

s-au temut și au luat-o la fugă.

6I-a apucat

48:6
Exod 15:15
un tremur acolo,

ca durerea

48:6
Osea 13:13
unei femei la facere.

7Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de

48:7
Ier. 18:17
vântul de răsărit,

care sfărâmă

48:7
Ezec. 27:26
corăbiile din Tarsis.

8Întocmai cum auziserăm spunându-se, așa am văzut

în cetatea

48:8
Vers. 1,2.

Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru:

Dumnezeu o va face să dăinuiască

48:8
Is. 2:2Mica 4:1
pe vecie. (Oprire)

9Dumnezeule, la bunătatea

48:9
Ps. 26:3
40:10
Ta ne gândim

în mijlocul Templului Tău!

10Ca și Numele

48:10
Deut. 28:58Ios. 7:9Ps. 113:3Mal. 1:11,14
Tău, Dumnezeule,

și lauda Ta răsună până la marginile pământului;

dreapta Ta este plină de îndurare.

11Se bucură muntele Sionului

și se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale.

12Străbateţi Sionul și ocoliţi-l,

număraţi-i turnurile,

13priviţi-i întăritura

și cercetaţi-i palatele,

ca să povestiţi celor ce vor veni după ei!

14Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci;

El va fi călăuza noastră

48:14
Is. 58:11
până la moarte.