Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
48

PSALMUL 48

O cântare. Un psalm al fiilor lui Core

481Mare este Domnul și lăudat de toţi

în

48:1
Ps. 46:4
87:3
cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele
48:1
Is. 2:2,3Mica 4:1Zah. 8:3
Lui cel sfânt.

2Frumoasă

48:2
Ps. 50:2Ier. 3:19Plâng. 2:15Dan. 8:9
11:16
înălţime, bucuria
48:2
Ezec. 20:6
întregului pământ, este muntele Sionului;

în

48:2
Is. 14:13
partea de miazănoapte este cetatea
48:2
Mat. 5:35
Marelui Împărat.

3Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.

4Căci iată că împăraţii

48:4
2 Sam. 10:6,14,16,18,19
se adunaseră:

doar au trecut împreună,

5au privit-o, au înlemnit,

s-au temut și au luat-o la fugă.

6I-a apucat

48:6
Exod 15:15
un tremur acolo,

ca durerea

48:6
Osea 13:13
unei femei la facere.

7Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de

48:7
Ier. 18:17
vântul de răsărit,

care sfărâmă

48:7
Ezec. 27:26
corăbiile din Tarsis.

8Întocmai cum auziserăm spunându-se, așa am văzut

în cetatea

48:8
Vers. 1,2.
Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru:

Dumnezeu o va face să dăinuiască

48:8
Is. 2:2Mica 4:1
pe vecie. (Oprire)

9Dumnezeule, la bunătatea

48:9
Ps. 26:3
40:10
Ta ne gândim

în mijlocul Templului Tău!

10Ca și Numele

48:10
Deut. 28:58Ios. 7:9Ps. 113:3Mal. 1:11,14
Tău, Dumnezeule,

și lauda Ta răsună până la marginile pământului;

dreapta Ta este plină de îndurare.

11Se bucură muntele Sionului

și se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale.

12Străbateţi Sionul și ocoliţi-l,

număraţi-i turnurile,

13priviţi-i întăritura

și cercetaţi-i palatele,

ca să povestiţi celor ce vor veni după ei!

14Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci;

El va fi călăuza noastră

48:14
Is. 58:11
până la moarte.

49

PSALMUL 49

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core

491Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele,

luaţi aminte, toţi locuitorii lumii:

2mici

49:2
Ps. 62:9
și mari,

bogaţi și săraci!

3Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte

și inima mea are gânduri pline de judecată.

4Eu îmi plec

49:4
Ps. 78:2Mat. 13:35
urechea la pildele care îmi sunt insuflate,

îmi încep cântarea în sunetul harpei.

5Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii,

când mă înconjoară nelegiuirea

49:5
Ps. 38:4
potrivnicilor mei?

6Ei se încred

49:6
Iov 31:24,25Ps. 52:7
62:10Marcu 10:241 Tim. 6:17
în avuţiile lor

și se fălesc cu bogăţia lor cea mare.

7Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul,

nici să dea

49:7
Mat. 16:26
lui Dumnezeu preţul răscumpărării.

8Răscumpărarea

49:8
Iov 36:18,19
sufletului lor este așa de scumpă,

că nu se va face niciodată.

9Nu vor trăi pe vecie,

nu pot să

49:9
Ps. 89:48
nu vadă mormântul.

10Da, îl vor vedea: căci înţelepţii

49:10
Ecl. 2:16
mor,

nebunul și prostul deopotrivă pier

și

49:10
Prov. 11:4Ecl. 2:18,21
lasă altora avuţiile lor.

11Ei își închipuie că veșnice le vor fi casele,

că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac,

ei, care dau

49:11
Gen. 4:17
numele lor la ţări întregi.

12Dar omul pus în

49:12
Ps. 39:5Ps. 82:7
cinste nu dăinuiește,

ci este ca dobitoacele care se taie.

13Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere

49:13
Luca 12:20
,

precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. (Oprire)

14Sunt duși ca o turmă în Locuinţa morţilor,

îi paște moartea

și, în

49:14
Ps. 47:3Dan. 7:22Mal. 4:3Luca 22:301 Cor. 6:2Apoc. 2:26
20:4
curând, oamenii fără prihană îi calcă în picioare:

li se duce frumuseţea

49:14
Iov 4:21Ps. 39:11
și Locuinţa morţilor le este locașul.

15Dar mie Dumnezeu îmi va

49:15
Ps. 56:13Osea 13:14
scăpa sufletul din Locuinţa morţilor,

căci mă va lua sub ocrotirea Lui. (Oprire)

16Nu te teme când se îmbogăţește cineva

și când i se înmulţesc vistieriile casei,

17căci

49:17
Iov 27:19
nu ia nimic cu el când moare:

vistieriile lui nu se coboară după el.

18Să se tot creadă omul fericit

49:18
Deut. 29:19Luca 12:19
în viaţă,

să se tot laude cu bucuriile pe care și le face,

19căci tot în locuinţa părinţilor săi va

49:19
Gen. 15:15
merge

și nu va mai vedea lumina

49:19
Iov 33:30Ps. 56:13
niciodată.

20Omul

49:20
Vers. 12.
pus în cinste și fără pricepere

este

49:20
Ecl. 3:19
ca dobitoacele pe care le tai.

50

PSALMUL 50

Un psalm al lui Asaf

501Dumnezeu

50:1
Neem. 9:32Is. 9:6Ier. 32:18
, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește

și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2Din Sion, care este întruparea

50:2
Ps. 48:2
frumuseţii desăvârșite,

de acolo strălucește Dumnezeu

50:2
Deut. 33:2Ps. 80:1
.

3Dumnezeul nostru vine și nu tace.

Înaintea Lui merge un foc

50:3
Lev. 10:2Num. 16:35Ps. 97:3Dan. 7:10
mistuitor

și împrejurul Lui, o furtună puternică.

4El

50:4
Deut. 4:26
31:28
32:1Is. 1:2Mica 6:1,2
strigă spre ceruri sus

și spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

5„Strângeţi-Mi pe credincioșii

50:5
Deut. 33:3Is. 13:3
Mei,

care

50:5
Exod 24:7
au făcut legământ cu Mine prin jertfă!”

6Atunci, cerurile

50:6
Ps. 97:6
vor vesti dreptatea Lui,

căci Dumnezeu

50:6
Ps. 75:7
este Cel ce judecă. (Oprire)

7„Ascultă

50:7
Ps. 81:8
, poporul Meu, și voi vorbi;

ascultă, Israele, și te voi înștiinţa!

Eu sunt Dumnezeu

50:7
Exod 20:2
, Dumnezeul tău.

8Nu

50:8
Osea 6:6
pentru jertfele tale te
50:8
Is. 1:11Ier. 7:22
mustru,

căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.

9Nu

50:9
Mica 6:6Fapte 17:25
voi lua tauri din casa ta,

nici ţapi din staulele tale.

10Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor,

toate fiarele munţilor cu miile lor.

11Eu cunosc toate păsările de pe munţi

și tot ce se mișcă pe câmp este al Meu.

12Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aș spune ţie,

căci

50:12
Exod 19:5Deut. 10:14Iov 41:11Ps. 24:11 Cor. 10:26,28
a mea este lumea și tot ce cuprinde ea.

13Oare mănânc Eu carnea taurilor?

Oare beau Eu sângele ţapilor?

14Adu ca jertfă

50:14
Osea 14:2Evr. 13:15
lui Dumnezeu mulţumiri

și împlinește-ţi

50:14
Deut. 23:21Iov 22:27Ps. 76:11Ecl. 5:4,5
juruinţele făcute Celui Preaînalt!

15Cheamă-Mă

50:15
Iov 22:27Ps. 91:15
107:6,13,19,28Zah. 13:9
în ziua necazului

și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă

50:15
Vers. 23.
vei proslăvi!”

16Dumnezeu zice însă celui rău:

„Ce tot înșiri tu legile Mele

și ai în gură legământul Meu,

17când

50:17
Rom. 2:21,22
tu urăști mustrările

și arunci

50:17
Neem. 9:26
cuvintele Mele înapoia ta?

18Dacă vezi un hoţ, te unești

50:18
Rom. 1:32
cu el

și te însoţești cu

50:18
1 Tim. 5:22
preacurvarii.

19Dai drumul gurii la rău

și limba ta

50:19
Ps. 52:2
urzește vicleșuguri.

20Stai și vorbești împotriva fratelui tău,

clevetești pe fiul mamei tale.

21Iată ce ai făcut, și

50:21
Ecl. 8:11,12Is. 26:10
57:11
Eu am tăcut.

Ţi-ai închipuit

50:21
Rom. 2:4
că Eu sunt ca tine.

Dar te

50:21
Ps. 90:8
voi mustra și îţi voi pune totul sub ochi!

22Luaţi seama dar, voi, care uitaţi

50:22
Iov 8:13Ps. 9:17Is. 51:13
pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape.

23Cine

50:23
Ps. 27:6Rom. 12:1
aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește,

și celui

50:23
Gal. 6:16
ce veghează asupra căii lui,

aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”