Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
49

PSALMUL 49

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core

491Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele,

luaţi aminte, toţi locuitorii lumii:

2mici

49:2
Ps. 62:9
și mari,

bogaţi și săraci!

3Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte

și inima mea are gânduri pline de judecată.

4Eu îmi plec

49:4
Ps. 78:2Mat. 13:35
urechea la pildele care îmi sunt insuflate,

îmi încep cântarea în sunetul harpei.

5Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii,

când mă înconjoară nelegiuirea

49:5
Ps. 38:4
potrivnicilor mei?

6Ei se încred

49:6
Iov 31:24,25Ps. 52:7
62:10Marcu 10:241 Tim. 6:17
în avuţiile lor

și se fălesc cu bogăţia lor cea mare.

7Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul,

nici să dea

49:7
Mat. 16:26
lui Dumnezeu preţul răscumpărării.

8Răscumpărarea

49:8
Iov 36:18,19
sufletului lor este așa de scumpă,

că nu se va face niciodată.

9Nu vor trăi pe vecie,

nu pot să

49:9
Ps. 89:48
nu vadă mormântul.

10Da, îl vor vedea: căci înţelepţii

49:10
Ecl. 2:16
mor,

nebunul și prostul deopotrivă pier

și

49:10
Prov. 11:4Ecl. 2:18,21
lasă altora avuţiile lor.

11Ei își închipuie că veșnice le vor fi casele,

că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac,

ei, care dau

49:11
Gen. 4:17
numele lor la ţări întregi.

12Dar omul pus în

49:12
Ps. 39:5Ps. 82:7
cinste nu dăinuiește,

ci este ca dobitoacele care se taie.

13Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere

49:13
Luca 12:20
,

precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. (Oprire)

14Sunt duși ca o turmă în Locuinţa morţilor,

îi paște moartea

și, în

49:14
Ps. 47:3Dan. 7:22Mal. 4:3Luca 22:301 Cor. 6:2Apoc. 2:26
20:4
curând, oamenii fără prihană îi calcă în picioare:

li se duce frumuseţea

49:14
Iov 4:21Ps. 39:11
și Locuinţa morţilor le este locașul.

15Dar mie Dumnezeu îmi va

49:15
Ps. 56:13Osea 13:14
scăpa sufletul din Locuinţa morţilor,

căci mă va lua sub ocrotirea Lui. (Oprire)

16Nu te teme când se îmbogăţește cineva

și când i se înmulţesc vistieriile casei,

17căci

49:17
Iov 27:19
nu ia nimic cu el când moare:

vistieriile lui nu se coboară după el.

18Să se tot creadă omul fericit

49:18
Deut. 29:19Luca 12:19
în viaţă,

să se tot laude cu bucuriile pe care și le face,

19căci tot în locuinţa părinţilor săi va

49:19
Gen. 15:15
merge

și nu va mai vedea lumina

49:19
Iov 33:30Ps. 56:13
niciodată.

20Omul

49:20
Vers. 12.

pus în cinste și fără pricepere

este

49:20
Ecl. 3:19
ca dobitoacele pe care le tai.