Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

PSALMUL 4

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

Un psalm al lui David

41Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele,

scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare!

Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

2Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea?

Până când veţi iubi deșertăciunea

și veţi umbla după minciuni? (Oprire)

3Să știţi că Domnul

4:3
2 Tim. 2:192 Pet. 2:9
Și-a ales un om pe care-l iubește:

Domnul aude când strig către El.

4Cutremuraţi-vă

4:4
Efes. 4:26
și nu păcătuiţi!

Spuneţi

4:4
Ps. 77:62 Cor. 13:5
lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat, apoi tăceţi! (Oprire)

5Aduceţi jertfe

4:5
Deut. 33:10Ps. 50:14
51:192 Sam. 15:12
neprihănite

și încredeţi-vă

4:5
Ps. 37:3
62:8
în Domnul!

6Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară

4:6
Num. 6:26Ps. 80:3,7,19
119:135
peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!”

7Tu-mi dai mai multă bucurie

4:7
Is. 9:3
în inima mea, decât au ei

când li se înmulţește rodul grâului și al vinului.

8Eu mă culc și adorm în pace

4:8
Iov 11:18,19Ps. 3:5
,

căci

4:8
Lev. 25:18,19
26:5Deut. 12:10
numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuinţa mea.

5

PSALMUL 5

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cu flautele.

Un psalm al lui David

51Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!

Ascultă suspinele mele!

2Ia aminte la strigătele

5:2
Ps. 3:4
mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu,

căci către Tine mă rog

5:2
Ps. 65:2
!

3Doamne, auzi-mi glasul

5:3
Ps. 30:5
88:13
130:6
dimineaţa!

Dimineaţa, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.

4Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-I placă răul;

cel rău nu poate locui lângă Tine.

5Nebunii

5:5
Hab. 1:13
nu pot să stea în preajma ochilor Tăi;

Tu urăști pe cei ce fac fărădelegea

6și pierzi

5:6
Apoc. 21:8
pe cei mincinoși;

Domnul urăște pe oamenii

5:6
Ps. 55:23
care varsă sânge și înșală.

7Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta

și să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt

5:7
1 Împ. 8:29,30,35,38Ps. 28:2
132:7
138:2
.

8Doamne, călăuzește-mă

5:8
Ps. 25:5
pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmașilor mei!

Netezește

5:8
Ps. 25:4
27:11
calea Ta sub pașii mei!

9Căci nu este nimic adevărat în gura lor;

inima le este plină de răutate,

gâtlejul

5:9
Luca 11:44Rom. 3:13
le este un mormânt deschis

și pe limbă au vorbe lingușitoare

5:9
Ps. 62:4
.

10Lovește-i ca pe niște vinovaţi, Dumnezeule!

Fă-i să cadă prin înseși sfaturile

5:10
2 Sam. 15:31
17:14,23
lor!

Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr,

căci se răzvrătesc împotriva Ta!

11Atunci, toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura

5:11
Is. 65:13
,

se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti.

Tu vei fi bucuria

celor ce iubesc Numele Tău.

12Căci Tu binecuvântezi

5:12
Ps. 115:13
pe cel neprihănit, Doamne,

și-l înconjori cu bunăvoinţa Ta cum l-ai înconjura cu un scut.

6

PSALMUL 6

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde, pe harpa cu opt coarde.

Un psalm al lui David

61Doamne

6:1
Ps. 38:1Ier. 10:24
46:28
, nu mă pedepsi cu mânia Ta

și nu mă mustra cu urgia Ta!

2Ai milă

6:2
Ps. 41:4
de mine, Doamne, căci mă ofilesc!

Vindecă-mă

6:2
Osea 6:1
, Doamne, căci îmi tremură oasele!

3Sufletul mi-e îngrozit de tot.

Și Tu, Doamne, până când

6:3
Ps. 90:13
vei zăbovi să Te înduri de mine?

4Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul!

Mântuiește-mă, pentru îndurarea Ta!

5Căci cel ce moare

6:5
Ps. 30:9
88:11
115:17
118:17Is. 38:18
nu-și mai aduce aminte de Tine

și cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor?

6Nu mai pot gemând!

În fiecare noapte îmi stropesc așternutul

și-mi scald patul în lacrimi.

7Mi s-a supt faţa

6:7
Iov 17:7Ps. 31:9
38:10
88:9Plâng. 5:17
de întristare

și a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.

8Depărtaţi-vă

6:8
Ps. 119:115Mat. 7:23
25:41Luca 13:27
de la mine toţi cei ce faceţi răul,

căci Domnul a auzit

6:8
Ps. 3:4
glasul plângerii mele!

9Domnul îmi ascultă cererile

și Domnul îmi primește rugăciunea!

10Toţi vrăjmașii mei vor fi acoperiţi de rușine și cuprinși de spaimă;

într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de rușine.