Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
50

PSALMUL 50

Un psalm al lui Asaf

501Dumnezeu

50:1
Neem. 9:32Is. 9:6Ier. 32:18
, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește

și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2Din Sion, care este întruparea

50:2
Ps. 48:2
frumuseţii desăvârșite,

de acolo strălucește Dumnezeu

50:2
Deut. 33:2Ps. 80:1
.

3Dumnezeul nostru vine și nu tace.

Înaintea Lui merge un foc

50:3
Lev. 10:2Num. 16:35Ps. 97:3Dan. 7:10
mistuitor

și împrejurul Lui, o furtună puternică.

4El

50:4
Deut. 4:26
31:28
32:1Is. 1:2Mica 6:1,2
strigă spre ceruri sus

și spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

5„Strângeţi-Mi pe credincioșii

50:5
Deut. 33:3Is. 13:3
Mei,

care

50:5
Exod 24:7
au făcut legământ cu Mine prin jertfă!”

6Atunci, cerurile

50:6
Ps. 97:6
vor vesti dreptatea Lui,

căci Dumnezeu

50:6
Ps. 75:7
este Cel ce judecă. (Oprire)

7„Ascultă

50:7
Ps. 81:8
, poporul Meu, și voi vorbi;

ascultă, Israele, și te voi înștiinţa!

Eu sunt Dumnezeu

50:7
Exod 20:2
, Dumnezeul tău.

8Nu

50:8
Osea 6:6
pentru jertfele tale te
50:8
Is. 1:11Ier. 7:22
mustru,

căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.

9Nu

50:9
Mica 6:6Fapte 17:25
voi lua tauri din casa ta,

nici ţapi din staulele tale.

10Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor,

toate fiarele munţilor cu miile lor.

11Eu cunosc toate păsările de pe munţi

și tot ce se mișcă pe câmp este al Meu.

12Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aș spune ţie,

căci

50:12
Exod 19:5Deut. 10:14Iov 41:11Ps. 24:11 Cor. 10:26,28
a mea este lumea și tot ce cuprinde ea.

13Oare mănânc Eu carnea taurilor?

Oare beau Eu sângele ţapilor?

14Adu ca jertfă

50:14
Osea 14:2Evr. 13:15
lui Dumnezeu mulţumiri

și împlinește-ţi

50:14
Deut. 23:21Iov 22:27Ps. 76:11Ecl. 5:4,5
juruinţele făcute Celui Preaînalt!

15Cheamă-Mă

50:15
Iov 22:27Ps. 91:15
107:6,13,19,28Zah. 13:9
în ziua necazului

și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă

50:15
Vers. 23.
Ps. 22:23
vei proslăvi!”

16Dumnezeu zice însă celui rău:

„Ce tot înșiri tu legile Mele

și ai în gură legământul Meu,

17când

50:17
Rom. 2:21,22
tu urăști mustrările

și arunci

50:17
Neem. 9:26
cuvintele Mele înapoia ta?

18Dacă vezi un hoţ, te unești

50:18
Rom. 1:32
cu el

și te însoţești cu

50:18
1 Tim. 5:22
preacurvarii.

19Dai drumul gurii la rău

și limba ta

50:19
Ps. 52:2
urzește vicleșuguri.

20Stai și vorbești împotriva fratelui tău,

clevetești pe fiul mamei tale.

21Iată ce ai făcut, și

50:21
Ecl. 8:11,12Is. 26:10
57:11
Eu am tăcut.

Ţi-ai închipuit

50:21
Rom. 2:4
că Eu sunt ca tine.

Dar te

50:21
Ps. 90:8
voi mustra și îţi voi pune totul sub ochi!

22Luaţi seama dar, voi, care uitaţi

50:22
Iov 8:13Ps. 9:17Is. 51:13
pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape.

23Cine

50:23
Ps. 27:6Rom. 12:1
aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește,

și celui

50:23
Gal. 6:16
ce veghează asupra căii lui,

aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”