Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
50

PSALMUL 50

Un psalm al lui Asaf

501Dumnezeu

50:1
Neem. 9:32Is. 9:6Ier. 32:18
, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește

și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2Din Sion, care este întruparea

50:2
Ps. 48:2
frumuseţii desăvârșite,

de acolo strălucește Dumnezeu

50:2
Deut. 33:2Ps. 80:1
.

3Dumnezeul nostru vine și nu tace.

Înaintea Lui merge un foc

50:3
Lev. 10:2Num. 16:35Ps. 97:3Dan. 7:10
mistuitor

și împrejurul Lui, o furtună puternică.

4El

50:4
Deut. 4:26
31:28
32:1Is. 1:2Mica 6:1,2
strigă spre ceruri sus

și spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

5„Strângeţi-Mi pe credincioșii

50:5
Deut. 33:3Is. 13:3
Mei,

care

50:5
Exod 24:7
au făcut legământ cu Mine prin jertfă!”

6Atunci, cerurile

50:6
Ps. 97:6
vor vesti dreptatea Lui,

căci Dumnezeu

50:6
Ps. 75:7
este Cel ce judecă. (Oprire)

7„Ascultă

50:7
Ps. 81:8
, poporul Meu, și voi vorbi;

ascultă, Israele, și te voi înștiinţa!

Eu sunt Dumnezeu

50:7
Exod 20:2
, Dumnezeul tău.

8Nu

50:8
Osea 6:6
pentru jertfele tale te
50:8
Is. 1:11Ier. 7:22
mustru,

căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.

9Nu

50:9
Mica 6:6Fapte 17:25
voi lua tauri din casa ta,

nici ţapi din staulele tale.

10Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor,

toate fiarele munţilor cu miile lor.

11Eu cunosc toate păsările de pe munţi

și tot ce se mișcă pe câmp este al Meu.

12Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aș spune ţie,

căci

50:12
Exod 19:5Deut. 10:14Iov 41:11Ps. 24:11 Cor. 10:26,28
a mea este lumea și tot ce cuprinde ea.

13Oare mănânc Eu carnea taurilor?

Oare beau Eu sângele ţapilor?

14Adu ca jertfă

50:14
Osea 14:2Evr. 13:15
lui Dumnezeu mulţumiri

și împlinește-ţi

50:14
Deut. 23:21Iov 22:27Ps. 76:11Ecl. 5:4,5
juruinţele făcute Celui Preaînalt!

15Cheamă-Mă

50:15
Iov 22:27Ps. 91:15
107:6,13,19,28Zah. 13:9
în ziua necazului

și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă

50:15
Vers. 23.
vei proslăvi!”

16Dumnezeu zice însă celui rău:

„Ce tot înșiri tu legile Mele

și ai în gură legământul Meu,

17când

50:17
Rom. 2:21,22
tu urăști mustrările

și arunci

50:17
Neem. 9:26
cuvintele Mele înapoia ta?

18Dacă vezi un hoţ, te unești

50:18
Rom. 1:32
cu el

și te însoţești cu

50:18
1 Tim. 5:22
preacurvarii.

19Dai drumul gurii la rău

și limba ta

50:19
Ps. 52:2
urzește vicleșuguri.

20Stai și vorbești împotriva fratelui tău,

clevetești pe fiul mamei tale.

21Iată ce ai făcut, și

50:21
Ecl. 8:11,12Is. 26:10
57:11
Eu am tăcut.

Ţi-ai închipuit

50:21
Rom. 2:4
că Eu sunt ca tine.

Dar te

50:21
Ps. 90:8
voi mustra și îţi voi pune totul sub ochi!

22Luaţi seama dar, voi, care uitaţi

50:22
Iov 8:13Ps. 9:17Is. 51:13
pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape.

23Cine

50:23
Ps. 27:6Rom. 12:1
aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește,

și celui

50:23
Gal. 6:16
ce veghează asupra căii lui,

aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”

51

PSALMUL 51

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Șeba

511Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!

După îndurarea Ta cea mare, șterge

51:1
Vers. 9.
fărădelegile mele!

2Spală-mă

51:2
Evr. 9:141 Ioan 1:7,9Apoc. 1:5
cu desăvârșire de nelegiuirea mea

și curăţește-mă de păcatul meu!

3Căci îmi cunosc bine fărădelegile

51:3
Ps. 32:5
38:18

și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.

4Împotriva Ta, numai

51:4
Gen. 20:6
39:9Lev. 5:19
6:22 Sam. 12:13
împotriva Ta am păcătuit

și am făcut ce este rău înaintea

51:4
Luca 15:21
Ta;

așa că

51:4
Rom. 3:4
vei fi drept în hotărârea Ta

și fără vină în judecata Ta.

5Iată că

51:5
Iov 14:4Ps. 58:8Ioan 3:6Rom. 5:12Efes. 2:3
sunt născut în nelegiuire

și

51:5
Iov 14:4
în păcat m-a zămislit mama mea.

6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul

51:6
Iov 38:36
inimii:

fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!

7Curăţește-mă

51:7
Lev. 14:4,6,49Num. 19:18Evr. 9:19
cu isop și voi fi curat;

spală-mă și voi fi

51:7
Is. 1:18
mai alb decât zăpada!

8Fă-mă să aud veselie și bucurie

și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se

51:8
Mat. 5:4
vor bucura!

9Întoarce-Ţi

51:9
Ier. 16:17
privirea de la păcatele mele,

șterge

51:9
Vers. 1.
toate nelegiuirile mele!

10Zidește în mine o inimă

51:10
Fapte 15:9Efes. 2:10
curată, Dumnezeule,

pune în mine un duh nou și statornic!

11Nu mă lepăda de la

51:11
Gen. 4:142 Împ. 13:23
Faţa Ta

și nu lua de la mine Duhul

51:11
Rom. 8:9Efes. 4:30
Tău cel Sfânt!

12Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale

și sprijină-mă cu un duh

51:12
2 Cor. 3:1
de bunăvoinţă!

13Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,

și păcătoșii se vor întoarce la Tine.

14Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui

51:14
2 Sam. 11:17
12:9
vărsat

și limba mea va lăuda

51:14
Ps. 35:28
îndurarea Ta!

15Doamne, deschide-mi buzele

și gura mea va vesti lauda Ta!

16Dacă ai fi voit jertfe

51:16
Num. 15:27,30Ps. 40:6
50:8Is. 1:11Ier. 7:22Osea 6:6
, Ţi-aș fi adus,

dar Ţie nu-Ţi plac arderile-de-tot.

17Jertfele

51:17
Ps. 34:18Is. 57:15
66:2
plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:

Dumnezeule, Tu nu dispreţuiești o inimă zdrobită și mâhnită.

18În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului

și zidește zidurile Ierusalimului!

19Atunci vei primi jertfe

51:19
Ps. 4:5Mal. 3:3
neprihănite, arderi-de-tot și jertfe întregi;

atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

52

PSALMUL 52

Către mai-marele cântăreţilor.

O cântare a lui David.

Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, Edomitul, lui Saul, când zicea:

„David s-a dus în casa lui Ahimelec.”

521Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule

52:1
1 Sam. 21:7
?

Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci.

2Limba

52:2
Ps. 50:19
ta nu născocește decât răutate,

ca

52:2
Ps. 57:4
59:7
64:3
un brici ascuţit, viclean ce ești!

3Tu iubești mai degrabă răul decât binele,

mai degrabă minciuna

52:3
Ier. 9:4,5
decât adevărul. (Oprire)

4Tu iubești numai cuvinte nimicitoare,

limbă înșelătoare!

5De aceea și Dumnezeu te va doborî pe vecie,

te va apuca și te va ridica din cortul tău

și te va dezrădăcina

52:5
Prov. 2:22
din pământul celor vii. (Oprire)

6Cei

52:6
Iov 22:19Ps. 37:34
40:3
64:9Mal. 1:5
fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme

și

52:6
Ps. 58:10
vor râde de el, zicând:

7„Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu,

ci se

52:7
Ps. 49:6
încredea în bogăţiile lui cele mari

și se bizuia pe răutatea lui.”

8Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca

52:8
Ier. 11:16Osea 14:6
un măslin verde,

mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci.

9Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat

și, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci

52:9
Ps. 54:6
este binevoitor.