Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
51

PSALMUL 51

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Șeba

511Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!

După îndurarea Ta cea mare, șterge

51:1
Vers. 9.
fărădelegile mele!

2Spală-mă

51:2
Evr. 9:141 Ioan 1:7,9Apoc. 1:5
cu desăvârșire de nelegiuirea mea

și curăţește-mă de păcatul meu!

3Căci îmi cunosc bine fărădelegile

51:3
Ps. 32:5
38:18

și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.

4Împotriva Ta, numai

51:4
Gen. 20:6
39:9Lev. 5:19
6:22 Sam. 12:13
împotriva Ta am păcătuit

și am făcut ce este rău înaintea

51:4
Luca 15:21
Ta;

așa că

51:4
Rom. 3:4
vei fi drept în hotărârea Ta

și fără vină în judecata Ta.

5Iată că

51:5
Iov 14:4Ps. 58:8Ioan 3:6Rom. 5:12Efes. 2:3
sunt născut în nelegiuire

și

51:5
Iov 14:4
în păcat m-a zămislit mama mea.

6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul

51:6
Iov 38:36
inimii:

fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!

7Curăţește-mă

51:7
Lev. 14:4,6,49Num. 19:18Evr. 9:19
cu isop și voi fi curat;

spală-mă și voi fi

51:7
Is. 1:18
mai alb decât zăpada!

8Fă-mă să aud veselie și bucurie

și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se

51:8
Mat. 5:4
vor bucura!

9Întoarce-Ţi

51:9
Ier. 16:17
privirea de la păcatele mele,

șterge

51:9
Vers. 1.
toate nelegiuirile mele!

10Zidește în mine o inimă

51:10
Fapte 15:9Efes. 2:10
curată, Dumnezeule,

pune în mine un duh nou și statornic!

11Nu mă lepăda de la

51:11
Gen. 4:142 Împ. 13:23
Faţa Ta

și nu lua de la mine Duhul

51:11
Rom. 8:9Efes. 4:30
Tău cel Sfânt!

12Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale

și sprijină-mă cu un duh

51:12
2 Cor. 3:1
de bunăvoinţă!

13Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,

și păcătoșii se vor întoarce la Tine.

14Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui

51:14
2 Sam. 11:17
12:9
vărsat

și limba mea va lăuda

51:14
Ps. 35:28
îndurarea Ta!

15Doamne, deschide-mi buzele

și gura mea va vesti lauda Ta!

16Dacă ai fi voit jertfe

51:16
Num. 15:27,30Ps. 40:6
50:8Is. 1:11Ier. 7:22Osea 6:6
, Ţi-aș fi adus,

dar Ţie nu-Ţi plac arderile-de-tot.

17Jertfele

51:17
Ps. 34:18Is. 57:15
66:2
plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:

Dumnezeule, Tu nu dispreţuiești o inimă zdrobită și mâhnită.

18În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului

și zidește zidurile Ierusalimului!

19Atunci vei primi jertfe

51:19
Ps. 4:5Mal. 3:3
neprihănite, arderi-de-tot și jertfe întregi;

atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

52

PSALMUL 52

Către mai-marele cântăreţilor.

O cântare a lui David.

Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, Edomitul, lui Saul, când zicea:

„David s-a dus în casa lui Ahimelec.”

521Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule

52:1
1 Sam. 21:7
?

Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci.

2Limba

52:2
Ps. 50:19
ta nu născocește decât răutate,

ca

52:2
Ps. 57:4
59:7
64:3
un brici ascuţit, viclean ce ești!

3Tu iubești mai degrabă răul decât binele,

mai degrabă minciuna

52:3
Ier. 9:4,5
decât adevărul. (Oprire)

4Tu iubești numai cuvinte nimicitoare,

limbă înșelătoare!

5De aceea și Dumnezeu te va doborî pe vecie,

te va apuca și te va ridica din cortul tău

și te va dezrădăcina

52:5
Prov. 2:22
din pământul celor vii. (Oprire)

6Cei

52:6
Iov 22:19Ps. 37:34
40:3
64:9Mal. 1:5
fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme

și

52:6
Ps. 58:10
vor râde de el, zicând:

7„Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu,

ci se

52:7
Ps. 49:6
încredea în bogăţiile lui cele mari

și se bizuia pe răutatea lui.”

8Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca

52:8
Ier. 11:16Osea 14:6
un măslin verde,

mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci.

9Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat

și, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci

52:9
Ps. 54:6
este binevoitor.

53

PSALMUL 53

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat la flaut. O cântare a lui David

531Nebunul

53:1
Ps. 10:4
14:1
zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat oamenii, au săvârșit fărădelegi urâte,

nu este niciunul

53:1
Rom. 3:10
care să facă binele.

2Dumnezeu Se uită

53:2
Ps. 33:13
de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,

ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput

și să caute

53:2
2 Cron. 15:2
19:3
pe Dumnezeu.

3Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat;

nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Și-au

53:4
Ier. 4:22
pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea

de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea

și nu cheamă pe Dumnezeu?

5Atunci

53:5
Lev. 26:17,36Prov. 28:1
vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă;

Dumnezeu va risipi

53:5
Ezec. 6:5
oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta,

îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat.

6O

53:6
Ps. 14:7
, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel?

Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului Său,

Iacov se va veseli și Israel se va bucura.