Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
53

PSALMUL 53

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat la flaut. O cântare a lui David

531Nebunul

53:1
Ps. 10:4
14:1
zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat oamenii, au săvârșit fărădelegi urâte,

nu este niciunul

53:1
Rom. 3:10
care să facă binele.

2Dumnezeu Se uită

53:2
Ps. 33:13
de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,

ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput

și să caute

53:2
2 Cron. 15:2
19:3
pe Dumnezeu.

3Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat;

nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Și-au

53:4
Ier. 4:22
pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea

de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea

și nu cheamă pe Dumnezeu?

5Atunci

53:5
Lev. 26:17,36Prov. 28:1
vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă;

Dumnezeu va risipi

53:5
Ezec. 6:5
oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta,

îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat.

6O

53:6
Ps. 14:7
, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel?

Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului Său,

Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

54

PSALMUL 54

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cu instrumente cu coarde.

O cântare a lui David. Făcută când au venit zifiţii să spună lui Saul: „Știţi că David șade ascuns printre noi?”

541Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău

și fă-mi dreptate prin puterea Ta!

2Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,

ia aminte la cuvintele gurii mele!

3Căci niște străini

54:3
Ps. 86:14
s-au sculat împotriva mea,

niște oameni asupritori vor să-mi ia viaţa;

ei nu se gândesc la Dumnezeu. (Oprire)

4Da, Dumnezeu este ajutorul meu,

Domnul

54:4
Ps. 118:7
este sprijinul sufletului meu!

5Răul se va întoarce asupra potrivnicilor mei;

nimicește-i în

54:5
Ps. 89:49
credincioșia Ta!

6Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie,

voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci

54:6
Ps. 52:9
este binevoitor;

7căci El mă izbăvește din toate necazurile,

și

54:7
Ps. 50:10
92:11
cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa privitoare la vrăjmașii mei.

55

PSALMUL 55

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

O cântare a lui David

551Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea

și nu Te ascunde de cererile mele!

2Ascultă-mă și răspunde-mi!

Rătăcesc

55:2
Is. 38:14
încoace și încolo și mă frământ

3din pricina zarvei vrăjmașului

și din pricina apăsării celui rău.

Căci

55:3
2 Sam. 16:7,8
19:19
ei aruncă nenorocirea peste mine

și mă urmăresc cu mânie.

4Îmi tremură inima

55:4
Ps. 16:3
în mine

și mă cuprinde spaima morţii,

5mă apucă frica și groaza

și mă iau fiorii.

6Eu zic: „O, dacă aș avea aripile porumbelului,

aș zbura și aș găsi undeva odihnă!”

7Da, aș fugi departe de tot

și m-aș duce să locuiesc în pustie. (Oprire)

8Aș fugi în grabă la un adăpost

de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta.

9Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile,

căci în cetate văd silă

55:9
Ier. 6:7
și certuri;

10zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri:

nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei;

11răutatea este în mijlocul ei

și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din pieţele ei.

12Nu

55:12
Ps. 41:9
un vrăjmaș mă batjocorește,

căci aș suferi; nu potrivnicul meu se ridică

55:12
Ps. 35:26
38:16
împotriva mea,

căci m-aș ascunde dinaintea lui.

13Ci tu, pe care te socoteam una cu mine,

tu, frate

55:13
2 Sam. 15:12
16:23Ps. 41:9Ier. 9:4
de cruce și prieten cu mine!

14Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie

și ne duceam împreună

55:14
Ps. 42:4
cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!

15Să vină moartea peste ei

și să se coboare

55:15
Num. 16:30
de vii în Locuinţa morţilor,

căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor!

16Dar eu strig către Dumnezeu,

și Domnul mă va scăpa.

17Seara

55:17
Dan. 6:10Luca 18:1Fapte 3:1
10:3,9,301 Tes. 5:17
, dimineaţa și la amiază, oftez și gem,

și El va auzi glasul meu.

18Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și-mi va aduce pacea,

căci mulţi

55:18
2 Cron. 32:7,8
mai sunt împotriva mea!

19Dumnezeu va auzi și-i va smeri,

El, care

55:19
Deut. 33:27
din veșnicie stă pe scaunul Lui de domnie. (Oprire)

Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare

și nu se tem de Dumnezeu.

20Ei pun

55:20
Fapte 12:1
mâna pe cei ce trăiau
55:20
Ps. 7:4
în pace cu ei

și își calcă legământul.

21Gura lor este dulce ca smântâna,

dar în inimă poartă războiul;

cuvintele

55:21
Ps. 28:3
57:4
62:4
64:3Prov. 5:3,4
12:18
lor sunt mai alunecoase decât untdelemnul,

dar, când ies ele din gură, sunt niște săbii.

22Încredinţează-ţi

55:22
Ps. 37:5Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
soarta în mâna Domnului și El te va sprijini!

El nu

55:22
Ps. 37:24
va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

23Și Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii.

Oamenii

55:23
Ps. 5:6
setoși de sânge și de înșelăciune nu
55:23
Iov 15:32Prov. 10:27Ecl. 7:17
vor ajunge nici jumătate din zilele lor.

Eu însă mă încred în Tine!