Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
55

PSALMUL 55

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

O cântare a lui David

551Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea

și nu Te ascunde de cererile mele!

2Ascultă-mă și răspunde-mi!

Rătăcesc

55:2
Is. 38:14
încoace și încolo și mă frământ

3din pricina zarvei vrăjmașului

și din pricina apăsării celui rău.

Căci

55:3
2 Sam. 16:7,8
19:19
ei aruncă nenorocirea peste mine

și mă urmăresc cu mânie.

4Îmi tremură inima

55:4
Ps. 16:3
în mine

și mă cuprinde spaima morţii,

5mă apucă frica și groaza

și mă iau fiorii.

6Eu zic: „O, dacă aș avea aripile porumbelului,

aș zbura și aș găsi undeva odihnă!”

7Da, aș fugi departe de tot

și m-aș duce să locuiesc în pustie. (Oprire)

8Aș fugi în grabă la un adăpost

de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta.

9Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile,

căci în cetate văd silă

55:9
Ier. 6:7
și certuri;

10zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri:

nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei;

11răutatea este în mijlocul ei

și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din pieţele ei.

12Nu

55:12
Ps. 41:9
un vrăjmaș mă batjocorește,

căci aș suferi; nu potrivnicul meu se ridică

55:12
Ps. 35:26
38:16
împotriva mea,

căci m-aș ascunde dinaintea lui.

13Ci tu, pe care te socoteam una cu mine,

tu, frate

55:13
2 Sam. 15:12
16:23Ps. 41:9Ier. 9:4
de cruce și prieten cu mine!

14Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie

și ne duceam împreună

55:14
Ps. 42:4
cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!

15Să vină moartea peste ei

și să se coboare

55:15
Num. 16:30
de vii în Locuinţa morţilor,

căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor!

16Dar eu strig către Dumnezeu,

și Domnul mă va scăpa.

17Seara

55:17
Dan. 6:10Luca 18:1Fapte 3:1
10:3,9,301 Tes. 5:17
, dimineaţa și la amiază, oftez și gem,

și El va auzi glasul meu.

18Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și-mi va aduce pacea,

căci mulţi

55:18
2 Cron. 32:7,8
mai sunt împotriva mea!

19Dumnezeu va auzi și-i va smeri,

El, care

55:19
Deut. 33:27
din veșnicie stă pe scaunul Lui de domnie. (Oprire)

Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare

și nu se tem de Dumnezeu.

20Ei pun

55:20
Fapte 12:1
mâna pe cei ce trăiau
55:20
Ps. 7:4
în pace cu ei

și își calcă legământul.

21Gura lor este dulce ca smântâna,

dar în inimă poartă războiul;

cuvintele

55:21
Ps. 28:3
57:4
62:4
64:3Prov. 5:3,4
12:18
lor sunt mai alunecoase decât untdelemnul,

dar, când ies ele din gură, sunt niște săbii.

22Încredinţează-ţi

55:22
Ps. 37:5Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
soarta în mâna Domnului și El te va sprijini!

El nu

55:22
Ps. 37:24
va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

23Și Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii.

Oamenii

55:23
Ps. 5:6
setoși de sânge și de înșelăciune nu
55:23
Iov 15:32Prov. 10:27Ecl. 7:17
vor ajunge nici jumătate din zilele lor.

Eu însă mă încred în Tine!