Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
55

PSALMUL 55

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

O cântare a lui David

551Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea

și nu Te ascunde de cererile mele!

2Ascultă-mă și răspunde-mi!

Rătăcesc

55:2
Is. 38:14
încoace și încolo și mă frământ

3din pricina zarvei vrăjmașului

și din pricina apăsării celui rău.

Căci

55:3
2 Sam. 16:7,8
19:19
ei aruncă nenorocirea peste mine

și mă urmăresc cu mânie.

4Îmi tremură inima

55:4
Ps. 16:3
în mine

și mă cuprinde spaima morţii,

5mă apucă frica și groaza

și mă iau fiorii.

6Eu zic: „O, dacă aș avea aripile porumbelului,

aș zbura și aș găsi undeva odihnă!”

7Da, aș fugi departe de tot

și m-aș duce să locuiesc în pustie. (Oprire)

8Aș fugi în grabă la un adăpost

de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta.

9Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile,

căci în cetate văd silă

55:9
Ier. 6:7
și certuri;

10zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri:

nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei;

11răutatea este în mijlocul ei

și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din pieţele ei.

12Nu

55:12
Ps. 41:9
un vrăjmaș mă batjocorește,

căci aș suferi; nu potrivnicul meu se ridică

55:12
Ps. 35:26
38:16
împotriva mea,

căci m-aș ascunde dinaintea lui.

13Ci tu, pe care te socoteam una cu mine,

tu, frate

55:13
2 Sam. 15:12
16:23Ps. 41:9Ier. 9:4
de cruce și prieten cu mine!

14Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie

și ne duceam împreună

55:14
Ps. 42:4
cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!

15Să vină moartea peste ei

și să se coboare

55:15
Num. 16:30
de vii în Locuinţa morţilor,

căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor!

16Dar eu strig către Dumnezeu,

și Domnul mă va scăpa.

17Seara

55:17
Dan. 6:10Luca 18:1Fapte 3:1
10:3,9,301 Tes. 5:17
, dimineaţa și la amiază, oftez și gem,

și El va auzi glasul meu.

18Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și-mi va aduce pacea,

căci mulţi

55:18
2 Cron. 32:7,8
mai sunt împotriva mea!

19Dumnezeu va auzi și-i va smeri,

El, care

55:19
Deut. 33:27
din veșnicie stă pe scaunul Lui de domnie. (Oprire)

Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare

și nu se tem de Dumnezeu.

20Ei pun

55:20
Fapte 12:1
mâna pe cei ce trăiau
55:20
Ps. 7:4
în pace cu ei

și își calcă legământul.

21Gura lor este dulce ca smântâna,

dar în inimă poartă războiul;

cuvintele

55:21
Ps. 28:3
57:4
62:4
64:3Prov. 5:3,4
12:18
lor sunt mai alunecoase decât untdelemnul,

dar, când ies ele din gură, sunt niște săbii.

22Încredinţează-ţi

55:22
Ps. 37:5Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
soarta în mâna Domnului și El te va sprijini!

El nu

55:22
Ps. 37:24
va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

23Și Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii.

Oamenii

55:23
Ps. 5:6
setoși de sânge și de înșelăciune nu
55:23
Iov 15:32Prov. 10:27Ecl. 7:17
vor ajunge nici jumătate din zilele lor.

Eu însă mă încred în Tine!

56

PSALMUL 56

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă ca „Porumbel din stejari depărtaţi”.

O cântare de laudă a lui David.

Făcută când l-au prins filistenii la Gat

561Ai milă

56:1
Ps. 5:1
de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărţuiesc!

Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc.

2Toată ziua mă hărţuiesc

56:2
Ps. 57:3
potrivnicii mei;

sunt mulţi și se războiesc cu mine ca niște trufași.

3Ori de câte ori mă tem,

eu mă încred în Tine.

4Eu mă voi lăuda cu

56:4
Vers. 10,11.
Dumnezeu, cu Cuvântul Lui.

Mă încred în Dumnezeu

și nu

56:4
Ps. 118:6Is. 31:3Evr. 13:6
mă tem de nimic.

Ce pot să-mi facă niște oameni?

5Întruna ei îmi ating drepturile

și n-au decât gânduri rele faţă de mine.

6Uneltesc

56:6
Ps. 59:3
140:2
, pândesc și îmi urmăresc pașii,

pentru că

56:6
Ps. 71:10
vor să-mi ia viaţa.

7Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor:

doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia Ta!

8Tu numeri pașii vieţii mele de pribeag;

pune-mi lacrimile în burduful Tău!

Nu sunt ele

56:8
Mal. 3:16
scrise în cartea Ta?

9Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când Te strig:

știu că Dumnezeu este de

56:9
Rom. 8:31
partea mea.

10Eu mă voi lăuda cu

56:10
Vers. 4.
Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.

11Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic.

Ce pot să-mi facă niște oameni?

12Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe care Ţi le-am făcut;

Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.

13Căci mi-ai izbăvit sufletul de la

56:13
Ps. 116:8
moarte,

mi-ai ferit picioarele de cădere,

ca să umblu înaintea lui Dumnezeu,

în lumina

56:13
Iov 33:30
celor vii.

57

PSALMUL 57

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David. Făcută când a fugit în peșteră, urmărit de Saul

571Ai milă

57:1
Ps. 56:1
de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,

căci în Tine mi se încrede sufletul;

la

57:1
Ps. 17:8
63:7
umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare

până

57:1
Is. 26:20
vor trece nenorocirile.

2Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt,

către Dumnezeu, care

57:2
Ps. 138:8
lucrează pentru mine.

3El

57:3
Ps. 144:5,7
îmi va trimite izbăvire din cer,

în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă

57:3
Ps. 56:1
ocări.

Da, Dumnezeu Își va

57:3
Ps. 40:11
43:3
61:7
trimite bunătatea și credincioșia.

4Sufletul meu este între niște lei:

stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări,

în mijlocul unor oameni ai

57:4
Prov. 30:14
căror dinţi sunt suliţe și săgeţi

și a căror limbă

57:4
Ps. 55:21
64:3
este o sabie ascuţită.

5Înalţă-Te

57:5
Vers. 11.
peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!

6Ei

57:6
Ps. 7:15,16
9:15
întinseseră un laţ sub pașii mei;

sufletul mi se încovoia

și-mi săpaseră o groapă înainte:

dar au căzut ei în ea. (Oprire)

7Inima mea este tare

57:7
Ps. 108:1
, Dumnezeule, inima mea este tare;

voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele.

8Trezește-te, suflete

57:8
Ps. 16:9
30:12
108:1,2
! Treziţi-vă, alăută și harpă!

Mă voi trezi în zori de zi.

9Te voi lăuda

57:9
Ps. 108:3
printre popoare, Doamne!

Te voi cânta printre neamuri.

10Căci

57:10
Ps. 36:5
71:19
103:11
108:4
bunătatea Ta ajunge până la ceruri

și credincioșia Ta, până la nori.

11Înalţă-Te

57:11
Vers. 5.
peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!