Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
56

PSALMUL 56

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă ca „Porumbel din stejari depărtaţi”.

O cântare de laudă a lui David.

Făcută când l-au prins filistenii la Gat

561Ai milă

56:1
Ps. 5:1
de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărţuiesc!

Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc.

2Toată ziua mă hărţuiesc

56:2
Ps. 57:3
potrivnicii mei;

sunt mulţi și se războiesc cu mine ca niște trufași.

3Ori de câte ori mă tem,

eu mă încred în Tine.

4Eu mă voi lăuda cu

56:4
Vers. 10,11.
Dumnezeu, cu Cuvântul Lui.

Mă încred în Dumnezeu

și nu

56:4
Ps. 118:6Is. 31:3Evr. 13:6
mă tem de nimic.

Ce pot să-mi facă niște oameni?

5Întruna ei îmi ating drepturile

și n-au decât gânduri rele faţă de mine.

6Uneltesc

56:6
Ps. 59:3
140:2
, pândesc și îmi urmăresc pașii,

pentru că

56:6
Ps. 71:10
vor să-mi ia viaţa.

7Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor:

doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia Ta!

8Tu numeri pașii vieţii mele de pribeag;

pune-mi lacrimile în burduful Tău!

Nu sunt ele

56:8
Mal. 3:16
scrise în cartea Ta?

9Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când Te strig:

știu că Dumnezeu este de

56:9
Rom. 8:31
partea mea.

10Eu mă voi lăuda cu

56:10
Vers. 4.
Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.

11Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic.

Ce pot să-mi facă niște oameni?

12Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe care Ţi le-am făcut;

Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.

13Căci mi-ai izbăvit sufletul de la

56:13
Ps. 116:8
moarte,

mi-ai ferit picioarele de cădere,

ca să umblu înaintea lui Dumnezeu,

în lumina

56:13
Iov 33:30
celor vii.

57

PSALMUL 57

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David. Făcută când a fugit în peșteră, urmărit de Saul

571Ai milă

57:1
Ps. 56:1
de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,

căci în Tine mi se încrede sufletul;

la

57:1
Ps. 17:8
63:7
umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare

până

57:1
Is. 26:20
vor trece nenorocirile.

2Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt,

către Dumnezeu, care

57:2
Ps. 138:8
lucrează pentru mine.

3El

57:3
Ps. 144:5,7
îmi va trimite izbăvire din cer,

în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă

57:3
Ps. 56:1
ocări.

Da, Dumnezeu Își va

57:3
Ps. 40:11
43:3
61:7
trimite bunătatea și credincioșia.

4Sufletul meu este între niște lei:

stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări,

în mijlocul unor oameni ai

57:4
Prov. 30:14
căror dinţi sunt suliţe și săgeţi

și a căror limbă

57:4
Ps. 55:21
64:3
este o sabie ascuţită.

5Înalţă-Te

57:5
Vers. 11.
peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!

6Ei

57:6
Ps. 7:15,16
9:15
întinseseră un laţ sub pașii mei;

sufletul mi se încovoia

și-mi săpaseră o groapă înainte:

dar au căzut ei în ea. (Oprire)

7Inima mea este tare

57:7
Ps. 108:1
, Dumnezeule, inima mea este tare;

voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele.

8Trezește-te, suflete

57:8
Ps. 16:9
30:12
108:1,2
! Treziţi-vă, alăută și harpă!

Mă voi trezi în zori de zi.

9Te voi lăuda

57:9
Ps. 108:3
printre popoare, Doamne!

Te voi cânta printre neamuri.

10Căci

57:10
Ps. 36:5
71:19
103:11
108:4
bunătatea Ta ajunge până la ceruri

și credincioșia Ta, până la nori.

11Înalţă-Te

57:11
Vers. 5.
peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!

58

PSALMUL 58

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David

581Oare tăcând faceţi voi dreptate?

Oare așa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?

2Dimpotrivă, în inimă săvârșiţi nelegiuiri;

în ţară puneţi în cumpănă

58:2
Ps. 94:20Is. 10:1
silnicia mâinilor voastre.

3Cei răi sunt stricaţi încă din

58:3
Ps. 51:5Is. 48:8
pântecele mamei lor,

mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor.

4Au o otravă

58:4
Ps. 140:3Ecl. 10:11
ca otrava unui șarpe,

ca otrava unei aspide

58:4
Ier. 8:17
surde, care își astupă urechea,

5care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.

6Dumnezeule, zdrobește-le

58:6
Iov 4:10Ps. 3:7
dinţii din gură!

Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!

7Să se risipească

58:7
Ios. 7:5Ps. 112:10
întocmai ca niște ape care se scurg!

Săgeţile pe care le-aruncă ei să fie niște săgeţi tocite!

8Să piară ca un melc care se topește umblând;

să nu vadă soarele, ca

58:8
Iov 3:16Ecl. 6:3
stârpitura unei femei!

9Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin

verde sau uscat, îl

58:9
Prov. 10:25
va lua vârtejul.

10Cel

58:10
Ps. 52:6
64:10
107:42
fără prihană se va bucura la vederea răzbunării;

își va scălda picioarele

58:10
Ps. 68:23
în sângele celor răi.

11Și

58:11
Ps. 92:15
atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană!

Da, este un Dumnezeu care judecă

58:11
Ps. 67:4
96:13
98:9
pe pământ!”