Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
57

PSALMUL 57

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David. Făcută când a fugit în peșteră, urmărit de Saul

571Ai milă

57:1
Ps. 56:1
de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,

căci în Tine mi se încrede sufletul;

la

57:1
Ps. 17:8
63:7
umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare

până

57:1
Is. 26:20
vor trece nenorocirile.

2Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt,

către Dumnezeu, care

57:2
Ps. 138:8
lucrează pentru mine.

3El

57:3
Ps. 144:5,7
îmi va trimite izbăvire din cer,

în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă

57:3
Ps. 56:1
ocări.

Da, Dumnezeu Își va

57:3
Ps. 40:11
43:3
61:7
trimite bunătatea și credincioșia.

4Sufletul meu este între niște lei:

stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări,

în mijlocul unor oameni ai

57:4
Prov. 30:14
căror dinţi sunt suliţe și săgeţi

și a căror limbă

57:4
Ps. 55:21
64:3
este o sabie ascuţită.

5Înalţă-Te

57:5
Vers. 11.
peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!

6Ei

57:6
Ps. 7:15,16
9:15
întinseseră un laţ sub pașii mei;

sufletul mi se încovoia

și-mi săpaseră o groapă înainte:

dar au căzut ei în ea. (Oprire)

7Inima mea este tare

57:7
Ps. 108:1
, Dumnezeule, inima mea este tare;

voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele.

8Trezește-te, suflete

57:8
Ps. 16:9
30:12
108:1,2
! Treziţi-vă, alăută și harpă!

Mă voi trezi în zori de zi.

9Te voi lăuda

57:9
Ps. 108:3
printre popoare, Doamne!

Te voi cânta printre neamuri.

10Căci

57:10
Ps. 36:5
71:19
103:11
108:4
bunătatea Ta ajunge până la ceruri

și credincioșia Ta, până la nori.

11Înalţă-Te

57:11
Vers. 5.
peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava Ta!

58

PSALMUL 58

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David

581Oare tăcând faceţi voi dreptate?

Oare așa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?

2Dimpotrivă, în inimă săvârșiţi nelegiuiri;

în ţară puneţi în cumpănă

58:2
Ps. 94:20Is. 10:1
silnicia mâinilor voastre.

3Cei răi sunt stricaţi încă din

58:3
Ps. 51:5Is. 48:8
pântecele mamei lor,

mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor.

4Au o otravă

58:4
Ps. 140:3Ecl. 10:11
ca otrava unui șarpe,

ca otrava unei aspide

58:4
Ier. 8:17
surde, care își astupă urechea,

5care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.

6Dumnezeule, zdrobește-le

58:6
Iov 4:10Ps. 3:7
dinţii din gură!

Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!

7Să se risipească

58:7
Ios. 7:5Ps. 112:10
întocmai ca niște ape care se scurg!

Săgeţile pe care le-aruncă ei să fie niște săgeţi tocite!

8Să piară ca un melc care se topește umblând;

să nu vadă soarele, ca

58:8
Iov 3:16Ecl. 6:3
stârpitura unei femei!

9Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin

verde sau uscat, îl

58:9
Prov. 10:25
va lua vârtejul.

10Cel

58:10
Ps. 52:6
64:10
107:42
fără prihană se va bucura la vederea răzbunării;

își va scălda picioarele

58:10
Ps. 68:23
în sângele celor răi.

11Și

58:11
Ps. 92:15
atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană!

Da, este un Dumnezeu care judecă

58:11
Ps. 67:4
96:13
98:9
pe pământ!”

59

PSALMUL 59

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David. Făcută când a trimis Saul să-i împresoare casa, ca să-l omoare

591Dumnezeule, scapă-mă

59:1
Ps. 18:48
de vrăjmașii mei,

ocrotește-mă de potrivnicii mei!

2Scapă-mă de răufăcători,

izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge!

3Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa;

niște oameni porniţi la

59:3
Ps. 56:6
rău urzesc lucruri rele împotriva mea,

fără

59:3
1 Sam. 24:11
să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!

4Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se pregătesc:

trezește-Te

59:4
Ps. 35:23
44:23
, ieși înaintea mea și privește!

5Doamne, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel,

scoală-Te, ca să pedepsești toate neamurile!

N-avea milă de niciunul din acești vânzători nelegiuiţi! (Oprire)

6Se

59:6
Vers. 14.
întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini

și dau ocol cetăţii.

7Da, din gura lor ţâșnește răul,

pe buzele lor sunt săbii

59:7
Ps. 57:4Prov. 12:18
,

căci zic: „Cine

59:7
Ps. 10:11,13
64:5
73:11
94:7
aude?”

8Dar Tu

59:8
1 Sam. 19:16Ps. 2:4
, Doamne, râzi de ei,

Tu Îţi baţi joc de toate neamurile.

9Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc,

căci

59:9
Vers. 17.
Dumnezeu este scăparea mea.

10Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese

59:10
Ps. 21:3
înainte,

Dumnezeu

59:10
Ps. 54:7
92:11
112:8
mă face să-mi văd împlinită dorinţa faţă de cei ce mă prigonesc.

11Nu-i ucide

59:11
Gen. 4:12,15
, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu,

ci fă-i să pribegească, prin puterea Ta, și doboară-i,

Doamne, Scutul nostru!

12Gura lor păcătuiește la fiecare

59:12
Prov. 12:13
18:7
vorbă care le iese de pe buze:

să se prindă în însăși mândria lor,

căci nu spun decât blesteme și minciuni!

13Nimicește-i

59:13
Ps. 7:9
în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie!

Fă-i

59:13
Ps. 83:18
să știe că împărăţește Dumnezeu peste Iacov,

până la marginile pământului! (Oprire)

14Se

59:14
Vers. 6.
întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini

și dau ocol cetăţii.

15Umblă

59:15
Iov 15:23Ps. 109:10
încoace și încolo după hrană

și petrec noaptea nesătui.

16Dar eu voi cânta puterea Ta;

dis-de-dimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta.

Căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine,

un loc de adăpost în ziua necazului meu.

17O, Tăria

59:17
Ps. 18:1
mea! Pe Tine Te voi lăuda,

căci

59:17
Vers. 9,10.
Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.