Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
58

PSALMUL 58

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David

581Oare tăcând faceţi voi dreptate?

Oare așa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?

2Dimpotrivă, în inimă săvârșiţi nelegiuiri;

în ţară puneţi în cumpănă

58:2
Ps. 94:20Is. 10:1
silnicia mâinilor voastre.

3Cei răi sunt stricaţi încă din

58:3
Ps. 51:5Is. 48:8
pântecele mamei lor,

mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor.

4Au o otravă

58:4
Ps. 140:3Ecl. 10:11
ca otrava unui șarpe,

ca otrava unei aspide

58:4
Ier. 8:17
surde, care își astupă urechea,

5care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.

6Dumnezeule, zdrobește-le

58:6
Iov 4:10Ps. 3:7
dinţii din gură!

Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!

7Să se risipească

58:7
Ios. 7:5Ps. 112:10
întocmai ca niște ape care se scurg!

Săgeţile pe care le-aruncă ei să fie niște săgeţi tocite!

8Să piară ca un melc care se topește umblând;

să nu vadă soarele, ca

58:8
Iov 3:16Ecl. 6:3
stârpitura unei femei!

9Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin

verde sau uscat, îl

58:9
Prov. 10:25
va lua vârtejul.

10Cel

58:10
Ps. 52:6
64:10
107:42
fără prihană se va bucura la vederea răzbunării;

își va scălda picioarele

58:10
Ps. 68:23
în sângele celor răi.

11Și

58:11
Ps. 92:15
atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană!

Da, este un Dumnezeu care judecă

58:11
Ps. 67:4
96:13
98:9
pe pământ!”

59

PSALMUL 59

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David. Făcută când a trimis Saul să-i împresoare casa, ca să-l omoare

591Dumnezeule, scapă-mă

59:1
Ps. 18:48
de vrăjmașii mei,

ocrotește-mă de potrivnicii mei!

2Scapă-mă de răufăcători,

izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge!

3Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa;

niște oameni porniţi la

59:3
Ps. 56:6
rău urzesc lucruri rele împotriva mea,

fără

59:3
1 Sam. 24:11
să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!

4Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se pregătesc:

trezește-Te

59:4
Ps. 35:23
44:23
, ieși înaintea mea și privește!

5Doamne, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel,

scoală-Te, ca să pedepsești toate neamurile!

N-avea milă de niciunul din acești vânzători nelegiuiţi! (Oprire)

6Se

59:6
Vers. 14.
întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini

și dau ocol cetăţii.

7Da, din gura lor ţâșnește răul,

pe buzele lor sunt săbii

59:7
Ps. 57:4Prov. 12:18
,

căci zic: „Cine

59:7
Ps. 10:11,13
64:5
73:11
94:7
aude?”

8Dar Tu

59:8
1 Sam. 19:16Ps. 2:4
, Doamne, râzi de ei,

Tu Îţi baţi joc de toate neamurile.

9Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc,

căci

59:9
Vers. 17.
Dumnezeu este scăparea mea.

10Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese

59:10
Ps. 21:3
înainte,

Dumnezeu

59:10
Ps. 54:7
92:11
112:8
mă face să-mi văd împlinită dorinţa faţă de cei ce mă prigonesc.

11Nu-i ucide

59:11
Gen. 4:12,15
, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu,

ci fă-i să pribegească, prin puterea Ta, și doboară-i,

Doamne, Scutul nostru!

12Gura lor păcătuiește la fiecare

59:12
Prov. 12:13
18:7
vorbă care le iese de pe buze:

să se prindă în însăși mândria lor,

căci nu spun decât blesteme și minciuni!

13Nimicește-i

59:13
Ps. 7:9
în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie!

Fă-i

59:13
Ps. 83:18
să știe că împărăţește Dumnezeu peste Iacov,

până la marginile pământului! (Oprire)

14Se

59:14
Vers. 6.
întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini

și dau ocol cetăţii.

15Umblă

59:15
Iov 15:23Ps. 109:10
încoace și încolo după hrană

și petrec noaptea nesătui.

16Dar eu voi cânta puterea Ta;

dis-de-dimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta.

Căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine,

un loc de adăpost în ziua necazului meu.

17O, Tăria

59:17
Ps. 18:1
mea! Pe Tine Te voi lăuda,

căci

59:17
Vers. 9,10.
Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

60

PSALMUL 60

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă ca și „Crinul mărturiei”. O cântare de laudă a lui David spre învăţătură.

Făcută când purta război cu sirienii din Mesopotamia și cu sirienii din Ţoba și când s-a întors Ioab și a bătut în Valea Sării douăsprezece mii de edomiţi

601Dumnezeule

60:1
Ps. 44:9
, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat

și Te-ai mâniat: ridică-ne iarăși!

2Ai cutremurat pământul, l-ai despicat;

drege-i

60:2
2 Cron. 7:14
spărturile, căci se clatină!

3Ai făcut

60:3
Ps. 71:20
pe poporul Tău să treacă prin lucruri grele,

ne-ai adăpat

60:3
Is. 51:17,22Ier. 25:15
cu un vin de amorţire.

4Ai dat

60:4
Ps. 20:5
celor ce se tem de Tine un steag,

ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. (Oprire)

5Pentru ca

60:5
Ps. 108:6
preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi,

scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!

6Dumnezeu a zis

60:6
Ps. 89:35
în sfinţenia Lui: „Voi ieși biruitor,

voi împărţi

60:6
Ios. 1:6
Sihemul
60:6
Gen. 12:6
și voi măsura valea
60:6
Ios. 13:27
Sucot.

7Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase,

Efraim

60:7
Deut. 33:17
este tăria capului Meu,

iar Iuda

60:7
Gen. 49:10
, toiagul Meu de cârmuire.

8Moab

60:8
2 Sam. 8:2
este ligheanul în care Mă spăl;

peste

60:8
2 Sam. 8:14Ps. 108:9
Edom Îmi arunc încălţămintea;

ţara filistenilor

60:8
2 Sam. 8:1
strigă de bucurie din pricina Mea!”

9Cine mă va duce în cetatea întărită?

Cine mă va duce la Edom?

10Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat

60:10
Vers. 1.

și nu

60:10
Ios. 7:12
mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

11Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz!

Căci ajutorul omului este zadarnic

60:11
Ps. 118:8
146:3
.

12Cu Dumnezeu vom face

60:12
Num. 24:181 Cron. 19:13
isprăvi mari,

și El va zdrobi

60:12
Is. 63:3
pe vrăjmașii noștri.