Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
60

PSALMUL 60

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă ca și „Crinul mărturiei”. O cântare de laudă a lui David spre învăţătură.

Făcută când purta război cu sirienii din Mesopotamia și cu sirienii din Ţoba și când s-a întors Ioab și a bătut în Valea Sării douăsprezece mii de edomiţi

601Dumnezeule

60:1
Ps. 44:9
, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat

și Te-ai mâniat: ridică-ne iarăși!

2Ai cutremurat pământul, l-ai despicat;

drege-i

60:2
2 Cron. 7:14
spărturile, căci se clatină!

3Ai făcut

60:3
Ps. 71:20
pe poporul Tău să treacă prin lucruri grele,

ne-ai adăpat

60:3
Is. 51:17,22Ier. 25:15
cu un vin de amorţire.

4Ai dat

60:4
Ps. 20:5
celor ce se tem de Tine un steag,

ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. (Oprire)

5Pentru ca

60:5
Ps. 108:6
preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi,

scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!

6Dumnezeu a zis

60:6
Ps. 89:35
în sfinţenia Lui: „Voi ieși biruitor,

voi împărţi

60:6
Ios. 1:6
Sihemul
60:6
Gen. 12:6
și voi măsura valea
60:6
Ios. 13:27
Sucot.

7Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase,

Efraim

60:7
Deut. 33:17
este tăria capului Meu,

iar Iuda

60:7
Gen. 49:10
, toiagul Meu de cârmuire.

8Moab

60:8
2 Sam. 8:2
este ligheanul în care Mă spăl;

peste

60:8
2 Sam. 8:14Ps. 108:9
Edom Îmi arunc încălţămintea;

ţara filistenilor

60:8
2 Sam. 8:1
strigă de bucurie din pricina Mea!”

9Cine mă va duce în cetatea întărită?

Cine mă va duce la Edom?

10Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat

60:10
Vers. 1.

și nu

60:10
Ios. 7:12
mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

11Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz!

Căci ajutorul omului este zadarnic

60:11
Ps. 118:8
146:3
.

12Cu Dumnezeu vom face

60:12
Num. 24:181 Cron. 19:13
isprăvi mari,

și El va zdrobi

60:12
Is. 63:3
pe vrăjmașii noștri.

61

PSALMUL 61

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

Un psalm al lui David

611Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele,

ia aminte la rugăciunea mea!

2De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic:

„Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”

3Căci Tu ești un adăpost pentru mine,

un turn

61:3
Prov. 18:10
tare împotriva vrăjmașului.

4

61:4
Ps. 27:4
vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău,

61:4
Ps. 17:8
57:1
91:4
alerg la adăpostul aripilor Tale. (Oprire)

5Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculţi juruinţele,

Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de Numele Tău.

6Tu adaugi

61:6
Ps. 21:4
zile la zilele împăratului:

lungească-i-se anii pe vecie!

7În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu!

Fă ca bunătatea

61:7
Ps. 40:11Prov. 20:28
și credincioșia Ta să vegheze asupra lui!

8Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău

și zi de zi îmi voi împlini juruinţele.

62

PSALMUL 62

Către mai-marele cântăreţilor.

După Iedutun. Un psalm al lui David

621Da, numai în

62:1
Ps. 33:20
Dumnezeu mi se încrede sufletul;

de la El îmi vine ajutorul.

2Da

62:2
Vers. 6.
, El este Stânca și Ajutorul meu,

Turnul meu de scăpare; nicidecum

62:2
Ps. 37:24
nu mă voi clătina.

3Până când vă veţi năpusti asupra unui om,

până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi

ca

62:3
Is. 30:13
pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe?

4Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui:

le place minciuna;

cu

62:4
Ps. 28:3
gura binecuvântează, dar cu inima blestemă. (Oprire)

5Da

62:5
Vers. 1,2.
, suflete, încrede-te în Dumnezeu,

căci de la El îmi vine nădejdea!

6Da, El este Stânca și Ajutorul meu,

Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.

7Pe

62:7
Ier. 3:23
Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea;

în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.

8Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El,

vărsaţi-vă

62:8
1 Sam. 1:15Ps. 42:4Plâng. 2:19
inimile înaintea Lui!

Dumnezeu este adăpostul

62:8
Ps. 18:2
nostru. (Oprire)

9Da, o

62:9
Ps. 39:5,11Is. 40:15,17Rom. 3:4
nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor!

Puși în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai ușori decât o suflare.

10Nu vă încredeţi în asuprire

și nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire;

când

62:10
Iov 31:25Ps. 52:7Luca 12:151 Tim. 6:17
cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele!

11O dată

62:11
Iov 33:14
a vorbit Dumnezeu,

de două ori am auzit

că „puterea

62:11
Apoc. 19:1
este a lui Dumnezeu.”

12A Ta, Doamne, este și bunătatea

62:12
Ps. 86:15
103:8Dan. 9:9
,

căci Tu

62:12
Iov 34:11Prov. 24:12Ier. 32:19Ezec. 7:27
33:20Mat. 16:27Rom. 2:61 Cor. 3:82 Cor. 5:10Efes. 6:8Col. 3:251 Pet. 1:17Apoc. 22:12
răsplătești fiecăruia după faptele lui.