Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
62

PSALMUL 62

Către mai-marele cântăreţilor.

După Iedutun. Un psalm al lui David

621Da, numai în

62:1
Ps. 33:20
Dumnezeu mi se încrede sufletul;

de la El îmi vine ajutorul.

2Da

62:2
Vers. 6.
, El este Stânca și Ajutorul meu,

Turnul meu de scăpare; nicidecum

62:2
Ps. 37:24
nu mă voi clătina.

3Până când vă veţi năpusti asupra unui om,

până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi

ca

62:3
Is. 30:13
pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe?

4Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui:

le place minciuna;

cu

62:4
Ps. 28:3
gura binecuvântează, dar cu inima blestemă. (Oprire)

5Da

62:5
Vers. 1,2.
, suflete, încrede-te în Dumnezeu,

căci de la El îmi vine nădejdea!

6Da, El este Stânca și Ajutorul meu,

Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.

7Pe

62:7
Ier. 3:23
Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea;

în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.

8Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El,

vărsaţi-vă

62:8
1 Sam. 1:15Ps. 42:4Plâng. 2:19
inimile înaintea Lui!

Dumnezeu este adăpostul

62:8
Ps. 18:2
nostru. (Oprire)

9Da, o

62:9
Ps. 39:5,11Is. 40:15,17Rom. 3:4
nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor!

Puși în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai ușori decât o suflare.

10Nu vă încredeţi în asuprire

și nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire;

când

62:10
Iov 31:25Ps. 52:7Luca 12:151 Tim. 6:17
cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele!

11O dată

62:11
Iov 33:14
a vorbit Dumnezeu,

de două ori am auzit

că „puterea

62:11
Apoc. 19:1
este a lui Dumnezeu.”

12A Ta, Doamne, este și bunătatea

62:12
Ps. 86:15
103:8Dan. 9:9
,

căci Tu

62:12
Iov 34:11Prov. 24:12Ier. 32:19Ezec. 7:27
33:20Mat. 16:27Rom. 2:61 Cor. 3:82 Cor. 5:10Efes. 6:8Col. 3:251 Pet. 1:17Apoc. 22:12
răsplătești fiecăruia după faptele lui.

63

PSALMUL 63

Un psalm al lui David.

Făcut când era în pustia lui Iuda

631Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut!

Îmi însetează sufletul

63:1
Ps. 42:2
84:2
143:6
după Tine, îmi tânjește trupul după Tine,

într-un pământ sec, uscat și fără apă.

2Așa Te privesc eu în Locașul cel Sfânt,

ca să-Ţi văd puterea

63:2
1 Sam. 4:211 Cron. 16:11Ps. 27:4
78:61
și slava.

3Fiindcă

63:3
Ps. 30:5
bunătatea Ta preţuiește mai mult decât viaţa,

de aceea buzele mele cântă laudele Tale.

4Te voi binecuvânta dar toată

63:4
Ps. 104:33
146:2
viaţa mea

și în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.

5Mi se

63:5
Ps. 36:8
satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase,

și gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze

6când mi-aduc

63:6
Ps. 42:8
119:55
149:5
aminte de Tine în așternutul meu

și când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopţii.

7Căci Tu ești ajutorul meu

și sunt plin de veselie la

63:7
Ps. 61:4
umbra aripilor Tale.

8Sufletul meu este lipit de Tine;

dreapta Ta mă sprijină.

9Dar cei ce caută să-mi ia viaţa

se vor duce în adâncimile pământului;

10vor

63:10
Ezec. 35:5
fi daţi pradă sabiei,

vor fi prada șacalilor.

11Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu;

oricine

63:11
Deut. 6:13Is. 45:23
65:16Ţef. 1:5
jură pe El se va făli,

căci va astupa gura mincinoșilor.

64

PSALMUL 64

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

641Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem!

Ocrotește-mi viaţa împotriva vrăjmașului de care mă tem!

2Păzește-mă de uneltirile celor răi,

de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!

3Ei

64:3
Ps. 11:2
57:4
își ascut limba ca o sabie,

își aruncă

64:3
Ps. 58:7Ier. 9:3
vorbele lor amare ca niște săgeţi,

4ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat;

trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică.

5Ei se

64:5
Prov. 1:11
îmbărbătează în răutatea lor:

se sfătuiesc împreună ca să întindă curse

și zic

64:5
Ps. 10:11
59:7
: „Cine ne va vedea?”

6Pun la cale nelegiuiri

și zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!”

O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia!

7Dar

64:7
Ps. 7:12,13
Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor:

deodată iată-i loviţi.

8Limba

64:8
Prov. 12:13
18:7
lor le-a pricinuit căderea,

și toţi cei ce-i văd clatină

64:8
Ps. 31:11
52:6
din cap.

9Toţi oamenii sunt cuprinși de frică

64:9
Ps. 40:3
,

și mărturisesc

64:9
Ier. 50:28
51:10
: „Iată ce a făcut Dumnezeu”

și recunosc că aceasta este lucrarea Lui!

10Cel

64:10
Ps. 32:11
58:10
68:3
neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea;

toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.