Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
63

PSALMUL 63

Un psalm al lui David.

Făcut când era în pustia lui Iuda

631Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut!

Îmi însetează sufletul

63:1
Ps. 42:2
84:2
143:6
după Tine, îmi tânjește trupul după Tine,

într-un pământ sec, uscat și fără apă.

2Așa Te privesc eu în Locașul cel Sfânt,

ca să-Ţi văd puterea

63:2
1 Sam. 4:211 Cron. 16:11Ps. 27:4
78:61
și slava.

3Fiindcă

63:3
Ps. 30:5
bunătatea Ta preţuiește mai mult decât viaţa,

de aceea buzele mele cântă laudele Tale.

4Te voi binecuvânta dar toată

63:4
Ps. 104:33
146:2
viaţa mea

și în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.

5Mi se

63:5
Ps. 36:8
satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase,

și gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze

6când mi-aduc

63:6
Ps. 42:8
119:55
149:5
aminte de Tine în așternutul meu

și când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopţii.

7Căci Tu ești ajutorul meu

și sunt plin de veselie la

63:7
Ps. 61:4
umbra aripilor Tale.

8Sufletul meu este lipit de Tine;

dreapta Ta mă sprijină.

9Dar cei ce caută să-mi ia viaţa

se vor duce în adâncimile pământului;

10vor

63:10
Ezec. 35:5
fi daţi pradă sabiei,

vor fi prada șacalilor.

11Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu;

oricine

63:11
Deut. 6:13Is. 45:23
65:16Ţef. 1:5
jură pe El se va făli,

căci va astupa gura mincinoșilor.

64

PSALMUL 64

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

641Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem!

Ocrotește-mi viaţa împotriva vrăjmașului de care mă tem!

2Păzește-mă de uneltirile celor răi,

de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!

3Ei

64:3
Ps. 11:2
57:4
își ascut limba ca o sabie,

își aruncă

64:3
Ps. 58:7Ier. 9:3
vorbele lor amare ca niște săgeţi,

4ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat;

trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică.

5Ei se

64:5
Prov. 1:11
îmbărbătează în răutatea lor:

se sfătuiesc împreună ca să întindă curse

și zic

64:5
Ps. 10:11
59:7
: „Cine ne va vedea?”

6Pun la cale nelegiuiri

și zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!”

O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia!

7Dar

64:7
Ps. 7:12,13
Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor:

deodată iată-i loviţi.

8Limba

64:8
Prov. 12:13
18:7
lor le-a pricinuit căderea,

și toţi cei ce-i văd clatină

64:8
Ps. 31:11
52:6
din cap.

9Toţi oamenii sunt cuprinși de frică

64:9
Ps. 40:3
,

și mărturisesc

64:9
Ier. 50:28
51:10
: „Iată ce a făcut Dumnezeu”

și recunosc că aceasta este lucrarea Lui!

10Cel

64:10
Ps. 32:11
58:10
68:3
neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea;

toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.

65

PSALMUL 65

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. O cântare

651Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion

și împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.

2Tu asculţi rugăciunea,

de aceea toţi oamenii vor veni la

65:2
Is. 66:23
Tine.

3Mă copleșesc

65:3
Ps. 38:4
40:12
nelegiuirile,

dar Tu vei ierta

65:3
Ps. 51:2
79:9Is. 6:7Evr. 9:141 Ioan 1:7,9
fărădelegile noastre.

4Ferice

65:4
Ps. 33:12
84:4
de cel pe care-l alegi
65:4
Ps. 4:3
Tu și pe care-l primești înaintea Ta,

ca să locuiască în curţile Tale!

Ne vom sătura

65:4
Ps. 36:8
de binecuvântarea Casei Tale,

de sfinţenia Templului Tău.

5În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni,

Dumnezeul mântuirii noastre,

nădejdea

65:5
Ps. 22:27
tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării!

6El întărește munţii prin tăria Lui

și este

65:6
Ps. 93:1
încins cu putere.

7El

65:7
Ps. 89:9
107:29Mat. 8:26
potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor

și zarva

65:7
Ps. 16:10Is. 17:12,13
popoarelor.

8Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale.

Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat.

9Tu cercetezi

65:9
Deut. 11:12
pământul și-i dai
65:9
Ps. 68:9,10
104:13Ier. 5:24
belșug,

îl umpli de bogăţii

și de râuri

65:9
Ps. 46:4
dumnezeiești pline cu apă.

Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:

10îi uzi brazdele,

îi sfărâmi bulgării,

îl înmoi cu ploaia

și-i binecuvântezi răsadul.

11Încununezi anul cu bunătăţile Tale

și pașii Tăi varsă belșugul.

12Câmpiile pustiei sunt adăpate

și dealurile sunt încinse cu veselie.

13Pășunile se acoperă de oi

și văile

65:13
Is. 55:12
se îmbracă cu grâu:

toate strigă de bucurie și cântă.