Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
64

PSALMUL 64

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

641Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem!

Ocrotește-mi viaţa împotriva vrăjmașului de care mă tem!

2Păzește-mă de uneltirile celor răi,

de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!

3Ei

64:3
Ps. 11:2
57:4
își ascut limba ca o sabie,

își aruncă

64:3
Ps. 58:7Ier. 9:3
vorbele lor amare ca niște săgeţi,

4ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat;

trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică.

5Ei se

64:5
Prov. 1:11
îmbărbătează în răutatea lor:

se sfătuiesc împreună ca să întindă curse

și zic

64:5
Ps. 10:11
59:7
: „Cine ne va vedea?”

6Pun la cale nelegiuiri

și zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!”

O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia!

7Dar

64:7
Ps. 7:12,13
Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor:

deodată iată-i loviţi.

8Limba

64:8
Prov. 12:13
18:7
lor le-a pricinuit căderea,

și toţi cei ce-i văd clatină

64:8
Ps. 31:11
52:6
din cap.

9Toţi oamenii sunt cuprinși de frică

64:9
Ps. 40:3
,

și mărturisesc

64:9
Ier. 50:28
51:10
: „Iată ce a făcut Dumnezeu”

și recunosc că aceasta este lucrarea Lui!

10Cel

64:10
Ps. 32:11
58:10
68:3
neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea;

toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.

65

PSALMUL 65

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. O cântare

651Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion

și împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.

2Tu asculţi rugăciunea,

de aceea toţi oamenii vor veni la

65:2
Is. 66:23
Tine.

3Mă copleșesc

65:3
Ps. 38:4
40:12
nelegiuirile,

dar Tu vei ierta

65:3
Ps. 51:2
79:9Is. 6:7Evr. 9:141 Ioan 1:7,9
fărădelegile noastre.

4Ferice

65:4
Ps. 33:12
84:4
de cel pe care-l alegi
65:4
Ps. 4:3
Tu și pe care-l primești înaintea Ta,

ca să locuiască în curţile Tale!

Ne vom sătura

65:4
Ps. 36:8
de binecuvântarea Casei Tale,

de sfinţenia Templului Tău.

5În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni,

Dumnezeul mântuirii noastre,

nădejdea

65:5
Ps. 22:27
tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării!

6El întărește munţii prin tăria Lui

și este

65:6
Ps. 93:1
încins cu putere.

7El

65:7
Ps. 89:9
107:29Mat. 8:26
potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor

și zarva

65:7
Ps. 16:10Is. 17:12,13
popoarelor.

8Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale.

Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat.

9Tu cercetezi

65:9
Deut. 11:12
pământul și-i dai
65:9
Ps. 68:9,10
104:13Ier. 5:24
belșug,

îl umpli de bogăţii

și de râuri

65:9
Ps. 46:4
dumnezeiești pline cu apă.

Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:

10îi uzi brazdele,

îi sfărâmi bulgării,

îl înmoi cu ploaia

și-i binecuvântezi răsadul.

11Încununezi anul cu bunătăţile Tale

și pașii Tăi varsă belșugul.

12Câmpiile pustiei sunt adăpate

și dealurile sunt încinse cu veselie.

13Pășunile se acoperă de oi

și văile

65:13
Is. 55:12
se îmbracă cu grâu:

toate strigă de bucurie și cântă.

66

PSALMUL 66

Către mai-marele cântăreţilor.

O cântare. Un psalm

661Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte

66:1
Ps. 100:1
de bucurie, toţi locuitorii pământului!

2Cântaţi slavă Numelui Său,

măriţi slava Lui prin laudele voastre!

3Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoșate

66:3
Ps. 65:5
sunt lucrările Tale!

Din

66:3
Ps. 18:44
pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi Te lingușesc.

4Tot

66:4
Ps. 67:3
117:1
pământul se închină înaintea Ta

și cântă

66:4
Ps. 96:1,2
în cinstea Ta,

cântă Numele Tău.” (Oprire)

5Veniţi

66:5
Ps. 46:8
și priviţi lucrările lui Dumnezeu!

Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!

6El a prefăcut

66:6
Exod 14:21
marea în pământ uscat

și râul

66:6
Ios. 3:14,16
a fost trecut cu piciorul:

atunci ne-am bucurat în El.

7El stăpânește pe vecie prin puterea Lui.

Ochii

66:7
Ps. 11:4
Lui urmăresc pe neamuri,

ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! (Oprire)

8Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru!

Faceţi să răsune lauda Lui!

9El ne-a păstrat sufletul cu viaţă

și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.

10Căci Tu

66:10
Ps. 17:3Is. 48:10
ne-ai încercat, Dumnezeule,

ne-ai trecut

66:10
Zah. 13:91 Pet. 1:6,7
prin cuptorul cu foc, ca argintul.

11Ne-ai adus

66:11
Plâng. 1:13
în laţ

și ne-ai pus o grea povară pe coapse.

12Ai lăsat

66:12
Is. 51:23
pe oameni să încalece pe capetele noastre,

am trecut

66:12
Is. 43:2
prin foc și prin apă,

dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug.

13De aceea, voi merge

66:13
Ps. 100:4
116:14,17-19
în Casa Ta cu arderi-de-tot,

îmi voi

66:13
Ecl. 5:4
împlini juruinţele făcute Ţie,

14juruinţe care mi-au ieșit de pe buze,

pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.

15Îţi voi aduce oi grase ca ardere-de-tot,

cu grăsimea berbecilor,

voi jertfi oi împreună cu ţapi. (Oprire)

16Veniţi

66:16
Ps. 34:11
de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,

și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu!

17Am strigat către El cu gura mea,

și îndată lauda a fost pe limba mea.

18Dacă

66:18
Iov 27:9Prov. 15:29
28:9Is. 1:15Ioan 9:31Iac. 4:3
aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea,

nu m-ar fi ascultat Domnul.

19Dar Dumnezeu m-a

66:19
Ps. 116:1,2
ascultat,

a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20Binecuvântat să fie Dumnezeu,

care nu mi-a lepădat rugăciunea

și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!