Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
66

PSALMUL 66

Către mai-marele cântăreţilor.

O cântare. Un psalm

661Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte

66:1
Ps. 100:1
de bucurie, toţi locuitorii pământului!

2Cântaţi slavă Numelui Său,

măriţi slava Lui prin laudele voastre!

3Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoșate

66:3
Ps. 65:5
sunt lucrările Tale!

Din

66:3
Ps. 18:44
pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi Te lingușesc.

4Tot

66:4
Ps. 67:3
117:1
pământul se închină înaintea Ta

și cântă

66:4
Ps. 96:1,2
în cinstea Ta,

cântă Numele Tău.” (Oprire)

5Veniţi

66:5
Ps. 46:8
și priviţi lucrările lui Dumnezeu!

Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!

6El a prefăcut

66:6
Exod 14:21
marea în pământ uscat

și râul

66:6
Ios. 3:14,16
a fost trecut cu piciorul:

atunci ne-am bucurat în El.

7El stăpânește pe vecie prin puterea Lui.

Ochii

66:7
Ps. 11:4
Lui urmăresc pe neamuri,

ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! (Oprire)

8Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru!

Faceţi să răsune lauda Lui!

9El ne-a păstrat sufletul cu viaţă

și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.

10Căci Tu

66:10
Ps. 17:3Is. 48:10
ne-ai încercat, Dumnezeule,

ne-ai trecut

66:10
Zah. 13:91 Pet. 1:6,7
prin cuptorul cu foc, ca argintul.

11Ne-ai adus

66:11
Plâng. 1:13
în laţ

și ne-ai pus o grea povară pe coapse.

12Ai lăsat

66:12
Is. 51:23
pe oameni să încalece pe capetele noastre,

am trecut

66:12
Is. 43:2
prin foc și prin apă,

dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug.

13De aceea, voi merge

66:13
Ps. 100:4
116:14,17-19
în Casa Ta cu arderi-de-tot,

îmi voi

66:13
Ecl. 5:4
împlini juruinţele făcute Ţie,

14juruinţe care mi-au ieșit de pe buze,

pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.

15Îţi voi aduce oi grase ca ardere-de-tot,

cu grăsimea berbecilor,

voi jertfi oi împreună cu ţapi. (Oprire)

16Veniţi

66:16
Ps. 34:11
de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,

și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu!

17Am strigat către El cu gura mea,

și îndată lauda a fost pe limba mea.

18Dacă

66:18
Iov 27:9Prov. 15:29
28:9Is. 1:15Ioan 9:31Iac. 4:3
aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea,

nu m-ar fi ascultat Domnul.

19Dar Dumnezeu m-a

66:19
Ps. 116:1,2
ascultat,

a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20Binecuvântat să fie Dumnezeu,

care nu mi-a lepădat rugăciunea

și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!