Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
67

PSALMUL 67

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde.

Un psalm. O cântare

671Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze,

să facă

67:1
Num. 6:25Ps. 4:6
31:16
80:3,7,19
119:135
să lumineze peste noi Faţa Lui, (Oprire)

2ca să se cunoască pe pământ calea

67:2
Fapte 18:25
Ta

și printre toate neamurile mântuirea

67:2
Luca 2:30,31Tit 2:11
Ta!

3Te laudă

67:3
Ps. 66:4
popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele Te laudă.

4Se bucură neamurile și se veselesc,

căci Tu judeci popoarele

67:4
Ps. 96:10,13
98:9
cu nepărtinire

și povăţuiești neamurile pe pământ. (Oprire)

5Te laudă popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele Te laudă.

6Pământul

67:6
Lev. 26:4Ps. 85:12Ezec. 34:27
își dă roadele.

Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântează,

7Dumnezeu ne binecuvântează

și toate marginile pământului se

67:7
Ps. 22:27
tem de El.

68

PSALMUL 68

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. O cântare

681Dumnezeu Se scoală

68:1
Num. 10:35Is. 33:3
, vrăjmașii Lui se risipesc

și potrivnicii Lui fug dinaintea Feţei Lui.

2Cum

68:2
Is. 9:18Osea 13:3
se risipește fumul, așa-i risipești Tu;

cum

68:2
Ps. 57:5Mica 1:4
se topește ceara la foc,

așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.

3Dar cei

68:3
Ps. 32:11
58:10
64:10
neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu

și nu mai pot de veselie.

4Cântaţi

68:4
Ps. 66:4
lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui!

Faceţi

68:4
Deut. 33:26
drum Celui ce înaintează prin câmpii!

Domnul

68:4
Exod 6:3
este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!

5El este Tatăl

68:5
Ps. 10:14,18
146:9
orfanilor, Apărătorul văduvelor,

El, Dumnezeu, care locuiește în Locașul Lui cel Sfânt.

6Dumnezeu

68:6
1 Sam. 2:5Ps. 113:9
dă o familie celor părăsiţi,

El izbăvește

68:6
Ps. 107:10,14
146:7Fapte 12:6
pe prinșii de război și-i face fericiţi;

numai cei

68:6
Ps. 107:34,40
răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.

7Dumnezeule, când

68:7
Exod 13:21Jud. 4:14Hab. 3:13
ai ieșit Tu în fruntea poporului

și când mergeai în pustie, (Oprire)

8s-a cutremurat

68:8
Exod 19:16,18Jud. 5:4Is. 64:1,3
pământul,

s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu,

s-a zguduit Sinaiul dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9Ai dat o

68:9
Deut. 11:11,12Ezec. 34:26
ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,

și ai întărit moștenirea Ta, sleită de puteri.

10Poporul Tău și-a așezat locuinţa în ţara

pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule,

o pregătiseși pentru cei nenorociţi

68:10
Deut. 26:5,9Ps. 74:19
.

11Un cuvânt spune Domnul,

și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire:

12împăraţii

68:12
Num. 31:8,9,54Ios. 10:16
12:8
oștirilor fug, fug,

și cea care rămâne acasă împarte prada.

13Pe când

68:13
Ps. 81:6
voi vă odihniţi în mijlocul staulelor,

aripile porumbelului sunt acoperite

68:13
Ps. 105:37
de argint

și penele lui sunt de un galben auriu.

14Când

68:14
Num. 21:3Ios. 10:10
12:1
a împrăștiat Cel Atotputernic pe împăraţi în ţară,

parcă ningea în Ţalmon.

15Munţii lui Dumnezeu, munţii Basanului,

munţi cu multe piscuri, munţii Basanului,

16pentru ce

68:16
Ps. 114:4,6
, munţi cu multe piscuri, purtaţi pizmă

pe

68:16
Deut. 12:5,111 Împ. 9:3Ps. 87:1,2
132:13,14
muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc?

Cu toate acestea, Domnul va locui în el în veci.

17Carele

68:17
Deut. 33:22 Împ. 6:16,17Dan. 7:10Evr. 12:22Apoc. 9:16
Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii;

Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în Locașul Său cel Sfânt.

18Te-ai suit

68:18
Fapte 1:9Efes. 4:8
pe înălţime, ai
68:18
Jud. 5:12
luat prinși de război,

ai luat

68:18
Fapte 2:4,33
în dar oameni;

cei răzvrătiţi

68:18
1 Tim. 1:13
vor locui și ei
68:18
Ps. 78:60
lângă Domnul Dumnezeu.

19Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara,

Dumnezeu, mântuirea noastră! (Oprire)

20Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor

și Domnul

68:20
Deut. 32:29Prov. 4:23Apoc. 1:18
20:1
Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.

21Da, Dumnezeu

68:21
Ps. 110:6Hab. 3:13
va zdrobi capul vrăjmașilor Lui,

creștetul

68:21
Ps. 55:23
capului celor ce trăiesc în păcat.

22Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi

68:22
Num. 21:33
din Basan,

îi voi aduce înapoi din

68:22
Exod 14:22
fundul mării,

23ca

68:23
Ps. 58:10
să-ţi cufunzi piciorul în sânge

și

68:23
1 Împ. 21:19
limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii tăi.”

24Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule,

intrarea Dumnezeului meu, Împăratului meu, în Locașul cel Sfânt.

25În frunte merg cântăreţii

68:25
1 Cron. 13:8
15:16Ps. 47:5
, apoi cei ce cântă din instrumente,

în mijlocul fetelor care sună din timpane.

26Binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări,

binecuvântaţi pe Domnul, cei ce vă coborâţi

68:26
Deut. 33:28Is. 48:1
din Israel!

27Iată tânărul

68:27
1 Sam. 9:21
Beniamin, care stăpânește peste ei,

căpeteniile lui Iuda și ceata lor,

căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28Dumnezeul tău te-a făcut

68:28
Ps. 42:8
puternic.

Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău.

29Împăraţii

68:29
1 Împ. 10:10,24,252 Cron. 32:23Ps. 72:10
76:11Is. 60:16,17
Îţi vor aduce daruri la Ierusalim.

30Înspăimântă fiara din trestii,

ceata

68:30
Ps. 22:12
taurilor, cu viţeii popoarelor;

calcă în picioare pe cei ce își pun

68:30
2 Sam. 8:2,6
plăcerea în argint!

Risipește popoarele cărora le place să se bată!

31Cei

68:31
Is. 19:19,21
mari vin din Egipt:

Etiopia

68:31
Ps. 72:9Is. 45:14Ţef. 3:10Fapte 8:27
aleargă
68:31
Ps. 44:20
cu mâinile întinse spre Dumnezeu.

32Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţiile pământului,

și lăudaţi pe Domnul! (Oprire)

33Cântaţi Celui ce

68:33
Ps. 18:10
104:3
călărește pe cerurile cerurilor veșnice!

Iată că

68:33
Ps. 29:3
se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!

34Daţi

68:34
Ps. 29:1
slavă lui Dumnezeu,

a cărui măreţie este peste Israel

și a cărui putere este în ceruri!

35Ce înfricoșat

68:35
Ps. 45:4
65:5
66:5
76:12
ești, Dumnezeule, din locașul Tău cel sfânt!

Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie și mare putere.

Binecuvântat să fie Dumnezeu!

69

PSALMUL 69

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat ca și „Crinii”. Un psalm al lui David

691Scapă-mă, Dumnezeule, căci

69:1
Vers. 2,14,15.
îmi ameninţă apele viaţa.

2Mă afund

69:2
Ps. 40:2
în noroi și nu mă pot ţine;

am căzut în prăpastie și dau apele peste mine.

3Nu mai pot

69:3
Ps. 6:6
strigând, mi se usucă gâtlejul,

mi se topesc

69:3
Ps. 119:82,123Is. 38:14
ochii privind spre Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc

69:4
Ps. 35:19Ioan 15:25
fără temei sunt mai mulţi decât perii capului meu;

ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă,

cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași;

trebuie să dau înapoi ce n-am furat.

5Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea

și greșelile mele nu-Ţi sunt ascunse.

6Să nu rămână de rușine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor!

Să nu roșească de rușine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!

7Căci pentru Tine port eu ocara

și îmi acoperă faţa rușinea.

8Am ajuns

69:8
Ps. 31:11Is. 53:3Ioan 1:11
7:5
un străin pentru fraţii mei

și un necunoscut pentru fiii mamei mele.

9Căci

69:9
Ps. 119:139Ioan 2:17
râvna Casei Tale mă mănâncă

și

69:9
Ps. 89:50,51Rom. 15:3
ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.

10Plâng și

69:10
Ps. 35:13,14
postesc,

și ei mă ocărăsc.

11Mă îmbrac cu sac,

și

69:11
1 Împ. 9:7Ier. 24:9
ei mă batjocoresc.

12Cei ce stau la poartă vorbesc de mine

și

69:12
Iov 30:9Ps. 35:15,16
cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.

13Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la

69:13
Is. 49:8
55:62 Cor. 6:2
vremea potrivită.

În bunătatea Ta cea mare,

răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău!

14Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund!

69:14
Ps. 144:7
fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie
69:14
Vers. 1,2,15.
!

15Să nu mai dea valurile peste mine,

să nu mă înghită adâncul

și să nu se închidă

69:15
Num. 16:33
groapa peste mine!

16Ascultă-mă, Doamne, căci

69:16
Ps. 63:6
bunătatea Ta este nemărginită.

În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ţi

69:16
Ps. 25:16
86:16
privirile spre mine

17și nu-Ţi ascunde

69:17
Ps. 27:9
102:2
faţa de robul Tău!

Căci sunt în necaz: grăbește de m-ascultă!

18Apropie-Te de sufletul meu și izbăvește-l!

Scapă-mă, din pricina vrăjmașilor mei!

19Tu știi ce ocară

69:19
Ps. 22:6,7Is. 53:3Evr. 12:2
, ce rușine și batjocură mi se face;

toţi potrivnicii mei sunt înaintea Ta.

20Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav;

aștept să-i fie cuiva milă

69:20
Ps. 142:4Is. 63:5
de mine, dar degeaba;

aștept mângâietori

69:20
Iov 16:2
, și nu găsesc niciunul.

21Ei îmi pun fiere în mâncare

și, când

69:21
Mat. 27:34,48Marcu 15:23Ioan 19:29
mi-e sete, îmi dau să beau oţet.

22Să li se prefacă masa într-o cursă

69:22
Rom. 11:9,10

și liniștea într-un laţ!

23Să li se întunece

69:23
Is. 6:9,10Ioan 12:39,40
ochii și să nu mai vadă,

și clatină-le mereu coapsele!

24Varsă-Ţi

69:24
1 Tes. 2:16
mânia peste ei

și să-i atingă urgia Ta aprinsă!

25Pustie

69:25
Mat. 23:38Fapte 1:20
să le rămână locuinţa

și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!

26Căci ei

69:26
2 Cron. 28:9Zah. 1:15
prigonesc pe
69:26
Is. 53:4
cel lovit de Tine,

povestesc suferinţele celor răniţi de Tine.

27Adaugă

69:27
Rom. 1:28
alte nelegiuiri la nelegiuirile lor

și

69:27
Is. 26:10Rom. 9:31
să n-aibă parte de îndurarea Ta!

28Să fie șterși

69:28
Exod 32:32Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
din cartea vieţii

și

69:28
Ezec. 13:9Luca 10:20Evr. 12:23
să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniţi!

29Eu sunt nenorocit și sufăr:

Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!

30Atunci voi lăuda

69:30
Ps. 28:7
Numele lui Dumnezeu prin cântări

și prin laude Îl voi preamări.

31Lucrul acesta este mai

69:31
Ps. 50:13,14,23
plăcut Domnului decât un viţel

cu coarne și copite!

32Nenorociţii

69:32
Ps. 34:2
văd lucrul acesta și se bucură;

voi, care căutaţi pe Dumnezeu, veselă

69:32
Ps. 22:26
să vă fie inima!

33Căci Domnul ascultă pe cei săraci

și nu nesocotește pe prinșii

69:33
Efes. 3:1
Lui de război.

34Să-L laude

69:34
Ps. 96:11
148:1Is. 44:23
49:13
cerurile și pământul,

mările și

69:34
Is. 55:12
tot ce mișună în ele!

35Căci

69:35
Ps. 51:18Is. 44:26
Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetăţile lui Iuda;

ele vor fi locuite și luate în stăpânire;

36sămânţa

69:36
Ps. 102:28
robilor Lui le va moșteni,

și cei ce iubesc Numele Lui vor locui în ele.