Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
68

PSALMUL 68

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. O cântare

681Dumnezeu Se scoală

68:1
Num. 10:35Is. 33:3
, vrăjmașii Lui se risipesc

și potrivnicii Lui fug dinaintea Feţei Lui.

2Cum

68:2
Is. 9:18Osea 13:3
se risipește fumul, așa-i risipești Tu;

cum

68:2
Ps. 57:5Mica 1:4
se topește ceara la foc,

așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.

3Dar cei

68:3
Ps. 32:11
58:10
64:10
neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu

și nu mai pot de veselie.

4Cântaţi

68:4
Ps. 66:4
lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui!

Faceţi

68:4
Deut. 33:26
drum Celui ce înaintează prin câmpii!

Domnul

68:4
Exod 6:3
este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!

5El este Tatăl

68:5
Ps. 10:14,18
146:9
orfanilor, Apărătorul văduvelor,

El, Dumnezeu, care locuiește în Locașul Lui cel Sfânt.

6Dumnezeu

68:6
1 Sam. 2:5Ps. 113:9
dă o familie celor părăsiţi,

El izbăvește

68:6
Ps. 107:10,14
146:7Fapte 12:6
pe prinșii de război și-i face fericiţi;

numai cei

68:6
Ps. 107:34,40
răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.

7Dumnezeule, când

68:7
Exod 13:21Jud. 4:14Hab. 3:13
ai ieșit Tu în fruntea poporului

și când mergeai în pustie, (Oprire)

8s-a cutremurat

68:8
Exod 19:16,18Jud. 5:4Is. 64:1,3
pământul,

s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu,

s-a zguduit Sinaiul dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9Ai dat o

68:9
Deut. 11:11,12Ezec. 34:26
ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,

și ai întărit moștenirea Ta, sleită de puteri.

10Poporul Tău și-a așezat locuinţa în ţara

pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule,

o pregătiseși pentru cei nenorociţi

68:10
Deut. 26:5,9Ps. 74:19
.

11Un cuvânt spune Domnul,

și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire:

12împăraţii

68:12
Num. 31:8,9,54Ios. 10:16
12:8
oștirilor fug, fug,

și cea care rămâne acasă împarte prada.

13Pe când

68:13
Ps. 81:6
voi vă odihniţi în mijlocul staulelor,

aripile porumbelului sunt acoperite

68:13
Ps. 105:37
de argint

și penele lui sunt de un galben auriu.

14Când

68:14
Num. 21:3Ios. 10:10
12:1
a împrăștiat Cel Atotputernic pe împăraţi în ţară,

parcă ningea în Ţalmon.

15Munţii lui Dumnezeu, munţii Basanului,

munţi cu multe piscuri, munţii Basanului,

16pentru ce

68:16
Ps. 114:4,6
, munţi cu multe piscuri, purtaţi pizmă

pe

68:16
Deut. 12:5,111 Împ. 9:3Ps. 87:1,2
132:13,14
muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc?

Cu toate acestea, Domnul va locui în el în veci.

17Carele

68:17
Deut. 33:22 Împ. 6:16,17Dan. 7:10Evr. 12:22Apoc. 9:16
Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii;

Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în Locașul Său cel Sfânt.

18Te-ai suit

68:18
Fapte 1:9Efes. 4:8
pe înălţime, ai
68:18
Jud. 5:12
luat prinși de război,

ai luat

68:18
Fapte 2:4,33
în dar oameni;

cei răzvrătiţi

68:18
1 Tim. 1:13
vor locui și ei
68:18
Ps. 78:60
lângă Domnul Dumnezeu.

19Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara,

Dumnezeu, mântuirea noastră! (Oprire)

20Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor

și Domnul

68:20
Deut. 32:29Prov. 4:23Apoc. 1:18
20:1
Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.

21Da, Dumnezeu

68:21
Ps. 110:6Hab. 3:13
va zdrobi capul vrăjmașilor Lui,

creștetul

68:21
Ps. 55:23
capului celor ce trăiesc în păcat.

22Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi

68:22
Num. 21:33
din Basan,

îi voi aduce înapoi din

68:22
Exod 14:22
fundul mării,

23ca

68:23
Ps. 58:10
să-ţi cufunzi piciorul în sânge

și

68:23
1 Împ. 21:19
limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii tăi.”

24Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule,

intrarea Dumnezeului meu, Împăratului meu, în Locașul cel Sfânt.

25În frunte merg cântăreţii

68:25
1 Cron. 13:8
15:16Ps. 47:5
, apoi cei ce cântă din instrumente,

în mijlocul fetelor care sună din timpane.

26Binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări,

binecuvântaţi pe Domnul, cei ce vă coborâţi

68:26
Deut. 33:28Is. 48:1
din Israel!

27Iată tânărul

68:27
1 Sam. 9:21
Beniamin, care stăpânește peste ei,

căpeteniile lui Iuda și ceata lor,

căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28Dumnezeul tău te-a făcut

68:28
Ps. 42:8
puternic.

Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău.

29Împăraţii

68:29
1 Împ. 10:10,24,252 Cron. 32:23Ps. 72:10
76:11Is. 60:16,17
Îţi vor aduce daruri la Ierusalim.

30Înspăimântă fiara din trestii,

ceata

68:30
Ps. 22:12
taurilor, cu viţeii popoarelor;

calcă în picioare pe cei ce își pun

68:30
2 Sam. 8:2,6
plăcerea în argint!

Risipește popoarele cărora le place să se bată!

31Cei

68:31
Is. 19:19,21
mari vin din Egipt:

Etiopia

68:31
Ps. 72:9Is. 45:14Ţef. 3:10Fapte 8:27
aleargă
68:31
Ps. 44:20
cu mâinile întinse spre Dumnezeu.

32Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţiile pământului,

și lăudaţi pe Domnul! (Oprire)

33Cântaţi Celui ce

68:33
Ps. 18:10
104:3
călărește pe cerurile cerurilor veșnice!

Iată că

68:33
Ps. 29:3
se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!

34Daţi

68:34
Ps. 29:1
slavă lui Dumnezeu,

a cărui măreţie este peste Israel

și a cărui putere este în ceruri!

35Ce înfricoșat

68:35
Ps. 45:4
65:5
66:5
76:12
ești, Dumnezeule, din locașul Tău cel sfânt!

Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie și mare putere.

Binecuvântat să fie Dumnezeu!