Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
69

PSALMUL 69

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat ca și „Crinii”. Un psalm al lui David

691Scapă-mă, Dumnezeule, căci

69:1
Vers. 2,14,15.
Iona 2:5
îmi ameninţă apele viaţa.

2Mă afund

69:2
Ps. 40:2
în noroi și nu mă pot ţine;

am căzut în prăpastie și dau apele peste mine.

3Nu mai pot

69:3
Ps. 6:6
strigând, mi se usucă gâtlejul,

mi se topesc

69:3
Ps. 119:82,123Is. 38:14
ochii privind spre Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc

69:4
Ps. 35:19Ioan 15:25
fără temei sunt mai mulţi decât perii capului meu;

ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă,

cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași;

trebuie să dau înapoi ce n-am furat.

5Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea

și greșelile mele nu-Ţi sunt ascunse.

6Să nu rămână de rușine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor!

Să nu roșească de rușine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!

7Căci pentru Tine port eu ocara

și îmi acoperă faţa rușinea.

8Am ajuns

69:8
Ps. 31:11Is. 53:3Ioan 1:11
7:5
un străin pentru fraţii mei

și un necunoscut pentru fiii mamei mele.

9Căci

69:9
Ps. 119:139Ioan 2:17
râvna Casei Tale mă mănâncă

și

69:9
Ps. 89:50,51Rom. 15:3
ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.

10Plâng și

69:10
Ps. 35:13,14
postesc,

și ei mă ocărăsc.

11Mă îmbrac cu sac,

și

69:11
1 Împ. 9:7Ier. 24:9
ei mă batjocoresc.

12Cei ce stau la poartă vorbesc de mine

și

69:12
Iov 30:9Ps. 35:15,16
cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.

13Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la

69:13
Is. 49:8
55:62 Cor. 6:2
vremea potrivită.

În bunătatea Ta cea mare,

răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău!

14Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund!

69:14
Ps. 144:7
fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie
69:14
Vers. 1,2,15.

!

15Să nu mai dea valurile peste mine,

să nu mă înghită adâncul

și să nu se închidă

69:15
Num. 16:33
groapa peste mine!

16Ascultă-mă, Doamne, căci

69:16
Ps. 63:6
bunătatea Ta este nemărginită.

În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ţi

69:16
Ps. 25:16
86:16
privirile spre mine

17și nu-Ţi ascunde

69:17
Ps. 27:9
102:2
faţa de robul Tău!

Căci sunt în necaz: grăbește de m-ascultă!

18Apropie-Te de sufletul meu și izbăvește-l!

Scapă-mă, din pricina vrăjmașilor mei!

19Tu știi ce ocară

69:19
Ps. 22:6,7Is. 53:3Evr. 12:2
, ce rușine și batjocură mi se face;

toţi potrivnicii mei sunt înaintea Ta.

20Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav;

aștept să-i fie cuiva milă

69:20
Ps. 142:4Is. 63:5
de mine, dar degeaba;

aștept mângâietori

69:20
Iov 16:2
, și nu găsesc niciunul.

21Ei îmi pun fiere în mâncare

și, când

69:21
Mat. 27:34,48Marcu 15:23Ioan 19:29
mi-e sete, îmi dau să beau oţet.

22Să li se prefacă masa într-o cursă

69:22
Rom. 11:9,10

și liniștea într-un laţ!

23Să li se întunece

69:23
Is. 6:9,10Ioan 12:39,40
ochii și să nu mai vadă,

și clatină-le mereu coapsele!

24Varsă-Ţi

69:24
1 Tes. 2:16
mânia peste ei

și să-i atingă urgia Ta aprinsă!

25Pustie

69:25
Mat. 23:38Fapte 1:20
să le rămână locuinţa

și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!

26Căci ei

69:26
2 Cron. 28:9Zah. 1:15
prigonesc pe
69:26
Is. 53:4
cel lovit de Tine,

povestesc suferinţele celor răniţi de Tine.

27Adaugă

69:27
Rom. 1:28
alte nelegiuiri la nelegiuirile lor

și

69:27
Is. 26:10Rom. 9:31
să n-aibă parte de îndurarea Ta!

28Să fie șterși

69:28
Exod 32:32Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
din cartea vieţii

și

69:28
Ezec. 13:9Luca 10:20Evr. 12:23
să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniţi!

29Eu sunt nenorocit și sufăr:

Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!

30Atunci voi lăuda

69:30
Ps. 28:7
Numele lui Dumnezeu prin cântări

și prin laude Îl voi preamări.

31Lucrul acesta este mai

69:31
Ps. 50:13,14,23
plăcut Domnului decât un viţel

cu coarne și copite!

32Nenorociţii

69:32
Ps. 34:2
văd lucrul acesta și se bucură;

voi, care căutaţi pe Dumnezeu, veselă

69:32
Ps. 22:26
să vă fie inima!

33Căci Domnul ascultă pe cei săraci

și nu nesocotește pe prinșii

69:33
Efes. 3:1
Lui de război.

34Să-L laude

69:34
Ps. 96:11
148:1Is. 44:23
49:13
cerurile și pământul,

mările și

69:34
Is. 55:12
tot ce mișună în ele!

35Căci

69:35
Ps. 51:18Is. 44:26
Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetăţile lui Iuda;

ele vor fi locuite și luate în stăpânire;

36sămânţa

69:36
Ps. 102:28
robilor Lui le va moșteni,

și cei ce iubesc Numele Lui vor locui în ele.