Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

PSALMUL 7

O cântare de jale a lui David.

Cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș

71Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea!

Scapă-mă

7:1
Ps. 31:15
de toţi prigonitorii mei și izbăvește-mă,

2ca

7:2
Is. 38:13
să nu mă sfâșie ca un leu,

care înghite

7:2
Ps. 50:22
fără să sară cineva în ajutor!

3Doamne Dumnezeule, dacă

7:3
2 Sam. 16:7,8
am făcut un astfel de rău,

dacă este fărădelege

7:3
1 Sam. 24:11
pe mâinile mele,

4dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine

și n-am izbăvit

7:4
1 Sam. 24:7
26:9
pe cel ce mă asuprea fără temei,

5atunci să mă urmărească vrăjmașul și să m-ajungă,

să-mi calce viaţa la pământ

și slava mea în pulbere să mi-o arunce! (Oprire)

6Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta!

Scoală-Te

7:6
Ps. 94:2
împotriva urgiei potrivnicilor mei,

trezește-Te

7:6
Ps. 44:23
ca să-mi ajuţi și rânduiește o judecată!

7Să Te înconjoare adunarea popoarelor

și șezi mai sus decât ea, la înălţime!

8Domnul judecă popoarele:

fă-mi dreptate, Doamne, după

7:8
Ps. 18:20
35:24
neprihănirea și nevinovăţia mea!

9Ah, pune odată capăt răutăţii celor răi și întărește pe cel neprihănit,

Tu, care cercetezi

7:9
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 139:1Ier. 11:20
17:10
20:12Apoc. 2:23
inimile și rărunchii, Dumnezeule drept!

10Scutul meu este în Dumnezeu,

care mântuiește pe cei cu inima curată

7:10
Ps. 125:4
.

11Dumnezeu este un judecător drept,

un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

12Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Își ascute sabia

7:12
Deut. 32:41
,

Își încordează arcul și-l ochește,

13îndreaptă asupra lui săgeţi

7:13
Deut. 32:23,42Ps. 64:7
omorâtoare

și-i aruncă săgeţi arzătoare!

14Iată că cel rău

7:14
Iov 15:35Is. 33:11
59:4Iac. 1:15
pregătește răul,

zămislește fărădelegea și naște înșelăciunea:

15face o groapă, o sapă

și tot el cade în groapa

7:15
Est. 7:10Iov 4:8Ps. 9:15
10:2
35:8
94:23
141:10Prov. 5:22
26:27Ecl. 10:8
pe care a făcut-o.

16Fărădelegea

7:16
1 Împ. 2:32Est. 9:25
pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui

și silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui

și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.