Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

PSALMUL 6

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe instrumente cu coarde, pe harpa cu opt coarde.

Un psalm al lui David

61Doamne

6:1
Ps. 38:1Ier. 10:24
46:28
, nu mă pedepsi cu mânia Ta

și nu mă mustra cu urgia Ta!

2Ai milă

6:2
Ps. 41:4
de mine, Doamne, căci mă ofilesc!

Vindecă-mă

6:2
Osea 6:1
, Doamne, căci îmi tremură oasele!

3Sufletul mi-e îngrozit de tot.

Și Tu, Doamne, până când

6:3
Ps. 90:13
vei zăbovi să Te înduri de mine?

4Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul!

Mântuiește-mă, pentru îndurarea Ta!

5Căci cel ce moare

6:5
Ps. 30:9
88:11
115:17
118:17Is. 38:18
nu-și mai aduce aminte de Tine

și cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor?

6Nu mai pot gemând!

În fiecare noapte îmi stropesc așternutul

și-mi scald patul în lacrimi.

7Mi s-a supt faţa

6:7
Iov 17:7Ps. 31:9
38:10
88:9Plâng. 5:17
de întristare

și a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.

8Depărtaţi-vă

6:8
Ps. 119:115Mat. 7:23
25:41Luca 13:27
de la mine toţi cei ce faceţi răul,

căci Domnul a auzit

6:8
Ps. 3:4
glasul plângerii mele!

9Domnul îmi ascultă cererile

și Domnul îmi primește rugăciunea!

10Toţi vrăjmașii mei vor fi acoperiţi de rușine și cuprinși de spaimă;

într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de rușine.

7

PSALMUL 7

O cântare de jale a lui David.

Cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș

71Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea!

Scapă-mă

7:1
Ps. 31:15
de toţi prigonitorii mei și izbăvește-mă,

2ca

7:2
Is. 38:13
să nu mă sfâșie ca un leu,

care înghite

7:2
Ps. 50:22
fără să sară cineva în ajutor!

3Doamne Dumnezeule, dacă

7:3
2 Sam. 16:7,8
am făcut un astfel de rău,

dacă este fărădelege

7:3
1 Sam. 24:11
pe mâinile mele,

4dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine

și n-am izbăvit

7:4
1 Sam. 24:7
26:9
pe cel ce mă asuprea fără temei,

5atunci să mă urmărească vrăjmașul și să m-ajungă,

să-mi calce viaţa la pământ

și slava mea în pulbere să mi-o arunce! (Oprire)

6Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta!

Scoală-Te

7:6
Ps. 94:2
împotriva urgiei potrivnicilor mei,

trezește-Te

7:6
Ps. 44:23
ca să-mi ajuţi și rânduiește o judecată!

7Să Te înconjoare adunarea popoarelor

și șezi mai sus decât ea, la înălţime!

8Domnul judecă popoarele:

fă-mi dreptate, Doamne, după

7:8
Ps. 18:20
35:24
neprihănirea și nevinovăţia mea!

9Ah, pune odată capăt răutăţii celor răi și întărește pe cel neprihănit,

Tu, care cercetezi

7:9
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 139:1Ier. 11:20
17:10
20:12Apoc. 2:23
inimile și rărunchii, Dumnezeule drept!

10Scutul meu este în Dumnezeu,

care mântuiește pe cei cu inima curată

7:10
Ps. 125:4
.

11Dumnezeu este un judecător drept,

un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

12Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Își ascute sabia

7:12
Deut. 32:41
,

Își încordează arcul și-l ochește,

13îndreaptă asupra lui săgeţi

7:13
Deut. 32:23,42Ps. 64:7
omorâtoare

și-i aruncă săgeţi arzătoare!

14Iată că cel rău

7:14
Iov 15:35Is. 33:11
59:4Iac. 1:15
pregătește răul,

zămislește fărădelegea și naște înșelăciunea:

15face o groapă, o sapă

și tot el cade în groapa

7:15
Est. 7:10Iov 4:8Ps. 9:15
10:2
35:8
94:23
141:10Prov. 5:22
26:27Ecl. 10:8
pe care a făcut-o.

16Fărădelegea

7:16
1 Împ. 2:32Est. 9:25
pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui

și silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui

și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.

8

PSALMUL 8

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David

81Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat

8:1
Ps. 148:13
este Numele Tău pe tot pământul!

Slava Ta se înalţă

8:1
Ps. 113:4
mai presus de ceruri.

2Din gura

8:2
Mat. 11:25
21:161 Cor. 1:27
copiilor și a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare

împotriva potrivnicilor tăi,

ca să astupi gura vrăjmașului

8:2
Ps. 44:14
și omului cu dor de răzbunare.

3Când privesc

8:3
Ps. 111:2
cerurile – lucrarea mâinilor Tale –,

luna și stelele pe care le-ai făcut,

4îmi zic: Ce este omul

8:4
Iov 7:17Ps. 144:3Evr. 2:6
, ca să Te gândești la el?

Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă?

5L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu

și l-ai încununat cu slavă și cu cinste.

6I-ai dat stăpânire

8:6
Gen. 1:26,28
peste lucrurile mâinilor Tale,

toate

8:6
1 Cor. 15:27Evr. 2:8
le-ai pus sub picioarele lui:

7oile și boii laolaltă,

fiarele câmpului,

8păsările cerului și peștii mării,

tot ce străbate cărările mărilor.

9Doamne, Dumnezeul

8:9
Vers. 1.
nostru,

cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!