Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
69

PSALMUL 69

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat ca și „Crinii”. Un psalm al lui David

691Scapă-mă, Dumnezeule, căci

69:1
Vers. 2,14,15.
îmi ameninţă apele viaţa.

2Mă afund

69:2
Ps. 40:2
în noroi și nu mă pot ţine;

am căzut în prăpastie și dau apele peste mine.

3Nu mai pot

69:3
Ps. 6:6
strigând, mi se usucă gâtlejul,

mi se topesc

69:3
Ps. 119:82,123Is. 38:14
ochii privind spre Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc

69:4
Ps. 35:19Ioan 15:25
fără temei sunt mai mulţi decât perii capului meu;

ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă,

cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași;

trebuie să dau înapoi ce n-am furat.

5Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea

și greșelile mele nu-Ţi sunt ascunse.

6Să nu rămână de rușine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor!

Să nu roșească de rușine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!

7Căci pentru Tine port eu ocara

și îmi acoperă faţa rușinea.

8Am ajuns

69:8
Ps. 31:11Is. 53:3Ioan 1:11
7:5
un străin pentru fraţii mei

și un necunoscut pentru fiii mamei mele.

9Căci

69:9
Ps. 119:139Ioan 2:17
râvna Casei Tale mă mănâncă

și

69:9
Ps. 89:50,51Rom. 15:3
ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.

10Plâng și

69:10
Ps. 35:13,14
postesc,

și ei mă ocărăsc.

11Mă îmbrac cu sac,

și

69:11
1 Împ. 9:7Ier. 24:9
ei mă batjocoresc.

12Cei ce stau la poartă vorbesc de mine

și

69:12
Iov 30:9Ps. 35:15,16
cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.

13Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la

69:13
Is. 49:8
55:62 Cor. 6:2
vremea potrivită.

În bunătatea Ta cea mare,

răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău!

14Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund!

69:14
Ps. 144:7
fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie
69:14
Vers. 1,2,15.
!

15Să nu mai dea valurile peste mine,

să nu mă înghită adâncul

și să nu se închidă

69:15
Num. 16:33
groapa peste mine!

16Ascultă-mă, Doamne, căci

69:16
Ps. 63:6
bunătatea Ta este nemărginită.

În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ţi

69:16
Ps. 25:16
86:16
privirile spre mine

17și nu-Ţi ascunde

69:17
Ps. 27:9
102:2
faţa de robul Tău!

Căci sunt în necaz: grăbește de m-ascultă!

18Apropie-Te de sufletul meu și izbăvește-l!

Scapă-mă, din pricina vrăjmașilor mei!

19Tu știi ce ocară

69:19
Ps. 22:6,7Is. 53:3Evr. 12:2
, ce rușine și batjocură mi se face;

toţi potrivnicii mei sunt înaintea Ta.

20Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav;

aștept să-i fie cuiva milă

69:20
Ps. 142:4Is. 63:5
de mine, dar degeaba;

aștept mângâietori

69:20
Iov 16:2
, și nu găsesc niciunul.

21Ei îmi pun fiere în mâncare

și, când

69:21
Mat. 27:34,48Marcu 15:23Ioan 19:29
mi-e sete, îmi dau să beau oţet.

22Să li se prefacă masa într-o cursă

69:22
Rom. 11:9,10

și liniștea într-un laţ!

23Să li se întunece

69:23
Is. 6:9,10Ioan 12:39,40
ochii și să nu mai vadă,

și clatină-le mereu coapsele!

24Varsă-Ţi

69:24
1 Tes. 2:16
mânia peste ei

și să-i atingă urgia Ta aprinsă!

25Pustie

69:25
Mat. 23:38Fapte 1:20
să le rămână locuinţa

și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!

26Căci ei

69:26
2 Cron. 28:9Zah. 1:15
prigonesc pe
69:26
Is. 53:4
cel lovit de Tine,

povestesc suferinţele celor răniţi de Tine.

27Adaugă

69:27
Rom. 1:28
alte nelegiuiri la nelegiuirile lor

și

69:27
Is. 26:10Rom. 9:31
să n-aibă parte de îndurarea Ta!

28Să fie șterși

69:28
Exod 32:32Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
din cartea vieţii

și

69:28
Ezec. 13:9Luca 10:20Evr. 12:23
să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniţi!

29Eu sunt nenorocit și sufăr:

Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!

30Atunci voi lăuda

69:30
Ps. 28:7
Numele lui Dumnezeu prin cântări

și prin laude Îl voi preamări.

31Lucrul acesta este mai

69:31
Ps. 50:13,14,23
plăcut Domnului decât un viţel

cu coarne și copite!

32Nenorociţii

69:32
Ps. 34:2
văd lucrul acesta și se bucură;

voi, care căutaţi pe Dumnezeu, veselă

69:32
Ps. 22:26
să vă fie inima!

33Căci Domnul ascultă pe cei săraci

și nu nesocotește pe prinșii

69:33
Efes. 3:1
Lui de război.

34Să-L laude

69:34
Ps. 96:11
148:1Is. 44:23
49:13
cerurile și pământul,

mările și

69:34
Is. 55:12
tot ce mișună în ele!

35Căci

69:35
Ps. 51:18Is. 44:26
Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetăţile lui Iuda;

ele vor fi locuite și luate în stăpânire;

36sămânţa

69:36
Ps. 102:28
robilor Lui le va moșteni,

și cei ce iubesc Numele Lui vor locui în ele.

70

PSALMUL 70

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. Ca aducere aminte

701Grăbește, Dumnezeule

70:1
Ps. 40:13
71:12
, de mă izbăvește!

Grăbește de-mi ajută, Doamne!

2Să rămână de rușine

70:2
Ps. 35:4,26
71:13
și înfruntaţi

cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să dea înapoi și să roșească

cei ce-mi doresc pieirea!

3Să se întoarcă

70:3
Ps. 40:15
înapoi de rușine cei ce zic: „Aha! Aha!”

4Toţi cei ce Te caută să se veselească și să se bucure în Tine!

Cei ce iubesc mântuirea Ta

să zică neîncetat: „Preamărit să fie Dumnezeu!”

5Eu

70:5
Ps. 40:17
sunt sărac și lipsit: grăbește
70:5
Ps. 141:1
să-mi ajuţi, Dumnezeule!

Tu ești Ajutorul și Izbăvitorul meu:

Doamne, nu zăbovi!

71

PSALMUL 71

711În Tine

71:1
Ps. 25:2,3
31:1
, Doamne, îmi caut scăparea:

să nu rămân de rușine niciodată!

2Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă

71:2
Ps. 31:1
!

Pleacă-Ţi

71:2
Ps. 17:6
urechea spre mine și ajută-mi.

3Fii

71:3
Ps. 31:2,3
o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna!

Tu ai hotărât

71:3
Ps. 44:4
să mă scapi,

căci Tu ești stânca și cetăţuia mea.

4Izbăvește-mă

71:4
Ps. 140:1,4
, Dumnezeule, din mâna celui rău,

din mâna omului nelegiuit și asupritor!

5Căci Tu ești nădejdea

71:5
Ier. 17:7,17
mea, Doamne Dumnezeule!

În Tine mă încred din tinereţea mea.

6Pe

71:6
Ps. 22:9,10Is. 46:3
Tine mă sprijin din pântecele mamei mele.

Tu ești Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei;

pe Tine Te laud fără-ncetare.

7Pentru

71:7
Is. 8:18Zah. 3:81 Cor. 4:9
mulţi, am ajuns ca o minune,

dar Tu ești scăparea mea cea tare.

8Să mi se umple gura

71:8
Ps. 35:28
de laudele Tale

și-n fiecare zi să Te slăvească!

9Nu

71:9
Vers. 18.
mă lepăda la vremea bătrâneţii;

când mi se duc puterile, nu mă părăsi!

10Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine

și cei ce-mi pândesc viaţa se

71:10
2 Sam. 17:1Mat. 27:1
sfătuiesc între ei

11zicând: „L-a părăsit Dumnezeu;

urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”

12Dumnezeule

71:12
Ps. 22:11,19
35:22
38:21,22
, nu Te depărta de mine!

Dumnezeule, vino degrabă

71:12
Ps. 70:1
în ajutorul meu!

13Să rămână de rușine

71:13
Vers. 24.
și nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să fie acoperiţi de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea!

14Și eu voi nădăjdui pururea,

Te voi lăuda tot mai mult.

15Gura

71:15
Vers. 8,24.
mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta,

căci nu le

71:15
Ps. 40:5
139:17,18
cunosc marginile.

16Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule!

Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta!

17Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe,

și până acum eu vestesc minunile Tale.

18Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar

71:18
Vers. 9.
la bătrâneţea căruntă,

ca să vestesc tăria Ta neamului de acum

și puterea Ta neamului de oameni care va veni!

19Dreptatea

71:19
Ps. 57:10
Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer.

Tu ai săvârșit lucruri mari:

Dumnezeule

71:19
Ps. 35:10
86:8
89:6,8
, cine este ca Tine?

20Ne-ai făcut

71:20
Ps. 60:3
să trecem prin multe necazuri și nenorociri,

dar ne vei da iarăși viaţa

71:20
Osea 6:1,2
,

ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.

21Înalţă-mi mărimea mea,

întoarce-Te și mângâie-mă din nou!

22Și Te voi lăuda în sunet de

71:22
Ps. 92:1-3
150:3
alăută,

Îţi voi cânta credincioșia. Dumnezeule,

Te voi lăuda cu harpa,

Sfântul

71:22
2 Împ. 19:22Is. 60:9
lui Israel!

23Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze,

cu bucuria în sufletul

71:23
Ps. 103:4
pe care mi l-ai izbăvit;

24și limba

71:24
Vers. 8,15.
mea va vesti zi de zi dreptatea Ta,

căci

71:24
Vers. 13.
cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinaţi și roșii de rușine.