Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
70

PSALMUL 70

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David. Ca aducere aminte

701Grăbește, Dumnezeule

70:1
Ps. 40:13
71:12
, de mă izbăvește!

Grăbește de-mi ajută, Doamne!

2Să rămână de rușine

70:2
Ps. 35:4,26
71:13
și înfruntaţi

cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să dea înapoi și să roșească

cei ce-mi doresc pieirea!

3Să se întoarcă

70:3
Ps. 40:15
înapoi de rușine cei ce zic: „Aha! Aha!”

4Toţi cei ce Te caută să se veselească și să se bucure în Tine!

Cei ce iubesc mântuirea Ta

să zică neîncetat: „Preamărit să fie Dumnezeu!”

5Eu

70:5
Ps. 40:17
sunt sărac și lipsit: grăbește
70:5
Ps. 141:1
să-mi ajuţi, Dumnezeule!

Tu ești Ajutorul și Izbăvitorul meu:

Doamne, nu zăbovi!

71

PSALMUL 71

711În Tine

71:1
Ps. 25:2,3
31:1
, Doamne, îmi caut scăparea:

să nu rămân de rușine niciodată!

2Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă

71:2
Ps. 31:1
!

Pleacă-Ţi

71:2
Ps. 17:6
urechea spre mine și ajută-mi.

3Fii

71:3
Ps. 31:2,3
o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna!

Tu ai hotărât

71:3
Ps. 44:4
să mă scapi,

căci Tu ești stânca și cetăţuia mea.

4Izbăvește-mă

71:4
Ps. 140:1,4
, Dumnezeule, din mâna celui rău,

din mâna omului nelegiuit și asupritor!

5Căci Tu ești nădejdea

71:5
Ier. 17:7,17
mea, Doamne Dumnezeule!

În Tine mă încred din tinereţea mea.

6Pe

71:6
Ps. 22:9,10Is. 46:3
Tine mă sprijin din pântecele mamei mele.

Tu ești Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei;

pe Tine Te laud fără-ncetare.

7Pentru

71:7
Is. 8:18Zah. 3:81 Cor. 4:9
mulţi, am ajuns ca o minune,

dar Tu ești scăparea mea cea tare.

8Să mi se umple gura

71:8
Ps. 35:28
de laudele Tale

și-n fiecare zi să Te slăvească!

9Nu

71:9
Vers. 18.
mă lepăda la vremea bătrâneţii;

când mi se duc puterile, nu mă părăsi!

10Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine

și cei ce-mi pândesc viaţa se

71:10
2 Sam. 17:1Mat. 27:1
sfătuiesc între ei

11zicând: „L-a părăsit Dumnezeu;

urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”

12Dumnezeule

71:12
Ps. 22:11,19
35:22
38:21,22
, nu Te depărta de mine!

Dumnezeule, vino degrabă

71:12
Ps. 70:1
în ajutorul meu!

13Să rămână de rușine

71:13
Vers. 24.
și nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să fie acoperiţi de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea!

14Și eu voi nădăjdui pururea,

Te voi lăuda tot mai mult.

15Gura

71:15
Vers. 8,24.
mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta,

căci nu le

71:15
Ps. 40:5
139:17,18
cunosc marginile.

16Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule!

Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta!

17Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe,

și până acum eu vestesc minunile Tale.

18Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar

71:18
Vers. 9.
la bătrâneţea căruntă,

ca să vestesc tăria Ta neamului de acum

și puterea Ta neamului de oameni care va veni!

19Dreptatea

71:19
Ps. 57:10
Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer.

Tu ai săvârșit lucruri mari:

Dumnezeule

71:19
Ps. 35:10
86:8
89:6,8
, cine este ca Tine?

20Ne-ai făcut

71:20
Ps. 60:3
să trecem prin multe necazuri și nenorociri,

dar ne vei da iarăși viaţa

71:20
Osea 6:1,2
,

ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.

21Înalţă-mi mărimea mea,

întoarce-Te și mângâie-mă din nou!

22Și Te voi lăuda în sunet de

71:22
Ps. 92:1-3
150:3
alăută,

Îţi voi cânta credincioșia. Dumnezeule,

Te voi lăuda cu harpa,

Sfântul

71:22
2 Împ. 19:22Is. 60:9
lui Israel!

23Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze,

cu bucuria în sufletul

71:23
Ps. 103:4
pe care mi l-ai izbăvit;

24și limba

71:24
Vers. 8,15.
mea va vesti zi de zi dreptatea Ta,

căci

71:24
Vers. 13.
cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinaţi și roșii de rușine.

72

PSALMUL 72

Un psalm al lui Solomon

721Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului

și dă dreptatea Ta fiului împăratului!

2Și el va

72:2
Is. 11:2-4
32:1
judeca pe poporul Tău cu dreptate

și pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.

3Munţii

72:3
Ps. 85:10Is. 32:17
52:7
vor aduce pace poporului

și dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.

4El va

72:4
Is. 11:4
face dreptate nenorociţilor poporului,

va scăpa pe copiii săracului

și va zdrobi pe asupritor.

5Așa că se vor teme de Tine cât

72:5
Vers. 7,17.
va fi soarele

și cât se va arăta luna, din neam în neam;

6va

72:6
2 Sam. 23:4Osea 6:3
fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit,

ca o ploaie repede care udă câmpia.

7În zilele lui va înflori cel neprihănit

și

72:7
Is. 2:4Dan. 2:44Luca 1:33
va fi belșug de pace până nu va mai fi lună.

8El va stăpâni

72:8
Exod 23:311 Împ. 4:21,24Ps. 2:8
80:11
89:25Zah. 9:10
de la o mare la alta

și de la râu până la marginile pământului.

9Locuitorii

72:9
Ps. 74:14
pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui

și

72:9
Is. 49:23Mica 7:17
vrăjmașii vor linge ţărâna.

10Împăraţii

72:10
2 Cron. 9:21Ps. 45:12
68:29Is. 49:7
60:6,9
Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri,

împăraţii Sebei și Sabei vor aduce daruri.

11Da, toţi împăraţii se vor închina

72:11
Is. 49:22,23
înaintea lui,

toate neamurile îi vor sluji.

12Căci el va

72:12
Iov 29:12
izbăvi pe săracul care strigă

și pe nenorocitul care n-are ajutor.

13Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit

și va scăpa viaţa săracilor;

14îi va izbăvi de apăsare și de silă

și sângele lor va fi scump

72:14
Ps. 116:15
înaintea lui.

15Ei vor trăi și-i vor da aur din Seba;

se vor ruga neîncetat pentru el

și-l vor binecuvânta în fiecare zi.

16Va fi belșug de grâu în ţară până în vârful munţilor

și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban;

oamenii

72:16
1 Împ. 4:20
vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.

17Numele

72:17
Ps. 89:36
lui va dăinui pe vecie:

cât soarele îi va ţine numele.

Cu el se

72:17
Gen. 12:3
22:18Ier. 4:2
vor binecuvânta unii pe alţii,

și toate

72:17
Luca 1:48
neamurile îl vor numi fericit.

18Binecuvântat

72:18
1 Cron. 29:10Ps. 41:13
106:48
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

singurul care

72:18
Exod 15:11Ps. 77:14
136:4
face minuni!

19Binecuvântat

72:19
Neem. 9:5
să fie în veci slăvitul Lui Nume!

Tot pământul să

72:19
Num. 14:21Zah. 14:9
se umple de slava Lui!

Amin! Amin!

20Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.