Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
71

PSALMUL 71

711În Tine

71:1
Ps. 25:2,3
31:1
, Doamne, îmi caut scăparea:

să nu rămân de rușine niciodată!

2Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă

71:2
Ps. 31:1
!

Pleacă-Ţi

71:2
Ps. 17:6
urechea spre mine și ajută-mi.

3Fii

71:3
Ps. 31:2,3
o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna!

Tu ai hotărât

71:3
Ps. 44:4
să mă scapi,

căci Tu ești stânca și cetăţuia mea.

4Izbăvește-mă

71:4
Ps. 140:1,4
, Dumnezeule, din mâna celui rău,

din mâna omului nelegiuit și asupritor!

5Căci Tu ești nădejdea

71:5
Ier. 17:7,17
mea, Doamne Dumnezeule!

În Tine mă încred din tinereţea mea.

6Pe

71:6
Ps. 22:9,10Is. 46:3
Tine mă sprijin din pântecele mamei mele.

Tu ești Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei;

pe Tine Te laud fără-ncetare.

7Pentru

71:7
Is. 8:18Zah. 3:81 Cor. 4:9
mulţi, am ajuns ca o minune,

dar Tu ești scăparea mea cea tare.

8Să mi se umple gura

71:8
Ps. 35:28
de laudele Tale

și-n fiecare zi să Te slăvească!

9Nu

71:9
Vers. 18.

mă lepăda la vremea bătrâneţii;

când mi se duc puterile, nu mă părăsi!

10Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine

și cei ce-mi pândesc viaţa se

71:10
2 Sam. 17:1Mat. 27:1
sfătuiesc între ei

11zicând: „L-a părăsit Dumnezeu;

urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”

12Dumnezeule

71:12
Ps. 22:11,19
35:22
38:21,22
, nu Te depărta de mine!

Dumnezeule, vino degrabă

71:12
Ps. 70:1
în ajutorul meu!

13Să rămână de rușine

71:13
Vers. 24.
Ps. 35:4,26
40:14
70:2
și nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să fie acoperiţi de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea!

14Și eu voi nădăjdui pururea,

Te voi lăuda tot mai mult.

15Gura

71:15
Vers. 8,24.
Ps. 35:28
mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta,

căci nu le

71:15
Ps. 40:5
139:17,18
cunosc marginile.

16Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule!

Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta!

17Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe,

și până acum eu vestesc minunile Tale.

18Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar

71:18
Vers. 9.

la bătrâneţea căruntă,

ca să vestesc tăria Ta neamului de acum

și puterea Ta neamului de oameni care va veni!

19Dreptatea

71:19
Ps. 57:10
Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer.

Tu ai săvârșit lucruri mari:

Dumnezeule

71:19
Ps. 35:10
86:8
89:6,8
, cine este ca Tine?

20Ne-ai făcut

71:20
Ps. 60:3
să trecem prin multe necazuri și nenorociri,

dar ne vei da iarăși viaţa

71:20
Osea 6:1,2
,

ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.

21Înalţă-mi mărimea mea,

întoarce-Te și mângâie-mă din nou!

22Și Te voi lăuda în sunet de

71:22
Ps. 92:1-3
150:3
alăută,

Îţi voi cânta credincioșia. Dumnezeule,

Te voi lăuda cu harpa,

Sfântul

71:22
2 Împ. 19:22Is. 60:9
lui Israel!

23Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze,

cu bucuria în sufletul

71:23
Ps. 103:4
pe care mi l-ai izbăvit;

24și limba

71:24
Vers. 8,15.

mea va vesti zi de zi dreptatea Ta,

căci

71:24
Vers. 13.

cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinaţi și roșii de rușine.