Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
71

PSALMUL 71

711În Tine

71:1
Ps. 25:2,3
31:1
, Doamne, îmi caut scăparea:

să nu rămân de rușine niciodată!

2Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă

71:2
Ps. 31:1
!

Pleacă-Ţi

71:2
Ps. 17:6
urechea spre mine și ajută-mi.

3Fii

71:3
Ps. 31:2,3
o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna!

Tu ai hotărât

71:3
Ps. 44:4
să mă scapi,

căci Tu ești stânca și cetăţuia mea.

4Izbăvește-mă

71:4
Ps. 140:1,4
, Dumnezeule, din mâna celui rău,

din mâna omului nelegiuit și asupritor!

5Căci Tu ești nădejdea

71:5
Ier. 17:7,17
mea, Doamne Dumnezeule!

În Tine mă încred din tinereţea mea.

6Pe

71:6
Ps. 22:9,10Is. 46:3
Tine mă sprijin din pântecele mamei mele.

Tu ești Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei;

pe Tine Te laud fără-ncetare.

7Pentru

71:7
Is. 8:18Zah. 3:81 Cor. 4:9
mulţi, am ajuns ca o minune,

dar Tu ești scăparea mea cea tare.

8Să mi se umple gura

71:8
Ps. 35:28
de laudele Tale

și-n fiecare zi să Te slăvească!

9Nu

71:9
Vers. 18.
mă lepăda la vremea bătrâneţii;

când mi se duc puterile, nu mă părăsi!

10Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine

și cei ce-mi pândesc viaţa se

71:10
2 Sam. 17:1Mat. 27:1
sfătuiesc între ei

11zicând: „L-a părăsit Dumnezeu;

urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”

12Dumnezeule

71:12
Ps. 22:11,19
35:22
38:21,22
, nu Te depărta de mine!

Dumnezeule, vino degrabă

71:12
Ps. 70:1
în ajutorul meu!

13Să rămână de rușine

71:13
Vers. 24.
și nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa!

Să fie acoperiţi de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea!

14Și eu voi nădăjdui pururea,

Te voi lăuda tot mai mult.

15Gura

71:15
Vers. 8,24.
mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta,

căci nu le

71:15
Ps. 40:5
139:17,18
cunosc marginile.

16Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule!

Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta!

17Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe,

și până acum eu vestesc minunile Tale.

18Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar

71:18
Vers. 9.
la bătrâneţea căruntă,

ca să vestesc tăria Ta neamului de acum

și puterea Ta neamului de oameni care va veni!

19Dreptatea

71:19
Ps. 57:10
Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer.

Tu ai săvârșit lucruri mari:

Dumnezeule

71:19
Ps. 35:10
86:8
89:6,8
, cine este ca Tine?

20Ne-ai făcut

71:20
Ps. 60:3
să trecem prin multe necazuri și nenorociri,

dar ne vei da iarăși viaţa

71:20
Osea 6:1,2
,

ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.

21Înalţă-mi mărimea mea,

întoarce-Te și mângâie-mă din nou!

22Și Te voi lăuda în sunet de

71:22
Ps. 92:1-3
150:3
alăută,

Îţi voi cânta credincioșia. Dumnezeule,

Te voi lăuda cu harpa,

Sfântul

71:22
2 Împ. 19:22Is. 60:9
lui Israel!

23Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze,

cu bucuria în sufletul

71:23
Ps. 103:4
pe care mi l-ai izbăvit;

24și limba

71:24
Vers. 8,15.
mea va vesti zi de zi dreptatea Ta,

căci

71:24
Vers. 13.
cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinaţi și roșii de rușine.

72

PSALMUL 72

Un psalm al lui Solomon

721Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului

și dă dreptatea Ta fiului împăratului!

2Și el va

72:2
Is. 11:2-4
32:1
judeca pe poporul Tău cu dreptate

și pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.

3Munţii

72:3
Ps. 85:10Is. 32:17
52:7
vor aduce pace poporului

și dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.

4El va

72:4
Is. 11:4
face dreptate nenorociţilor poporului,

va scăpa pe copiii săracului

și va zdrobi pe asupritor.

5Așa că se vor teme de Tine cât

72:5
Vers. 7,17.
va fi soarele

și cât se va arăta luna, din neam în neam;

6va

72:6
2 Sam. 23:4Osea 6:3
fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit,

ca o ploaie repede care udă câmpia.

7În zilele lui va înflori cel neprihănit

și

72:7
Is. 2:4Dan. 2:44Luca 1:33
va fi belșug de pace până nu va mai fi lună.

8El va stăpâni

72:8
Exod 23:311 Împ. 4:21,24Ps. 2:8
80:11
89:25Zah. 9:10
de la o mare la alta

și de la râu până la marginile pământului.

9Locuitorii

72:9
Ps. 74:14
pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui

și

72:9
Is. 49:23Mica 7:17
vrăjmașii vor linge ţărâna.

10Împăraţii

72:10
2 Cron. 9:21Ps. 45:12
68:29Is. 49:7
60:6,9
Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri,

împăraţii Sebei și Sabei vor aduce daruri.

11Da, toţi împăraţii se vor închina

72:11
Is. 49:22,23
înaintea lui,

toate neamurile îi vor sluji.

12Căci el va

72:12
Iov 29:12
izbăvi pe săracul care strigă

și pe nenorocitul care n-are ajutor.

13Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit

și va scăpa viaţa săracilor;

14îi va izbăvi de apăsare și de silă

și sângele lor va fi scump

72:14
Ps. 116:15
înaintea lui.

15Ei vor trăi și-i vor da aur din Seba;

se vor ruga neîncetat pentru el

și-l vor binecuvânta în fiecare zi.

16Va fi belșug de grâu în ţară până în vârful munţilor

și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban;

oamenii

72:16
1 Împ. 4:20
vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.

17Numele

72:17
Ps. 89:36
lui va dăinui pe vecie:

cât soarele îi va ţine numele.

Cu el se

72:17
Gen. 12:3
22:18Ier. 4:2
vor binecuvânta unii pe alţii,

și toate

72:17
Luca 1:48
neamurile îl vor numi fericit.

18Binecuvântat

72:18
1 Cron. 29:10Ps. 41:13
106:48
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

singurul care

72:18
Exod 15:11Ps. 77:14
136:4
face minuni!

19Binecuvântat

72:19
Neem. 9:5
să fie în veci slăvitul Lui Nume!

Tot pământul să

72:19
Num. 14:21Zah. 14:9
se umple de slava Lui!

Amin! Amin!

20Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.

73

CARTEA A TREIA

PSALMUL 73

Un psalm al lui Asaf

731Da, bun este Dumnezeu cu Israel,

cu cei cu inima curată!

2Totuși era să mi se îndoaie piciorul

și erau să-mi alunece pașii!

3Căci

73:3
Iov 21:7Ps. 37:1Ier. 12:1
mă uitam cu jind la cei nesocotiţi

când vedeam fericirea celor răi.

4Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte

și trupul le este încărcat de grăsime.

5N-au

73:5
Iov 21:9
parte de suferinţele omenești

și nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.

6De aceea mândria le slujește ca salbă

și asuprirea este haina care-i

73:6
Ps. 109:18
învelește.

7Li se bulbucă ochii

73:7
Iov 15:27Ps. 17:10
119:70Ier. 5:28
de grăsime

și au mai mult decât le-ar dori inima.

8Râd

73:8
Ps. 53:1
și vorbesc
73:8
Osea 7:16
cu răutate de asuprire:

vorbesc

73:8
2 Pet. 2:18Iuda 16
de sus,

9își înalţă gura

73:9
Apoc. 13:6
până la ceruri

și limba le cutreieră pământul.

10De aceea aleargă lumea la ei,

înghite

73:10
Ps. 75:8
apă din plin

11și zice: „Ce

73:11
Iov 22:13Ps. 10:11
94:7
ar putea să știe Dumnezeu

și ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”

12Așa sunt cei răi:

totdeauna fericiţi

73:12
Vers. 3.
și își măresc bogăţiile.

13Degeaba

73:13
Iov 21:15
34:9
35:3Mal. 3:14
dar mi-am curăţit eu inima

și mi-am

73:13
Ps. 26:6
spălat mâinile în nevinovăţie,

14căci în fiecare zi sunt lovit

și în toate dimineţile sunt pedepsit.

15Dacă aș zice: „Vreau să vorbesc ca ei”,

iată că n-aș fi credincios neamului copiilor Tăi.

16M-am

73:16
Ecl. 8:17
gândit la aceste lucruri ca să le pricep,

dar zadarnică mi-a fost truda,

17până ce am

73:17
Ps. 77:13
intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu

și am luat seama la soarta

73:17
Ps. 37:38
de la urmă a celor răi.

18Da, Tu-i pui

73:18
Ps. 35:1
în locuri alunecoase

și-i arunci în prăpăd.

19Cum sunt nimiciţi într-o clipă!

Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârșit năprasnic.

20Ca

73:20
Iov 20:8Ps. 90:5,6Is. 29:7,8
un vis la deșteptare,

așa le lepezi chipul, Doamne, la

73:20
Ps. 78:65
deșteptarea Ta!

21Când mi se

73:21
Vers. 3.
amăra inima

și mă simţeam străpuns în măruntaie,

22eram prost

73:22
Ps. 92:6Prov. 30:2
și fără judecată,

eram ca un dobitoc înaintea Ta.

23Însă eu sunt totdeauna cu Tine,

Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;

24mă vei călăuzi

73:24
Ps. 32:8Is. 58:8
cu sfatul Tău,

apoi mă vei primi în slavă.

25Pe

73:25
Filip. 3:8
cine altul am eu în cer afară de Tine?

Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.

26Carnea

73:26
Ps. 84:2
119:81
și inima pot să mi se prăpădească,

fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea

73:26
Ps. 16:5
119:57
mea de moștenire.

27Căci iată că cei ce

73:27
Ps. 119:155
se depărtează de Tine pier;

Tu nimicești pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioși

73:27
Exod 34:15Num. 15:39Iac. 4:4
.

28Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii

73:28
Evr. 10:22
de Dumnezeu:

pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost,

ca să povestesc

73:28
Ps. 107:22
118:17
toate lucrările Tale.