Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
72

PSALMUL 72

Un psalm al lui Solomon

721Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului

și dă dreptatea Ta fiului împăratului!

2Și el va

72:2
Is. 11:2-4
32:1
judeca pe poporul Tău cu dreptate

și pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.

3Munţii

72:3
Ps. 85:10Is. 32:17
52:7
vor aduce pace poporului

și dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.

4El va

72:4
Is. 11:4
face dreptate nenorociţilor poporului,

va scăpa pe copiii săracului

și va zdrobi pe asupritor.

5Așa că se vor teme de Tine cât

72:5
Vers. 7,17.
Ps. 89:36,37
va fi soarele

și cât se va arăta luna, din neam în neam;

6va

72:6
2 Sam. 23:4Osea 6:3
fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit,

ca o ploaie repede care udă câmpia.

7În zilele lui va înflori cel neprihănit

și

72:7
Is. 2:4Dan. 2:44Luca 1:33
va fi belșug de pace până nu va mai fi lună.

8El va stăpâni

72:8
Exod 23:311 Împ. 4:21,24Ps. 2:8
80:11
89:25Zah. 9:10
de la o mare la alta

și de la râu până la marginile pământului.

9Locuitorii

72:9
Ps. 74:14
pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui

și

72:9
Is. 49:23Mica 7:17
vrăjmașii vor linge ţărâna.

10Împăraţii

72:10
2 Cron. 9:21Ps. 45:12
68:29Is. 49:7
60:6,9
Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri,

împăraţii Sebei și Sabei vor aduce daruri.

11Da, toţi împăraţii se vor închina

72:11
Is. 49:22,23
înaintea lui,

toate neamurile îi vor sluji.

12Căci el va

72:12
Iov 29:12
izbăvi pe săracul care strigă

și pe nenorocitul care n-are ajutor.

13Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit

și va scăpa viaţa săracilor;

14îi va izbăvi de apăsare și de silă

și sângele lor va fi scump

72:14
Ps. 116:15
înaintea lui.

15Ei vor trăi și-i vor da aur din Seba;

se vor ruga neîncetat pentru el

și-l vor binecuvânta în fiecare zi.

16Va fi belșug de grâu în ţară până în vârful munţilor

și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban;

oamenii

72:16
1 Împ. 4:20
vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.

17Numele

72:17
Ps. 89:36
lui va dăinui pe vecie:

cât soarele îi va ţine numele.

Cu el se

72:17
Gen. 12:3
22:18Ier. 4:2
vor binecuvânta unii pe alţii,

și toate

72:17
Luca 1:48
neamurile îl vor numi fericit.

18Binecuvântat

72:18
1 Cron. 29:10Ps. 41:13
106:48
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

singurul care

72:18
Exod 15:11Ps. 77:14
136:4
face minuni!

19Binecuvântat

72:19
Neem. 9:5
să fie în veci slăvitul Lui Nume!

Tot pământul să

72:19
Num. 14:21Zah. 14:9
se umple de slava Lui!

Amin! Amin!

20Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.