Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
73

CARTEA A TREIA

PSALMUL 73

Un psalm al lui Asaf

731Da, bun este Dumnezeu cu Israel,

cu cei cu inima curată!

2Totuși era să mi se îndoaie piciorul

și erau să-mi alunece pașii!

3Căci

73:3
Iov 21:7Ps. 37:1Ier. 12:1
mă uitam cu jind la cei nesocotiţi

când vedeam fericirea celor răi.

4Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte

și trupul le este încărcat de grăsime.

5N-au

73:5
Iov 21:9
parte de suferinţele omenești

și nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.

6De aceea mândria le slujește ca salbă

și asuprirea este haina care-i

73:6
Ps. 109:18
învelește.

7Li se bulbucă ochii

73:7
Iov 15:27Ps. 17:10
119:70Ier. 5:28
de grăsime

și au mai mult decât le-ar dori inima.

8Râd

73:8
Ps. 53:1
și vorbesc
73:8
Osea 7:16
cu răutate de asuprire:

vorbesc

73:8
2 Pet. 2:18Iuda 16
de sus,

9își înalţă gura

73:9
Apoc. 13:6
până la ceruri

și limba le cutreieră pământul.

10De aceea aleargă lumea la ei,

înghite

73:10
Ps. 75:8
apă din plin

11și zice: „Ce

73:11
Iov 22:13Ps. 10:11
94:7
ar putea să știe Dumnezeu

și ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”

12Așa sunt cei răi:

totdeauna fericiţi

73:12
Vers. 3.

și își măresc bogăţiile.

13Degeaba

73:13
Iov 21:15
34:9
35:3Mal. 3:14
dar mi-am curăţit eu inima

și mi-am

73:13
Ps. 26:6
spălat mâinile în nevinovăţie,

14căci în fiecare zi sunt lovit

și în toate dimineţile sunt pedepsit.

15Dacă aș zice: „Vreau să vorbesc ca ei”,

iată că n-aș fi credincios neamului copiilor Tăi.

16M-am

73:16
Ecl. 8:17
gândit la aceste lucruri ca să le pricep,

dar zadarnică mi-a fost truda,

17până ce am

73:17
Ps. 77:13
intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu

și am luat seama la soarta

73:17
Ps. 37:38
de la urmă a celor răi.

18Da, Tu-i pui

73:18
Ps. 35:1
în locuri alunecoase

și-i arunci în prăpăd.

19Cum sunt nimiciţi într-o clipă!

Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârșit năprasnic.

20Ca

73:20
Iov 20:8Ps. 90:5,6Is. 29:7,8
un vis la deșteptare,

așa le lepezi chipul, Doamne, la

73:20
Ps. 78:65
deșteptarea Ta!

21Când mi se

73:21
Vers. 3.

amăra inima

și mă simţeam străpuns în măruntaie,

22eram prost

73:22
Ps. 92:6Prov. 30:2
și fără judecată,

eram ca un dobitoc înaintea Ta.

23Însă eu sunt totdeauna cu Tine,

Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;

24mă vei călăuzi

73:24
Ps. 32:8Is. 58:8
cu sfatul Tău,

apoi mă vei primi în slavă.

25Pe

73:25
Filip. 3:8
cine altul am eu în cer afară de Tine?

Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.

26Carnea

73:26
Ps. 84:2
119:81
și inima pot să mi se prăpădească,

fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea

73:26
Ps. 16:5
119:57
mea de moștenire.

27Căci iată că cei ce

73:27
Ps. 119:155
se depărtează de Tine pier;

Tu nimicești pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioși

73:27
Exod 34:15Num. 15:39Iac. 4:4
.

28Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii

73:28
Evr. 10:22
de Dumnezeu:

pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost,

ca să povestesc

73:28
Ps. 107:22
118:17
toate lucrările Tale.