Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
74

PSALMUL 74

O cântare a lui Asaf

741Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi

74:1
Ps. 44:9,23
60:1,10
77:7Ier. 31:37
33:24
pentru totdeauna?

Pentru ce Te mânii

74:1
Deut. 29:20
pe turma
74:1
Ps. 95:7
100:3
pășunii Tale?

2Adu-Ţi aminte de poporul Tău

pe

74:2
Exod 15:16Deut. 9:29
care l-ai câștigat odinioară,

pe care l-ai răscumpărat ca seminţie

74:2
Deut. 32:9Ier. 10:16
a moștenirii Tale!

Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;

3îndreaptă-Ţi pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare!

Vrăjmașul a pustiit totul în Locașul Tău cel Sfânt.

4Potrivnicii Tăi au mugit

74:4
Plâng. 2:7
în mijlocul Templului Tău;

și-au pus

74:4
Dan. 6:27
semnele lor drept semne.

5Parcă erau niște oameni care ridică

toporul într-o pădure deasă:

6în curând, au sfărâmat toate podoabele

74:6
1 Împ. 6:18,29,32,35
săpate,

cu lovituri de securi și ciocane.

7Au pus foc

74:7
2 Împ. 25:9
Sfântului Tău Locaș;

au dărâmat și au pângărit

74:7
Ps. 89:39
locuinţa Numelui Tău.

8Ei ziceau

74:8
Ps. 83:4
în inima lor:

„Să-i prăpădim pe toţi!”

Au ars toate locurile sfinte din ţară.

9Semnele noastre nu le mai vedem;

nu

74:9
1 Sam. 3:1Amos 8:11
mai este niciun proroc

și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când…

10Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul

și va nesocoti vrăjmașul fără curmare Numele Tău?

11Pentru ce

74:11
Plâng. 2:3
Îţi tragi înapoi mâna și dreapta Ta?

Scoate-o din sân și nimicește-i!

12Totuși Dumnezeu

74:12
Ps. 44:4
este Împăratul meu, care din vremuri străvechi

dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.

13Tu ai despărţit

74:13
Exod 14:21
marea cu puterea Ta,

ai sfărâmat

74:13
Is. 51:9,10Ezec. 29:3
32:3
capetele balaurilor din ape;

14ai zdrobit capul leviatanului74:14 Sau: crocodilului.,

l-ai dat să-l

74:14
Num. 14:9
mănânce fiarele
74:14
Ps. 72:9
din pustie.

15Ai făcut să ţâșnească

74:15
Exod 17:5,6Num. 20:11Ps. 105:41Is. 48:21
izvoare în pâraie,

ai uscat

74:15
Ios. 3:13
râuri care nu seacă.

16A Ta este ziua, a Ta este și noaptea;

Tu

74:16
Gen. 1:14
ai așezat lumina și soarele.

17Tu ai statornicit

74:17
Fapte 17:26
toate hotarele pământului,

Tu ai rânduit vara

74:17
Gen. 8:22
și iarna.

18Adu-Ţi

74:18
Vers. 22.
Apoc. 16:19
aminte, Doamne, că vrăjmașul Te batjocorește

și un

74:18
Ps. 39:8
popor nechibzuit hulește Numele Tău!

19Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei

74:19
Cânt. 2:14
Tale

și nu uita

74:19
Ps. 68:10
pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!

20Ai

74:20
Gen. 17:7,8Lev. 26:44,45Ps. 106:45Ier. 33:21
în vedere legământul!

Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.

21Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat,

ci nenorocitul și săracul să laude Numele Tău!

22Scoală-Te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina!

Adu-Ţi

74:22
Vers. 18.
Ps. 89:51
aminte de ocările pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!

23Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi,

zarva care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!