Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
73

CARTEA A TREIA

PSALMUL 73

Un psalm al lui Asaf

731Da, bun este Dumnezeu cu Israel,

cu cei cu inima curată!

2Totuși era să mi se îndoaie piciorul

și erau să-mi alunece pașii!

3Căci

73:3
Iov 21:7Ps. 37:1Ier. 12:1
mă uitam cu jind la cei nesocotiţi

când vedeam fericirea celor răi.

4Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte

și trupul le este încărcat de grăsime.

5N-au

73:5
Iov 21:9
parte de suferinţele omenești

și nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.

6De aceea mândria le slujește ca salbă

și asuprirea este haina care-i

73:6
Ps. 109:18
învelește.

7Li se bulbucă ochii

73:7
Iov 15:27Ps. 17:10
119:70Ier. 5:28
de grăsime

și au mai mult decât le-ar dori inima.

8Râd

73:8
Ps. 53:1
și vorbesc
73:8
Osea 7:16
cu răutate de asuprire:

vorbesc

73:8
2 Pet. 2:18Iuda 16
de sus,

9își înalţă gura

73:9
Apoc. 13:6
până la ceruri

și limba le cutreieră pământul.

10De aceea aleargă lumea la ei,

înghite

73:10
Ps. 75:8
apă din plin

11și zice: „Ce

73:11
Iov 22:13Ps. 10:11
94:7
ar putea să știe Dumnezeu

și ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”

12Așa sunt cei răi:

totdeauna fericiţi

73:12
Vers. 3.
și își măresc bogăţiile.

13Degeaba

73:13
Iov 21:15
34:9
35:3Mal. 3:14
dar mi-am curăţit eu inima

și mi-am

73:13
Ps. 26:6
spălat mâinile în nevinovăţie,

14căci în fiecare zi sunt lovit

și în toate dimineţile sunt pedepsit.

15Dacă aș zice: „Vreau să vorbesc ca ei”,

iată că n-aș fi credincios neamului copiilor Tăi.

16M-am

73:16
Ecl. 8:17
gândit la aceste lucruri ca să le pricep,

dar zadarnică mi-a fost truda,

17până ce am

73:17
Ps. 77:13
intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu

și am luat seama la soarta

73:17
Ps. 37:38
de la urmă a celor răi.

18Da, Tu-i pui

73:18
Ps. 35:1
în locuri alunecoase

și-i arunci în prăpăd.

19Cum sunt nimiciţi într-o clipă!

Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârșit năprasnic.

20Ca

73:20
Iov 20:8Ps. 90:5,6Is. 29:7,8
un vis la deșteptare,

așa le lepezi chipul, Doamne, la

73:20
Ps. 78:65
deșteptarea Ta!

21Când mi se

73:21
Vers. 3.
amăra inima

și mă simţeam străpuns în măruntaie,

22eram prost

73:22
Ps. 92:6Prov. 30:2
și fără judecată,

eram ca un dobitoc înaintea Ta.

23Însă eu sunt totdeauna cu Tine,

Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;

24mă vei călăuzi

73:24
Ps. 32:8Is. 58:8
cu sfatul Tău,

apoi mă vei primi în slavă.

25Pe

73:25
Filip. 3:8
cine altul am eu în cer afară de Tine?

Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.

26Carnea

73:26
Ps. 84:2
119:81
și inima pot să mi se prăpădească,

fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea

73:26
Ps. 16:5
119:57
mea de moștenire.

27Căci iată că cei ce

73:27
Ps. 119:155
se depărtează de Tine pier;

Tu nimicești pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioși

73:27
Exod 34:15Num. 15:39Iac. 4:4
.

28Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii

73:28
Evr. 10:22
de Dumnezeu:

pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost,

ca să povestesc

73:28
Ps. 107:22
118:17
toate lucrările Tale.

74

PSALMUL 74

O cântare a lui Asaf

741Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi

74:1
Ps. 44:9,23
60:1,10
77:7Ier. 31:37
33:24
pentru totdeauna?

Pentru ce Te mânii

74:1
Deut. 29:20
pe turma
74:1
Ps. 95:7
100:3
pășunii Tale?

2Adu-Ţi aminte de poporul Tău

pe

74:2
Exod 15:16Deut. 9:29
care l-ai câștigat odinioară,

pe care l-ai răscumpărat ca seminţie

74:2
Deut. 32:9Ier. 10:16
a moștenirii Tale!

Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;

3îndreaptă-Ţi pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare!

Vrăjmașul a pustiit totul în Locașul Tău cel Sfânt.

4Potrivnicii Tăi au mugit

74:4
Plâng. 2:7
în mijlocul Templului Tău;

și-au pus

74:4
Dan. 6:27
semnele lor drept semne.

5Parcă erau niște oameni care ridică

toporul într-o pădure deasă:

6în curând, au sfărâmat toate podoabele

74:6
1 Împ. 6:18,29,32,35
săpate,

cu lovituri de securi și ciocane.

7Au pus foc

74:7
2 Împ. 25:9
Sfântului Tău Locaș;

au dărâmat și au pângărit

74:7
Ps. 89:39
locuinţa Numelui Tău.

8Ei ziceau

74:8
Ps. 83:4
în inima lor:

„Să-i prăpădim pe toţi!”

Au ars toate locurile sfinte din ţară.

9Semnele noastre nu le mai vedem;

nu

74:9
1 Sam. 3:1Amos 8:11
mai este niciun proroc

și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când…

10Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul

și va nesocoti vrăjmașul fără curmare Numele Tău?

11Pentru ce

74:11
Plâng. 2:3
Îţi tragi înapoi mâna și dreapta Ta?

Scoate-o din sân și nimicește-i!

12Totuși Dumnezeu

74:12
Ps. 44:4
este Împăratul meu, care din vremuri străvechi

dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.

13Tu ai despărţit

74:13
Exod 14:21
marea cu puterea Ta,

ai sfărâmat

74:13
Is. 51:9,10Ezec. 29:3
32:3
capetele balaurilor din ape;

14ai zdrobit capul leviatanului74:14 Sau: crocodilului.,

l-ai dat să-l

74:14
Num. 14:9
mănânce fiarele
74:14
Ps. 72:9
din pustie.

15Ai făcut să ţâșnească

74:15
Exod 17:5,6Num. 20:11Ps. 105:41Is. 48:21
izvoare în pâraie,

ai uscat

74:15
Ios. 3:13
râuri care nu seacă.

16A Ta este ziua, a Ta este și noaptea;

Tu

74:16
Gen. 1:14
ai așezat lumina și soarele.

17Tu ai statornicit

74:17
Fapte 17:26
toate hotarele pământului,

Tu ai rânduit vara

74:17
Gen. 8:22
și iarna.

18Adu-Ţi

74:18
Vers. 22.
aminte, Doamne, că vrăjmașul Te batjocorește

și un

74:18
Ps. 39:8
popor nechibzuit hulește Numele Tău!

19Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei

74:19
Cânt. 2:14
Tale

și nu uita

74:19
Ps. 68:10
pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!

20Ai

74:20
Gen. 17:7,8Lev. 26:44,45Ps. 106:45Ier. 33:21
în vedere legământul!

Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.

21Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat,

ci nenorocitul și săracul să laude Numele Tău!

22Scoală-Te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina!

Adu-Ţi

74:22
Vers. 18.
aminte de ocările pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!

23Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi,

zarva care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!

75

PSALMUL 75

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare

751Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm;

noi, care chemăm Numele Tău,

vestim minunile Tale!

2„Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul,

„voi judeca fără părtinire.

3Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui,

căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)

4Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!”

și celor răi: „Nu

75:4
Zah. 1:21
ridicaţi capul sus!”

5Nu vă ridicaţi capul așa de sus,

nu vorbiţi cu atâta trufie!

6Căci nici de la răsărit, nici de la apus,

nici din pustie nu vine înălţarea.

7Ci Dumnezeu

75:7
Ps. 50:6
58:11
este Cel ce judecă:

El

75:7
1 Sam. 2:7Dan. 2:21
coboară pe unul și înalţă pe altul.

8În mâna Domnului este un

75:8
Iov 21:20Ps. 60:3Ier. 25:15Apoc. 14:10
16:19
potir în care fierbe un vin plin de
75:8
Prov. 23:30
amestecătură.

Când îl varsă,

toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până în fund

75:8
Ps. 73:10
!

9Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri,

voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov

10și voi doborî toate

75:10
Ps. 101:8Ier. 48:25
puterile celor răi:

puterile

75:10
Ps. 89:17
148:14
celui neprihănit însă se vor înălţa.