Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
74

PSALMUL 74

O cântare a lui Asaf

741Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi

74:1
Ps. 44:9,23
60:1,10
77:7Ier. 31:37
33:24
pentru totdeauna?

Pentru ce Te mânii

74:1
Deut. 29:20
pe turma
74:1
Ps. 95:7
100:3
pășunii Tale?

2Adu-Ţi aminte de poporul Tău

pe

74:2
Exod 15:16Deut. 9:29
care l-ai câștigat odinioară,

pe care l-ai răscumpărat ca seminţie

74:2
Deut. 32:9Ier. 10:16
a moștenirii Tale!

Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;

3îndreaptă-Ţi pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare!

Vrăjmașul a pustiit totul în Locașul Tău cel Sfânt.

4Potrivnicii Tăi au mugit

74:4
Plâng. 2:7
în mijlocul Templului Tău;

și-au pus

74:4
Dan. 6:27
semnele lor drept semne.

5Parcă erau niște oameni care ridică

toporul într-o pădure deasă:

6în curând, au sfărâmat toate podoabele

74:6
1 Împ. 6:18,29,32,35
săpate,

cu lovituri de securi și ciocane.

7Au pus foc

74:7
2 Împ. 25:9
Sfântului Tău Locaș;

au dărâmat și au pângărit

74:7
Ps. 89:39
locuinţa Numelui Tău.

8Ei ziceau

74:8
Ps. 83:4
în inima lor:

„Să-i prăpădim pe toţi!”

Au ars toate locurile sfinte din ţară.

9Semnele noastre nu le mai vedem;

nu

74:9
1 Sam. 3:1Amos 8:11
mai este niciun proroc

și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când…

10Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul

și va nesocoti vrăjmașul fără curmare Numele Tău?

11Pentru ce

74:11
Plâng. 2:3
Îţi tragi înapoi mâna și dreapta Ta?

Scoate-o din sân și nimicește-i!

12Totuși Dumnezeu

74:12
Ps. 44:4
este Împăratul meu, care din vremuri străvechi

dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.

13Tu ai despărţit

74:13
Exod 14:21
marea cu puterea Ta,

ai sfărâmat

74:13
Is. 51:9,10Ezec. 29:3
32:3
capetele balaurilor din ape;

14ai zdrobit capul leviatanului74:14 Sau: crocodilului.,

l-ai dat să-l

74:14
Num. 14:9
mănânce fiarele
74:14
Ps. 72:9
din pustie.

15Ai făcut să ţâșnească

74:15
Exod 17:5,6Num. 20:11Ps. 105:41Is. 48:21
izvoare în pâraie,

ai uscat

74:15
Ios. 3:13
râuri care nu seacă.

16A Ta este ziua, a Ta este și noaptea;

Tu

74:16
Gen. 1:14
ai așezat lumina și soarele.

17Tu ai statornicit

74:17
Fapte 17:26
toate hotarele pământului,

Tu ai rânduit vara

74:17
Gen. 8:22
și iarna.

18Adu-Ţi

74:18
Vers. 22.
aminte, Doamne, că vrăjmașul Te batjocorește

și un

74:18
Ps. 39:8
popor nechibzuit hulește Numele Tău!

19Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei

74:19
Cânt. 2:14
Tale

și nu uita

74:19
Ps. 68:10
pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!

20Ai

74:20
Gen. 17:7,8Lev. 26:44,45Ps. 106:45Ier. 33:21
în vedere legământul!

Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.

21Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat,

ci nenorocitul și săracul să laude Numele Tău!

22Scoală-Te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina!

Adu-Ţi

74:22
Vers. 18.
aminte de ocările pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!

23Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi,

zarva care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!

75

PSALMUL 75

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare

751Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm;

noi, care chemăm Numele Tău,

vestim minunile Tale!

2„Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul,

„voi judeca fără părtinire.

3Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui,

căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)

4Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!”

și celor răi: „Nu

75:4
Zah. 1:21
ridicaţi capul sus!”

5Nu vă ridicaţi capul așa de sus,

nu vorbiţi cu atâta trufie!

6Căci nici de la răsărit, nici de la apus,

nici din pustie nu vine înălţarea.

7Ci Dumnezeu

75:7
Ps. 50:6
58:11
este Cel ce judecă:

El

75:7
1 Sam. 2:7Dan. 2:21
coboară pe unul și înalţă pe altul.

8În mâna Domnului este un

75:8
Iov 21:20Ps. 60:3Ier. 25:15Apoc. 14:10
16:19
potir în care fierbe un vin plin de
75:8
Prov. 23:30
amestecătură.

Când îl varsă,

toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până în fund

75:8
Ps. 73:10
!

9Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri,

voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov

10și voi doborî toate

75:10
Ps. 101:8Ier. 48:25
puterile celor răi:

puterile

75:10
Ps. 89:17
148:14
celui neprihănit însă se vor înălţa.

76

PSALMUL 76

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cu instrumente cu coarde.

Un psalm al lui Asaf. O cântare

761Dumnezeu este cunoscut în Iuda

76:1
Ps. 48:1
,

mare este Numele Lui în Israel.

2Cortul Lui este în Salem

și locuinţa Lui, în Sion;

3acolo a sfărâmat

76:3
Ps. 46:9Ezec. 39:9
El săgeţile,

scutul, sabia și armele de război. (Oprire)

4Tu ești mai măreţ, mai puternic decât

76:4
Ezec. 38:12,13
39:4
munţii răpitorilor.

5Despuiaţi au fost vitejii

76:5
Is. 46:12
aceia plini de inimă, au adormit
76:5
Ps. 13:3Ier. 51:39
somnul de apoi;

n-au putut să se apere toţi acei oameni viteji.

6La

76:6
Exod 15:1,21Ezec. 39:20Zah. 2:13
12:4
mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov,

au adormit și călăreţi, și cai.

7Cât de înfricoșat ești Tu!

Cine

76:7
Zah. 1:6
poate să-Ţi stea împotrivă când Îţi izbucnește mânia?

8Ai

76:8
Ezec. 38:20
rostit hotărârea de la înălţimea cerurilor;

pământul s-a îngrozit

76:8
2 Cron. 20:29,30
și a tăcut

9când S-a

76:9
Ps. 9:7-9
72:4
ridicat Dumnezeu să facă dreptate

și să scape pe toţi nenorociţii de pe pământ. (Oprire)

10Omul Te laudă chiar și în mânia

76:10
Exod 9:16
18:11Ps. 65:7
lui,

când Te îmbraci cu toată urgia Ta.

11Faceţi

76:11
Ecl. 5:4-6
juruinţe Domnului Dumnezeului vostru și împliniţi-le!

Toţi

76:11
2 Cron. 32:22,23Ps. 68:29
89:7
cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat.

12El frânge mândria domnitorilor,

El este înfricoșat

76:12
Ps. 68:35
pentru împăraţii pământului.