Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
75

PSALMUL 75

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare

751Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm;

noi, care chemăm Numele Tău,

vestim minunile Tale!

2„Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul,

„voi judeca fără părtinire.

3Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui,

căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)

4Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!”

și celor răi: „Nu

75:4
Zah. 1:21
ridicaţi capul sus!”

5Nu vă ridicaţi capul așa de sus,

nu vorbiţi cu atâta trufie!

6Căci nici de la răsărit, nici de la apus,

nici din pustie nu vine înălţarea.

7Ci Dumnezeu

75:7
Ps. 50:6
58:11
este Cel ce judecă:

El

75:7
1 Sam. 2:7Dan. 2:21
coboară pe unul și înalţă pe altul.

8În mâna Domnului este un

75:8
Iov 21:20Ps. 60:3Ier. 25:15Apoc. 14:10
16:19
potir în care fierbe un vin plin de
75:8
Prov. 23:30
amestecătură.

Când îl varsă,

toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până în fund

75:8
Ps. 73:10
!

9Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri,

voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov

10și voi doborî toate

75:10
Ps. 101:8Ier. 48:25
puterile celor răi:

puterile

75:10
Ps. 89:17
148:14
celui neprihănit însă se vor înălţa.

76

PSALMUL 76

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat cu instrumente cu coarde.

Un psalm al lui Asaf. O cântare

761Dumnezeu este cunoscut în Iuda

76:1
Ps. 48:1
,

mare este Numele Lui în Israel.

2Cortul Lui este în Salem

și locuinţa Lui, în Sion;

3acolo a sfărâmat

76:3
Ps. 46:9Ezec. 39:9
El săgeţile,

scutul, sabia și armele de război. (Oprire)

4Tu ești mai măreţ, mai puternic decât

76:4
Ezec. 38:12,13
39:4
munţii răpitorilor.

5Despuiaţi au fost vitejii

76:5
Is. 46:12
aceia plini de inimă, au adormit
76:5
Ps. 13:3Ier. 51:39
somnul de apoi;

n-au putut să se apere toţi acei oameni viteji.

6La

76:6
Exod 15:1,21Ezec. 39:20Zah. 2:13
12:4
mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov,

au adormit și călăreţi, și cai.

7Cât de înfricoșat ești Tu!

Cine

76:7
Zah. 1:6
poate să-Ţi stea împotrivă când Îţi izbucnește mânia?

8Ai

76:8
Ezec. 38:20
rostit hotărârea de la înălţimea cerurilor;

pământul s-a îngrozit

76:8
2 Cron. 20:29,30
și a tăcut

9când S-a

76:9
Ps. 9:7-9
72:4
ridicat Dumnezeu să facă dreptate

și să scape pe toţi nenorociţii de pe pământ. (Oprire)

10Omul Te laudă chiar și în mânia

76:10
Exod 9:16
18:11Ps. 65:7
lui,

când Te îmbraci cu toată urgia Ta.

11Faceţi

76:11
Ecl. 5:4-6
juruinţe Domnului Dumnezeului vostru și împliniţi-le!

Toţi

76:11
2 Cron. 32:22,23Ps. 68:29
89:7
cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat.

12El frânge mândria domnitorilor,

El este înfricoșat

76:12
Ps. 68:35
pentru împăraţii pământului.

77

PSALMUL 77

Către mai-marele cântăreţilor.

După Iedutun. Un psalm al lui Asaf

771Strig

77:1
Ps. 3:4
cu glasul meu către Dumnezeu,

strig cu glasul meu către Dumnezeu, și El mă va asculta.

2În

77:2
Ps. 50:15
ziua necazului meu, caut
77:2
Is. 26:9,16
pe Domnul;

noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare;

sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.

3Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem;

mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește duhul

77:3
Ps. 142:3
143:4
. (Oprire)

4Tu îmi ţii pleoapele deschise

și, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.

5Mă gândesc

77:5
Deut. 32:7Ps. 143:5Is. 51:9Ps. 42:8
la zilele de demult,

la anii de odinioară.

6Mă gândesc la cântările

77:6
Ps. 42:8
mele noaptea,

cuget

77:6
Ps. 4:4
adânc înăuntrul inimii mele,

îmi cade duhul pe gânduri și zic:

7„Va lepăda

77:7
Ps. 74:1
Domnul pentru totdeauna?

Și nu va mai

77:7
Ps. 85:1
fi El binevoitor?

8S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie?

S-a dus făgăduinţa

77:8
Rom. 9:6
Lui pentru totdeauna?

9A uitat

77:9
Is. 49:15
Dumnezeu să aibă milă?

Și-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” (Oprire)

10Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr

77:10
Ps. 31:22

este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeași.”

11Dar tot voi lăuda

77:11
Ps. 143:5
lucrările Domnului,

căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;

12da, mă voi gândi la toate lucrările Tale

și voi lua aminte la toate isprăvile Tale.

13Dumnezeule, căile

77:13
Ps. 73:17
Tale sunt sfinte!

Care

77:13
Exod 15:11
dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?

14Tu ești Dumnezeul care face minuni;

Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.

15Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit

77:15
Exod 6:6Deut. 9:29
pe poporul Tău,

pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. (Oprire)

16Când Te-au văzut

77:16
Exod 14:21Ios. 3:15,16Ps. 14:3Hab. 3:8
apele, Dumnezeule,

când Te-au văzut apele, s-au cutremurat

și adâncurile s-au mișcat.

17Norii au turnat apă cu găleata,

tunetul a răsunat în nori,

și

77:17
2 Sam. 22:15Hab. 3:11
săgeţile Tale au zburat în toate părţile.

18Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,

fulgerele

77:18
Ps. 97:4
au luminat lumea:

pământul s-a mișcat și s-a

77:18
2 Sam. 22:8
cutremurat.

19Ţi-ai croit un drum prin

77:19
Hab. 3:15
mare,

o cărare prin apele cele mari,

și

77:19
Exod 14:28
nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.

20Ai povăţuit

77:20
Exod 13:21
14:19Ps. 78:52
80:1Is. 63:11,12Osea 12:13
pe poporul Tău ca pe o turmă,

prin mâna lui Moise și Aaron.